Juridiska uppgifter

SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Germany

Telefon: +49 561 95 22-0
Telefax: +49 561 95 22-100

info@SMA.de
www.SMA.de

Styrelse:
Dr.-Ing. Jürgen Reinert (styrelsens talman)
Barbara Gregor

Tillsynsråd:
Aktieägarrepresentanter:
Roland Bent
Kim Fausing (vice VD)
Alexa Hergenröther
Uwe Kleinkauf (ordförande)
Ilonka Nussbaumer
Jan-Henrik Supady

Arbetstagarrepresentanter:
Martin Breul
Oliver Dietzel
Johannes Häde
Yvonne Siebert
Romy Siegert
Dr. Matthias Victor

Registerdomstol:
Amtsgericht (District court) Kassel
HRB (registration number) 3972
USt-ID-Nr. (VAT ID no.) DE 113 08 59 54
WEEE-Reg.-Nr. (WEEE registration number) DE 95881150

All information på SMA:s webbsidor är upphovsrättsskyddad. Kopiering, bearbetning, ändring och/eller spridning mot betalning av denna information är endast tillåtet med uttryckligt skriftligt tillstånd från SMA. Denna information är endast till för att informera och innehåller inga som helst bindande garantier eller tillförsäkringar. Med reservation för ändringar när som helst, både i tekniskt och även prismässigt/kommersiellt hänseende. Bindande utsagor kan endast lämnas på konkreta förfrågningar. På grund av denna friskrivning är allt slags ansvar för informationens korrekthet uteslutet.

Ansvarsfriskrivning
På SMA:s webbsidor finns även länkar (links) till andra webbsidor, vilka delvis inte innehas av SMA utan av tredje part. Dessa länkar är endast till för mer ingående åskådliggörande. SMA tillägnar sig inte innehållet på dessa webbsidor och är inte heller ansvarigt för innehållet på dessa. Dessa externa webbsidor kan liksom våra vara upphovsrättsskyddade. Användningen av SMA:s webbsidor sker på eget ansvar. SMA Solar Technology AG tar inget ansvar för någon typ av skador som uppkommer vid nyttjandet av webbsidorna. I synnerhet gäller detta driftsavbrott, förlorad vinst, informations- och dataförlust eller följdskador, såtillvida inte tvingande ansvar föreligger enligt t.ex. produktansvarslagen eller i fall av uppsåt, grov vårdslöshet, avsaknad av tillförsäkrade egenskaper eller på grund av brott mot väsentliga avtalsskyldigheter. Skadeståndet på grund av brott mot väsentliga avtalsskyldigheter är dock begränsat till normal, förutsebar skada enligt avtalet, såtillvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger.