Intelligent energihantering enkelt och kostnadseffektivt

Sunny Home Manager 2.0

Kontrollcentralen för intelligent energihantering

Sunny Home Manager 2.0 övervakar alla energiflöden i hushållet, upptäcker automatiskt besparingsmöjligheter och möjliggör en effektiv solenergianvändning i hushållet. På så sätt blir den intelligenta energihanteringen ännu enklare och billigare.

Bestseller - SMA Sunny Home Manager 2.0

Dina fördelar

Intelligent energihantering och effektmätning i en enda enhet

 • Lägre systemkostnader tack vare färre komponenter 

 • Mät energiflöden i hushållet och styr dem prognosbaserat 

Enkel och snabb installation

 • Plug-and-play-konfigurering efter installation i elskåpet

 • Snabbt installationsarbete sparar tid och kostnader

Framtidssäkra kommunikationsanslutningar

 • Integrera fler intelligenta förbrukare via standard-gränssnitten EEBUS och SEMP 

 • Kompatibilitet med kostnadseffektiva trådlösa standarduttag möjliggör styrning av enkla förbrukare 

Läs mer om gränssnittet här

Observera dina förbrukningsvanor

Upptäck besparingsmöjligheter

 • Hur mycket energi behöver diskmaskinen, tvättmaskinen och torktumlaren? 

 • Hur mycket mer energi förbrukar ett gammalt kylskåp jämfört med ett kylskåp i energiklass A++? 

 • Hur mycket solel producerar en solcellsanläggning en solig dag? 

Med alla viktiga förbrukare anslutna, optimerar Sunny Home Manager 2.0 energiförbrukningen i hushållet: Den kör automatiskt igång hushållsapparater när solen ger energi – första steget till minskade elkostnader och energimedvetet beteende. 

Överblick av hushållets viktigaste energiflöden

 • Diagram med solcellsproduktion, direkt förbrukning, laddning/urladdning av batteriet

 • Sammanställning av den använda energimixen för enskilda hushållsapparater och elbilsfunktioner (ström från solenergi, batteri, allmänt elnät)

 • Analys av effekt- och energivärden med olika indikeringsmöjligheter

 • Säkerställer elproduktionen med grundläggande anläggningsövervakning

Energibalans

Analyssidan visar energibalansen för en önskad tidsperiod. På den här sidan går det att utvärdera produktionen, förbrukningen och egenförbrukningen samt batterianvändningen.

Energibalans med Sunny Portal

Väldigt enkel energihantering

Energihantering
Laddstation med solel

Energihantering med Sunny Home Manager 2.0 sänker automatiskt elkostnaderna

Så fort alla energiflöden i hushållet är kända, tar Sunny Home Manager 2.0 hand om den uppgift som den har utvecklats för ... Hantera energi 

När den är ansluten till de relevanta hushållsapparaterna, batterilagringssystemet som tillval, en elbil och solcellsanläggningen vet Sunny Home Manager hela tiden hur mycket energi som finns tillgänglig och var den behövs. Med hjälp av en väderprognos som baseras på data från internet och en individuell anpassning till de lokala förhållandena kan den exakt förutsäga solinstrålningen för några timmar och på så sätt försörja de anslutna hushållsapparaterna med billig solenergi. Tack vare den självlärande funktionen i Sunny Home Manager 2.0 kör exempelvis värmepumpen just när solen skiner tillräckligt och den ström som krävs verkligen kan tas från solenergi. 

Tanka solenergi hemma med Sunny Home Manager 2.0

Elbilsfunktionerna är bara hållbara när även laddströmmen kommer från förnybar energi – helst från den egna solcellsanläggningen. För detta upprättar Sunny Home Manager 2.0 en produktionsprognos av regionala väderdata och jämför den med det individuella förbrukningsbeteendet. Då styr den laddningsprocesserna på så sätt att solelen hamnar i bilens batteri istället för i det allmänna elnätet. Det optimerar självförbrukningen och sänker kostnaderna för uttag från elnätet. 

Online-portalen Sunny Portal visar solcellsanläggningens status och prognoser för energitillgänglighet och förbrukning. För de hushållsapparater eller den elbil som Sunny Home Manager 2.0 tar hänsyn till vid energiplaneringen anges den planerade driftsperioden. På så sätt vet man exempelvis att tvättmaskinen är klar klockan 16.00 och att tvätten alltså sker med i första hand solel. Dessutom ges tips om hur den tillgängliga solenergin kan användas. 

Diagrammen i Sunny Portal visar de anslutna hushållsapparaterna med elförbrukning och driftsdata: På så sätt kan man se exakt när exempelvis diskmaskinen har startats av Sunny Home Manager 2.0, eller hur mycket solel som har använts för värmepumpen eller elbilen under den gångna månaden. 

Förbrukningsbalansen ger en överblick över de automatstyrda apparaternas driftstid, -varaktighet och förbrukning i energihanteringen samt den använda energimixen.

Läs mer SMA-lösningarna för elbilsfunktioner här

Den idealiske partnern för professionell övervakning

Sunny Portal Professional Package med fler anläggningsdetaljer och högre prestanda

Kombinationen av Sunny Portal Professional Package och Sunny Home Manager 2.0 passar perfekt för professionell övervakning av anläggningar i effektintervallet mellan 5 kWp och 50 kWp. Användarna kan dessutom läsa av de mest relevanta DC- och AC-mätvärdena för växelriktarna och dra slutsatser om effekt och avkastning. Med Sunny Portal Professional Package uppdateras systemdata var 5:e minut så att användarna får ännu mer detaljerad information. Med hjälp av den utförliga energibalansen kan anläggningens ägare analysera den dagliga energianvändningen ännu mer exakt och lära sig mycket om den egna förbrukningen. 

Smart energibesparing

Styrning av hushållsapparater
Smarta förbrukare

Styrning av hushållsapparater

Man kan definitivt spara energi när Sunny Home Manager 2.0 kan fördela solelen till hushållsapparaterna enligt planeringen. Särskilt billigt blir det när de stora elförbrukarna i hushållet Används. För att Sunny Home Manager 2.0 ska kunna komma åt apparaterna erbjuder SMA olika lösningar:

På- och avstängning av valfria apparater

 • Sunny Home Manager 2.0 är kompatibel med utvalda trådlösa uttag från elektronikhandeln (tillbehör).

 • De trådlösa uttagen sätter på och stänger av apparater via styrsignaler från Sunny Home Manager 2.0. Sunny Home Manager 2.0 mäter elförbrukningen och registrerar exakt hur mycket ström apparaten har förbrukat under hur lång tid.

 • För styrning i energihanteringen lämpar sig exempelvis tvättmaskinen, diskmaskinen, torktumlaren, värmestavar, pumpar och mycket mer.

 • Trådlösa uttag finns i olika nationella versioner.

Smarta förbrukare med direkt dataanslutning

Det uppkopplade hushållet är framtiden. SMA gör det med sina samarbetspartners redan nu möjligt att koppla Sunny Home Manager 2.0 gör det redan med sina samarbetspartners möjligt att koppla Sunny Home Manager 2.0 till stora hushållsapparater, som helt automatiskt utbyter information för energihanteringen:

Det är bara att installera med Plug-and-play - så stämmer den smarta värmepumpen av med Sunny Home Manager 2.0 när det är som gynnsammast att värma upp bostaden med solel.

Samarbetspartners i SMA Energy System

 • Du hittar en kompatibilitetslista för Stiebel Eltron-värmepumpar i planeringshandledningen "SMA Smart Home".
 • MENNEKES AMTRON(r)-väggladdstationer (modellerna Premium/Xtra)
 • Hushållsapparater med EEBUS-kommunikationsstandard (t.ex. Bosch-Siemens-hushållsapparater)

Allt fler styrbara enheter är försedda med EEBUS-standarden för energieffektivitet. Du får exakta uppgifter om kompatibla enheter och konfigurationen av respektive tillverkare.

Till översikten "Kompatibla elektriska och termiska enheter"

Smart lagring av energi

Lagra energi när det lönar sig som mest

Enligt begränsningen av aktiv effekt i Tyskland måste solcellsanläggningar med batterilagringssystem stänga av solcellsväxelriktarna när mer än 50 procent av den installerade solcellseffekten (kWp) har matats in till det allmänna elnätet. 

Med sin prognos för solcellsproduktion och den uppmätta hushållsförbrukningen vet Sunny Home Manager 2.0 exakt om den exempelvis måste stänga av mitt på dagen. Om det på soliga dagar finns 100 procent solcellseffekt under den tid när ingen är hemma och kan förbruka denna el, går allt över 50 procent till spillo. 

För att ändå kunna använda den värdefulla solelen är det bättre att lagra den i batteriet. På så sätt kan man på kvällen använda TV:n eller laga kvällsmat med praktiskt taget gratis energi. 

Sunny Home Manager 2.0 ser då alltid till att det finns plats för solelen i batteriet. Istället för att redan på morgonen fylla batteriet med överskottsel från solcellerna, styr Sunny Home Manager 2.0 batteriväxelriktaren på så sätt att så mycket som möjligt av den solenergi som produceras mitt på dagen kan laddas in i batteriet. Energikostnaderna sjunker i och med att den billiga solelen kan utnyttjas maximalt.

Läs mer om SMA Energy System Home här

Nya blogginlägg om Sunny Home Manager

Sunny Home Manager 2.0

Versionsinformation

Version 2.14.13.R (mars 2024)

Egenskaper:

 • Kapning av effekttoppar (Peak Load Shaving)
  • Minskning av antalet toppar för batteriladdning
 • ennexOS portal
  • Visa Energy Meter som anläggningsenhet
 • Nya SMA-produkter som stöds:
  • Sunny Boy Smart Energy 3.6 / 4.0 / 5.0 / 6.0
 • Shelly-produkter för Smart Home som stöds:
  • Shelly Plug Plus S
  • Shelly Pro 3EM (endast som förbrukningsmätare)
  • Shelly Plus 1 Mini
  • Shelly Plus 1 PM Mini

Version 2.13.6.R (oktober 2023)

Egenskaper:

 • Shelly-produkter för Smart Home som stöds:
  • Shelly Plug
  • Shelly Plug S
  • Shelly1
  • Shelly1PM
  • Shelly1L
  • Shelly Plus 1
  • Shelly Plus 1 PM
  • Shelly Pro 1
  • Shelly Pro 1 PM
  • Shelly2
  • Shelly2.5
  • Shelly Pro 2
  • Shelly Pro 2 PM
  • Shelly4Pro
  • Shelly Pro 4 PM
  • Shelly Meter 3EM (endast som förbrukningsmätare)
 • AVM-produkter för Smart Home som stöds:
  • AVM FRITZ!DECT 302

Version 2.12.7.R (maj 2023)

Egenskaper:

 • Optimering EEBUS-applikationer (bl.a. vid användning med Vaillant kommunikationsenhet VR 920 resp. VR 921)

Version 2.11.5.R (november 2022)

Egenskaper:

 • Stöd för Niko Home Control trådlösa uttag (via Niko Home Control Hub ver. 2.15)
 • Användning av det interna växelriktarreläet för SG-Ready värmepumpsanvändningar för följande SMA-växelriktare:
  • SUNNY TRIPOWER 5.0/6.0/8.0/10.0 SMART ENERGY (STP5.0-3SE-40, STP6.0-3SE-40, STP8.0-3SE-40, STP10.0-3SE-40) nödvändigt firmware-package version 3.02.20.R
 • Användning av det interna växelriktarreläet för SG-Ready värmepumpsanvändningar för följande SMA-växelriktare med extra multifunktionsrelä:
  • Sunny Boy 2500TL/3000TL Single Tracker (SB 2500TLST-21, SB 3000TLST-21)
  • Sunny Boy 3000TL/3600TL/4000TL/5000TL (SB 3600TL-21, SB 4000TL-21, SB 5000TL-21)
  • Sunny Tripower 8000TL/10000TL/12000TL/15000TL/17000TL (STP 8000TL-10, STP 10000TL-10, STP 12000TL-10, STP 15000TL-10, STP 17000TL-10)
  • Sunny Tripower 15000TL/20000TL ECONOMIC EXCELLENNCE (STP 15000TLEE-10, STP 20000TLEE-10)

Version 2.09.2.R (april 2022)

Egenskaper:

 • Stöd för Capacity Tariff för den belgiska marknaden
 • Användning av POWER LIMITER-funktionen för rundstyrningsmottagare via en Moxa ioLogik E1214

Version 2.08.5.R (januari 2022)

Egenskaper:

 • Stöd för drift av högst 3 st SMA EV Charger (från firmware-version 1.02.x.R) i systemet
 • Utökning av Sunny Portals manövreringsmöjligheter för EEBUS-koppling/enhetsomstart utan att trycka på den lokala tangenten
 • Prognosbaserad laddning kan sättas på/stängas av för SUNNY BOY 3600/5000 SMART ENERGY
 • Visar prognosperioden 48 h via förstoringsglas-symbol (redan aktiverad i portalen och syns redan i den aktuella versionen 2.07.5.R)

Version 2.07.5.R (september 2021)

Egenskaper:

 • Stöd för LED-lampan FRITZ!DECT 500 för lokal visning av statusen och påkopplingsrekommendationer
 • Optimeringar av statusmeddelandena för trådlösa uttag i anläggningens loggbok
 • Visning av spärrtiden för automatisk startdetektering av förbrukare Stöd för Webconnect 1.5
 • Stöd för SMA Energy-appen istället för Sunny Portal-appen (Sunny Portal-appen kan inte längre användas)

Version 2.06.9.R (juli 2021)

Egenskaper:

 • Optimering av avvikelserna för inmatning till elnätet i solcellsanläggningar med inställningen zero export

Version 2.06.6.R (mars 2021)

Egenskaper:

 • Inställningsbar prognosperiod för prognosbaserad batteriladdning (prognos för 48 eller 24 timmar)
 • Optimeringar av statusmeddelandena i loggboken för en Sunny Home Manager-anläggning
 • Optimering av avvikelserna för inmatning till elnätet i solcellsanläggningar med inställningen zero export
 • EV Charger-mätvärde för bättre visning i appen

Version 2.05.6.R (januari 2021)

Egenskaper:

 • Stöd för: Funktion för styrning av en värmepump med SG-ready-gränssnitt via Moxa ioLogik E1214-relä
 • Speedwire-kryptering för att öka säkerheten för de kommunicerande enheterna och därmed hela solcellsanläggningen
 • SMA:s riktlinje för lösenord
 • Temperatur-visualisering i Smart Home med hjälp av FRITZ!DECT 200/210, FRITZ!DECT 301
 • Fast inställning på IGMP-version3 (kan ej ändras)

Version 2.04.11.R (augusti 2020)

Egenskaper:

 • Stöd för: SMA EV Charger 7.4/22 med SMA SMART CONNECTED.
 • Stöd för anläggningar som använder SMA-batteriväxelriktare med reservströmfunktion och en inmatningsbegränsning vid nätanslutningspunkten på 0 % (noll-inmatning).
 • Sunny Home Manager har visningsfilter för enhetsegenskaper för enkel och utökad konfigurering.

Version 2.03.5.R (januari 2020)

Egenskaper:

 • Optimerad funktion: möjlighet att mata in batteriets laddstatus (SoC) för att komplettera funktionen för prognosbaserad batteriladdning

Version 2.03.4.R (december 2019)

Egenskaper:

 • Möjlighet att mata in batteriets laddstatus (SoC) för att komplettera funktionen för prognosbaserad batteriladdning
 • Stöd för trådlöst uttag AVM FRITZ!DECT 200/FRITZ!DECT 210 via AVM FRITZ!BOX
 • Automatisk startdetektering för trådlöst uttag för alla enheter som stöds (AVM och Edimax)
 • Aktivering av EEBUS-stöd som standard
 • Stöd för funktionen ”Batteriladdning före kan-förbrukare” för att prioritera batteriladdning före en av dig definierad kan-förbrukare

Version 2.02.15.R (mars 2019)

Egenskaper:

 • Stöd för det trådlösa uttaget Edimax SP-2101W V2 firmware-version 3.0.

Version 2.02.9.R (juni 2018)

Egenskaper:

 • EEBUS HVAC-support
 • Kompatibel med värmepumpar från Vaillant (du hittar mer information i ”Teknisk information – SMA SMART HOME – energihantering med elektriska förbrukare via EEBUS”)

Version 2.01.3.R (augusti 2017)

Egenskaper:

 • Förbättrad uppdatering vid instabila internetanslutningar

Version 2.01.2.R (juni 2017)

Egenskaper:

 • Förbättring av tidsmässigt korrekt påsättning av programstyrda förbrukare i automatiskt läge

Version 2.01.1.R (maj 2017)

Egenskaper:

 • Stöd för det trådlösa uttaget SP-2101W från Edimax. Nu inklusive firmware-version 2.08, i tillägg till firmware-version 2.03 som redan stöds.
 • Stöd för den integrerade SMA Smart Connected-funktionen för SB3.0/3.6/4.0/5.0-1AV40.

Version 2.00.6.R (april 2017)

Egenskaper:

 • Ny maskinvara: Sunny Home Manager 2.0 (HM-20)
 • Efterföljare till Sunny Home Manager Bluetooth (HM-BT-10).
 • Två produkter i en: innehåller en integrerad mätanordning upp till 63 A (> 63 A via tångamperemeter).
 • Standardapplikation: effektmätning vid nätanslutningspunkten (uttag från elnätet/inmatning till elnätet), ingen separat SMA Energy Meter krävs
 • Alla funktioner för energihantering stöds fortfarande enligt statusen för Sunny Home Manager Bluetooth firmware-version 1.13.14.R
 • Stöd för det trådlösa uttaget SP-2101W från Edimax, som finns i elektronikhandeln i olika nationella utföranden (till firmware-version 2.03, från firmware-version V2 v1.00 tillgänglig från maj 2017 via uppdateringsprocessen från Edimax)
 • Till skillnad mot Sunny Home Manager Bluetooth (HM-BT-10) stödjer Sunny Home Manager 2.0 (HM-20) INTE följande komponenter:
  • Inga Bluetooth-enheter (SMA trådlösa Bluetooth-uttag, Bluetooth-anslutningar till SMA-växelriktare)
  • Inga S0/D0-elmätare
  • Inga Plugwise-komponenter
  • Inga Miele@home-enheter
Versionsinformation - Sunny Home Manager 1.0

Version 1.13.14.R (augusti 2016)

Egenskaper:

Energihantering för Bosch-/Siemens-hushållsapparater via EEBUS

 • Energihanteringskoppling mellan Sunny Home Manager och EEBUS-kompatibla Bosch/Siemens-hushållsapparater.
 • Enkelt sätt att ansluta Sunny Home Manager och EEBUS-kompatibla Bosch/Siemens-diskmaskiner, -tvättmaskiner och -torktumlare.
 • Högre egenförbrukning av solel och lägre energikostnader med hjälp av EEBUS-styrd lastförskjutning.
 • EEBUS är som normerad standard tillgänglig för alla enhetstillverkare, vilket innebär att fler enheter i Smart Home inom kort kommer att kunna anslutas till EEBUS-världen.
 • Särskild teknisk information med detaljerade förklaringar för anslutning och styrning via EEBUS finns här.
 • OBS! För information om EEBUS-kompatibla Bosch/Siemens-hushållsapparater ska du kontakta kundtjänsten för Bosch/Siemens.

Batteriladdningsfönster – bestäm när batteriet laddas

 • Särskilt för användare av variabla strömtariffer.
 • Ladda batteriet med billig el och använd energin från batteriet när elen är dyr.
 • Definition av ett tidsfönster i vilket batteriet ska laddas med definierad effekt.
 • Finns för SMA-batterilagringssystem med AC-koppling (Sunny Island eller Sunny Boy Storage).
 • Det finns en särskild teknisk information med detaljerade förklaringar och applikationsexempel (ladda ned via www.sma.de).

0 % inmatning till elnätet (zero export) för solcellsanläggningar med AC-kopplade batterilagringssystem.

 • ... fram tills nu har det bara funnits zero export för rena solcellsväxelriktarsystem.
 • Integration av AC-kopplade batterilagringssystem i zero export-regleringen. På så sätt använder du en optimal andel egenproducerad energi från din solcellsanläggning.
 • För att batteriväxelriktarna ska kunna använda överskottssolel för laddning väntar Sunny Home Manager som standard i 5 sekunder innan den stänger av solcellsväxelriktarna.
 • Finns för batterilagringssystem med AC-koppling (Sunny Island, Sunny Boy Storage och andra batteriväxelriktarsystem).
 • OBS! Även vid 0 % inmatning till elnätet (zero export) matas små mängder energi in. Den mängd som matas in beror på antalet lastbyten och systemets sammansättning.

Om du har aktiverat automatisk uppdatering av Sunny Home Managers programvara genomförs uppdateringen utan att någon mer åtgärd krävs. I annat fall måste du under en kort tid aktivera automatisk uppdatering för att genomföra uppdateringen. Observera att uppdateringen av denna version sker undan för undan. Alla Sunny Home Manager får inte uppdateringen samtidigt.


Version 1.12.17.R (juli 2016)

Egenskaper:

 • Stöd för nya Sunny Boy Storage (separat enhet med högspänningsbatterilagring) för prognosbaserad batteriladdning och visualisering av lagringen. Du hittar detaljerad information om Sunny Boy Storage på produktsidan på www.sma.de.

Om du har aktiverat automatisk uppdatering av Sunny Home Managers programvara genomförs uppdateringen utan att någon mer åtgärd krävs. I annat fall måste du under en kort tid aktivera automatisk uppdatering för att genomföra uppdateringen. Observera att uppdateringen av denna version sker undan för undan. Alla Sunny Home Manager får inte uppdateringen samtidigt.


Version 1.12.11.R (oktober 2015)

Egenskaper:

 • Nya trådlösa uttag och trådlösa brytare med hjälp av integration av Plugwise-komponenter från husautomationen (Plugwise Circle, Sting och Stealth) De trådlösa SMA-Bluetooth-uttagen är fortfarande tillgängliga. De trådlösa Plugwise-uttagens energihanteringsfunktioner är identiska med de i de trådlösa SMA-Bluetooth-uttagen.
  • För att Plugwise-systemet ska vara kompatibelt måste Plugwise-basstationen Stretch ha åtminstone firmware-version 2.7.7 (se mer information nedan).
  • Anslutningen till Sunny Home Manager beskrivs i den nya versionen av snabbanvisningen för Sunny Home Manager version 1.12 samt i den nya planeringsguiden ”SMA Smart Home” (version 4.1).
  • På- och frånkoppling samt byte till automatiskt läge för de trådlösa Plugwise-uttagen sker via Sunny Portal eller Sunny Portal-appen (det finns ingen tangent på det trådlösa Plugwise-uttaget). Konfigurationsprocessen för Plugwise-systemet sker i enlighet med Plugwises anvisning.
 • Utökning av befintlig energihantering via direkt dataanslutning för lastvariabla förbrukare
  • Mennekes Amtron-laddstolpar kan styras med effektdefinierade värden (minst Amtron-firmware 1.07 krävs, uppdatering i enlighet med Mennekes anvisning). På så sätt kan överskottsenergi från solceller användas nästan fullständigt även vid föränderlig väderlek.
  • Stiebel Eltron-värmepumpar (med WPM 3 och LWZ) styrs även fortsättningsvis via plug&play via direkt dataanslutning i det lokala nätverket.
 • Nu finns det också fullständigt stöd för blybatterier (FLA) för den prognosbaserade lagringshanteringen. Det innebär att alla batterityper kan styras optimalt.
 • Miele-hushållsapparater som ingår i Miele@home med basstation XGW3000 eller XGW2000 stöds i energihanteringen.

Ny dokumentation och applikationsstöd:

 • Ny snabbanvisning för Sunny Home Manager med beskrivning av anslutningen till de nya trådlösa Plugwise-uttagen
 • Den nya versionen 4.1 av planeringshandledningen ”SMA Smart Home” beskriver de nya möjligheterna med Sunny Home Manager version 1.12.
 • Som applikationsexempel för styrning i energihanteringen finns tre tekniska informationsunderlag:
  • Tvättmaskin med obligatorisk tidsfönsterstyrning
  • Dammpump med frivillig tidsfönsterstyrning
  • Värmestav med styrning via relä/kontaktor

Nya funktioner i Sunny Portal för Sunny Home Manager-anläggningar:

 • I Sunny Portal kan på den nya apparatens sida flera enheter kopplas till anläggningen med ett gemensamt kommando. Detta sker betydligt snabbare än om enheterna kopplas separat.
 • Sunny Portal-appar finns i ny version med enkel manövrering av förbrukarna (iOS- och Android-versioner) och fler uppdateringar.
 • Olika buggfixar

Anmärkning:

 • Uppdatering av Plugwise Stretch: Uppdateringarna startas via Stretchs HTML-gränssnitt, som öppnas via Plugwise-appen (se anvisningen från Plugwise).
 • Säkerhetsstatus trådlösa uttag vid kommunikationsfel: Hittills har det förutom ”PÅ” och ”AV” även funnits statusen ”bibehåll senaste aktuella status”. Denna status ”bibehåll senaste aktuella status” används på grund av möjliga säkerhetsrisker inte för nya förbrukarprofiler. Befintliga förbrukarprofiler som har valt denna status arbetar med denna inställning tills en ändring görs i förbrukarprofilen. I och med ändringen erbjuds endast ”På” eller ”Av”.
 • Om du har aktiverat automatisk uppdatering av Sunny Home Managers programvara genomförs uppdateringen utan att någon mer åtgärd krävs. I annat fall måste du under en kort tid aktivera automatisk uppdatering för att genomföra uppdateringen. Observera att uppdateringen av denna version sker undan för undan. Alla Sunny Home Manager får inte uppdateringen samtidigt.

Version 1.11.6.R (mars 2015)

Egenskaper:

Möjlighet att aktivera/avaktivera den prognosoptimerade lagringshanteringen för Sunny Island

 • Ny punkt för inställningsmöjlighet för Installer/Admin i Sunny Home Managers enhetsegenskaper.
  • Aktiverad: Sunny Home Manager styr laddningen/urladdningen av Sunny Island för optimerad användning av avstängningsenergi för anläggningar med dynamisk aktiv effektbegränsning (t.ex. 70 %-regeln för Tyskland)
  • Avaktiverad: Sunny Island rättar sig endast efter nätanslutningspunktens status (laddning vid överskott av solel, urladdning vid uttag från elnätet)
 • Inställningarna för befintliga anläggningar övertas oförändrade.
 • Standard för nya anläggningar: avaktiverad
 • Laddnings-/urladdningsstyrningen för Sunny Boy Smart Energy berörs inte av detta. Inställningsmöjligheten finns bara för anläggningar med Sunny Island.

Olika buggfixar:

 • Det onödiga informationsmeddelandet ”EM-gateway ej hittad” har tagits bort

Ny version av Sunny Portal-iOS-appen

 • Komplettering av indikeringen av energibalans
 • Förenklad indikering och brytmöjlighet för förbrukare i SMA Smart Home
 • Android-appen med samma innehåll kommer senare

Information:

 • På grund av en inkompatibilitet mellan Sunny Home Manager och den nya Miele@home-gatewayen XGW3000 kan för tillfället inga Miele-enheter styras med XGW3000. Denna inkompatibilitet åtgärdas i nästa Sunny Home Manager-version.
 • Miele-enheter i anläggningar med den gamla Miele@home-gatewayen XGW2000 styrs som tidigare korrekt.

Sunny Home Manager 2.0

FAQ

Trådlösa uttag

Kan trådlösa Edimax-uttag även utan internetanslutning (offline) användas tillsammans med Sunny Home Manager (HM-20)?

En internetanslutning till Edimax-molnet krävs under idrifttagning av uttaget för SHM2. Efter det behöver Sunny Home Manager (HM-20) en internetanslutning endast när man vill koppla Edimax-uttagen via Sunny Portal eller för att aktivera driftläget >automatiskt<. Tänk då på att driftläget alltid avaktiveras efter start av Sunny Home Manager. Eftersom det krävs en ny aktivering vid varje ny användning, t.ex. för att koppla tvättmaskinen, rekommenderar SMA att du alltid använder Sunny Home Manager med en befintlig internetanslutning.


Varför kan Sunny Home Manager inte längre komma åt de trådlösa AVM-uttagen?

Från och med version FRITZ!OS 7.25 och den förändrade systemsäkerheten med AVM Fritz!Box kan man inte längre logga in med enbart ett lösenord. 

På FRITZ!Box-enheten skapas automatiskt en virtuell användare med beteckningen ”fritzxxxx” (x= siffra mellan 0 och 9). Detta innebär att inloggningsdata som tillåter Sunny Home Manager att styra trådlösa uttag på Fritz!Box måste ändras i Sunny Portal. 

Därför rekommenderar SMA att man väljer FRITZ!Box-användare och -lösenord vid inloggningen i hemmanätverket och anger det här alternativet som standardinställning. Inställningen ”FRITZ!Box-lösenord” kan numera endast användas för äldre system. 


Varför kan jag inte lägga till min Shelly-enhet till anläggningen trots att den är kompatibel, korrekt ansluten och känns igen som en ny enhet?

Ett lösenord kan ha ställts in för Shelly-enheten. Som ett resultat kan Sunny Home Manager 2.0 inte komma åt enheten. För att lägga till Shelly-enheten till anläggningen, radera lösenordet från Shelly-enhetens webbgränssnitt och lägg till enheten igen.


Varför kan jag inte lägga till min Shelly-enhet till anläggningen trots att den är kompatibel och korrekt ansluten?

En modifiering av firmware (t.ex. TASMOTA) kan ha använts för Shelly-enheten. Som ett resultat kan Sunny Home Manager 2.0 inte komma åt enheten. För att integrera Shelly-enheten i anläggningen, återställ enheten till dess ursprungliga leveransstatus.


Prognosbaserad batteriladdning

När jag stänger av den prognosbaserade laddningen, måste då Sunny Home Manager precis som vid den första installationen lära sig förbrukningsprognosen i ca 14 dager? Eller fortsätter Sunny Home Manager ändå att använda det den en gång har lärt sig?

När funktionen ”prognosbaserad laddning” avaktiveras, avaktiveras endast planeringen för laddning och urladdning av batteriet. Övriga planeringar och prognoser fortsätter oberoende av det.


Varför laddas KAN-förbrukaren trots inställningen ”Batteri före kan”?

I Sunny Home Manager finns det 3 planerare som arbetas av efter varandra (måste-planerare/kan-planerare/batteri-planerare). 

Med funktionen ”Batteri före kan” ändrar man ordningsföljden till måste-planerare/batteri-planerare/kan-planerare. 

OBS! Om man ändrar inställningen, t.ex. när en kan-förbrukare redan har startats, stoppas denna INTE utan fortsätter först att användas. På så sätt kan det hända att kan-förbrukare används före det inställda batteriet. 


Varför har jag efter uppdateringen till version 2.6.6.R av Sunny Home Manager problem med min zero-export-anläggning?

För att kunna använda batterihanteringen måste i batteriväxelriktaren under ”Driftsätt föreskrift aktiv effekt” alternativet ”Extern föreskrift” vara inställt. 

När parametern ”Driftsätt föreskrift aktiv effekt” är inställd på ”av” kan SHM inte kommunicera med batteriväxelriktarens hantering och därmed kan det hända att batteriet inte laddas som det ska. 


Kompatibla enheter – allmänt

Vilka enheter kan användas som förbrukare med Sunny Home Manager?

Vilka enheter som är kompatibla ser du i Teknisk information – SMA SMART HOME-kompatibilitetslista för elektriska förbrukare i nedladdningsområdet. 


På min Sunny Home Manager-typskylt står "For UK only". Kan jag även använda enheten i andra länder?

Ja, den här produkten kan användas i andra länder. Endast för försäljning i UK måste "UKCA-märkning + adress för UK-filialen" finnas på förpackningens typskylt.

Tillägget "For UK only:" avser endast adressen som står undertill för SMA-filialen som kontaktperson för UK.


Kompatibla hushållsapparater

När får Sunny Home Manager 2.0 stöd för nya tvättmaskiner, torktumlare eller diskmaskiner från tillverkaren Bosch Siemens Haushaltsgeräte (BSH) via EEBUS?

År 2021 lanserade BSH/Home Connect en ny generation av konnektivitetsmoduler på marknaden, som inte längre stödjer EEBUS-energihanteringsfunktionen. Användning av denna apparatgeneration är inte möjlig utan det EEBUS-gränssnitt som är integrerat i Bosch Siemens Haushaltsgeräte (BSH). 


Tillbehör - strömtransformator

Vilken strömtransformator ska jag använda?

Du behöver inte välja en viss tillverkare. Däremot är det viktigt att du alltid använder strömtransformatorer för 5 A sekundärström med en noggrannhetsklass på minst 1.


Vilken strömtransformatortyp ska jag använda, 100/5 A klass 1 eller 150/5 A klass 1?

Den första siffran beror på solcellsanläggningens nätanslutning. Exempel: Om du har en nätanslutning på 90 A ska du använda strömtransformator 100/5A klass 1 och om du har en nätanslutning på 120 A ska du använda strömtransformator 150/5A klass 1.


Vilket monteringsutförande ska jag välja?

Det finns olika monteringsutföranden (delbar transformator, DIN-skenor). Här avgör framför allt förhållandena på plats om du kan använda en delbar strömtransformator eller om det är bättre att använda en DIN-skena där kabeln sedan kan dras in.


Ska jag använda en strömtransformator med eller utan anslutningskabel?

Det beror på installationen på plats. Många installatörer använder hellre strömtransformatorer utan anslutningskabel eftersom kabellängderna ofta inte passar för installationen. Utan anslutningskablar kan installationen alltså anpassas perfekt till förhållandena på plats.


Sunny Home Manager 2.0

TechTip

Detektering av strömförbrukarkompatibilitet

Kan jag styra min tvättmaskin med Sunny Home Manager?

Förbrukarkonfiguration värmestav

Sunny Home Manager 2.0

Tillbehör

Smart Home Smart Plug (trådlöst uttag)

Med en Smart Plug (trådlöst uttag) är det med Sunny Home Manager möjligt att mäta förbrukares elförbrukning och koppla laster. 

Då används den alltid universellt när din enhet inte stödjer direkt kommunikation (t.ex. EEBUS eller SEMP). Dra nytta av denna möjlighet för att integrera viktiga förbrukare i SMA-energihanteringssystemet. 

Vilka trådlösa uttag som är kompatibla ser du i Teknisk information – SMA Smart Home-kompatibilitetslista för elektriska förbrukare i nedladdningsområdet. 

SMA Smart Home-kompatibilitetslista

Hushållsapparater diskmaskiner/torktumlare/tvättmaskiner

Att producera egen el och förbruka den själv är bättre än att köpa el. Därför är energisystemen från SMA specialkonstruerade för att använda den egenproducerade solelen optimalt i hela huset. 

Vilka hushållsapparater som är kompatibla ser du i Teknisk information – SMA Smart Home-kompatibilitetslista för elektriska förbrukare i nedladdningsområdet. 

SMA Smart Home-kompatibilitetslista

Uppvärmning och varmvattenberedning värmepumpar/värmestavar/universal uppvärmningslösning

Genom att integrera din uppvärmning lagrar du inte bara strömmen, utan du omvandlar den till varmvatten. Med det kan du duscha eller värma upp huset. Med egenproducerad solel förbrukar du mindre olja eller gas. Även olja och gas är mycket dyrare att köpa in än det du kan få för din solel om du säljer den. På så sätt minskar du uppvärmningskostnaderna enormt och förbränner mindre olja eller gas, vilket är skonsamt för miljön. 

Vilka enheter för uppvärmning och varmvattenberedning som är kompatibla ser du i Teknisk information – SMA Smart Home-kompatibilitetslista för elektriska förbrukare i nedladdningsområdet. 

SMA Smart Home-kompatibilitetslista

Elbilsfunktioner – laddstationer för elbilar

Du använder automatiskt en större andel av din solel själv – du behöver inte köpa det du själv förbrukar. 

Med varje kilowatt från din solcellsanläggning kan du tanka din elbil – enklare, renare och billigare kan du inte få det! 

Vilka enheter för elbilsfunktioner som är kompatibla ser du i Teknisk information – SMA Smart Home-kompatibilitetslista för elektriska förbrukare i nedladdningsområdet. 

SMA Smart Home-kompatibilitetslista

SMA Energy-appen

Snabb överblick över energisystemet. 

Appen för energiomställningen hemma och mobilitetsomställningen på vägarna. 

Läs mer

SMA Energy Meter

I Sunny Home Manager 2.0 är en mätanordning integrerad som i standardkonfigurationen används för mätning av inmatnings- resp. uttagseffekten vid nätanslutningspunkten. Om dessutom produktionseffekt från externa växelriktare ska registreras, måste även en SMA Energy Meter användas (se bruksanvisningen för Sunny Home Manager 2.0). 

OBS! Med Sunny Home Manager 2.0 är versionerna 10 och 20 av SMA Energy Meter kompatibla. 

Läs mer

Tillbehör SG-ready-gränssnitt för värmepumpar

Har du redan en befintlig värmepump som inte har några SEMP- eller EEBus-gränssnitt men däremot ett SG-ready-gränssnitt? Då kan du helt enkelt fortsätta använda denna värmepump. 

Vilka enhetstillbehör som är kompatibla för styrning av en värmepump med SG-ready-gränssnitt ser du i Teknisk information – SMA Smart Home-kompatibilitetslista för elektriska förbrukare i nedladdningsområdet. 

SMA Smart Home-kompatibilitetslista

Öppna gränssnitt

För tredjepartsleverantörer erbjuder SMA direkt anslutning till energihanteringssystemet Sunny Home Manager via standardgränssnitt (t.ex. EEBUS eller SEMP).

En beskrivning av SEMP-protokollgränssnittet (Simple Energy Management Protocol) hittar du på Developer Portal.

SMA Developer Portal
SEMP - Öppna gränssnitt

Sunny Home Manager 2.0

Nedladdningar

Bruksanvisning Sunny Home Manager 2.0 i Sunny Portal Classic

Operativ manual

Bruksanvisning Sunny Home Manager 2.0 i Sunny Portal Classic

E-manual
Operativ manual

Operativ manual

Bruksanvisning Sunny Home Manager 2.0 i Sunny Portal powered by ennexOS

E-manual

Har du frågor?

Om du skulle ha några frågor, skriv direkt  till oss!

Kontakta oss
Hitta en passande SMA-grossist

För installatörer och projektörer av solcellsanläggningar

Hitta en passande SMA-grossist

Hitta grossist