Appen för energiomställningen i hemmet och laddningsläget på vägen

Appen för energiomställningen i hemmet och laddningsläget på vägen

SMA Energy-appen

Håll dig uppdaterad med SMA Energy appen

Så har du alltid koll på ditt energisystem

Tydliggör din energi

Produktion och användning av solenergi, uttag från elnätet och batteriets laddningsstatus

Optimera och styr energiflöden

Rekommendationer för energieffektivisering

Smart elbilsladdning

Laddningslägen för hållbar och billig eller snabbladdning

Få en bättre överblick

Tydliggör din energi

 • Se solenergiproduktion och -förbrukning
 • Dagsaktuella och äldre värden
 • Översikt över uttag av resterande ström
 • Visa batteriets laddstatus (om batteri finns)
 • Se CO2-avtryck

Säkerställ hållbar energiförsörjning

 • Se aktuella prognoser av solelsproduktionen

 • Använd våra rekommendationer för optimal energianvändning

 • Minska uttaget från elnätet och spara elkostnader

Ladda solel med SMA EV Charger

Smart elbilsladdning

 • Styr laddningsprocesserna enkelt och bekvämt

 • Prognosbaserad laddning:
  Fastställ laddningsmål och ladda till minimala kostnader

 • Optimerad laddning:
  Smart laddning med egenproducerad solenergi

 • Snabbladdning:
  Ladda extra snabbt med boost-funktionen*

* Denna funktion kan endast aktiveras med hjälp av vredet på SMA EV Charger

Dina fördelar

Överblicka med hjälp av appen

Övervaka och styr alla energiförbrukare

Övervaka och styr alla energiförbrukare

Mer oberoende och skydd mot stigande energikostnader

Mer oberoende och skydd mot stigande energikostnader

Värna miljön och bidra till energiomställningen

Värna miljön och bidra till energiomställningen

SMA Energy-appen

FAQ

Allmän information

Hur hittar jag SMA Energy-appen och hur registrerar jag mig?

Du behöver dina inloggningsuppgifter till Sunny Portal. Du hittar en utförlig förklaring för installationen och inloggningen i Sunny Blog.


Vad har jag för nytta av appen?

Med appen kan du alltid ha koll på ditt energisystem. Den visualiserar din solcellsanläggnings uppgifter (avkastning, uttag från elnätet och utmatning till elnätet) på ett överskådligt sätt. Dessutom får du en prognos för de kommande dagarna och kan utan begränsning se din tidigare avkastning. Om du har förbrukare, en elbil eller ett batteri i ditt system kan du även enkelt övervaka och styra dessa i appen.


Hur är appen uppbyggd?

Du når appen i dess dashboard. Där kan du nå vyerna Översikt, Historik och Prognos. Om en EV Charger är konfigurerad så visas även fliken Elbilsfunktioner bredvid dashboarden – så är det också med förbrukarstyrningen när det finns konfigurerade förbrukare. Tyskspråkiga kunder har dessutom tillgång till området Mer energi. Här hittar du allmänna nyheter om SMA, förnybar energi samt information om våra aktuella produkter och tjänster. Uppbyggnaden kompletteras av fliken Inställningar, som innehåller alla funktioner som du kan använda för att anpassa appen.


Finns det versioner av appen för surfplatta och/eller dator?

Energy-appen finns för surfplattor både för iOS och Android.

Webbapplikationen för visualisering av solcellsanläggningen är Sunny Portal.


Hur kan jag spara mina inloggningsuppgifter?

Du kan spara dina inloggningsuppgifter antingen direkt när du loggar in eller i appen under ”Inställningar” → ”Allmänt” → ”Spara inloggningsuppgifter”.


Kan jag även logga in med mina biometriska data (t.ex. fingeravtryck, ansiktsigenkänning) istället för lösenord?

Ja, för detta måste du öppna inställningarna i appen och säkerställa att funktionen ”Spara inloggningsuppgifter” är aktiverad. Sedan kan du i inställningarna på din smartphone tillåta användning av biometriska data för inloggning i Energy-appen.


Varför måste jag efter ett tag logga in i appen igen, trots att jag har sparat mina inloggningsuppgifter?

Ibland kan det hända att du av säkerhetsskäl loggas ut ur appen. Det ska då dock inte vara några problem att logga in igen med lösenord eller biometriska data.


Kan jag exportera min avkastning som Excel-fil?

Denna funktion finns tillgänglig i Sunny Portal.


Data

Exakt vad händer med mina data?

Anläggningsuppgifterna sparas hos oss på servrar i Tyskland och är tillgängliga för användarna med rättigheter till respektive anläggning både via Sunny Portal och via Energy-appen. I Energy-appens inställningar hittar du den aktuella integritetspolicyn.


Varför kan det ibland ta en stund innan mina uppgifter är laddade i appen?

Varje gång du loggar in i appen startar ett kommando från vår backend till Sunny Home Manager och begär uppgifterna för din anläggning. Beroende på inhämtningen kan det då uppstå korta väntetider. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra dataprestandan.


Vad kan jag göra när jag inte längre visas några data i appen?

Om du har en Home Manager visar de lysdioder på enheten som blinkar rött att det finns ett fel på anläggningen. Dessutom ska du säkerställa att du alltid har en stabil internetanslutning. Du hittar närmare information om eventuella fel och orsaker i Sunny Portal.


Varför visas mina data ibland endast ofullständigt?

Beroende på vilka data det handlar om (t.ex. prognosdata eller historiska data) startar appen olika begäranden till olika backendsystem, som eventuellt kan svara olika snabbt.


Uppdateras mina data automatiskt kontinuerligt eller måste jag ladda in dem själv?

I princip bör alla live-data automatiskt uppdateras kontinuerligt. Om du har en känsla av att dina data ibland inte är aktuella eller har fastnat, kan du dra nedåt på skärmen för att uppdatera den manuellt.


Förklaringar av begrepp

Solcellsproduktion

Detta värde visar vilken effekt din solcellsanläggning för tillfället har genererat.


Solcellsöverskott/solcellsbrist

Solcellsöverskottet resp. solcellsbristen beräknas av den ström du har producerat med din solcellsanläggning minus den ström som du själv förbrukar.


Förbrukning (total förbrukning)

Förbrukningen är den effekt som ditt hushåll för tillfället tar ut från din solcellsanläggning, det allmänna elnätet och batteriet. Färgerna visar vilka andelar av förbrukningen som för närvarande kommer från uttag från elnätet, direktförbrukning (solcellsanläggningen) och batteriurladdning.


Egenförbrukning

Egenförbrukningen beskriver förbrukningen av den egenproducerade energin.


Uttag från elnätet

Detta är den effekt som ditt hushåll för tillfället tar ut från det allmänna elnätet.


Utmatning till elnätet

Utmatning till elnätet anger den effekt som din solcellsanläggning för närvarande matar ut till det allmänna elnätet. Om din solcellsanläggning för närvarande producerar mer el än hushållets förbrukning/batteriets behov matas överskottselen nämligen ut till det allmänna elnätet.


Batteriladdning

Här visas den effekt som din solcellsanläggning för närvarande laddar batteriet med.


Batteriurladdning

Detta är den effekt som ditt hushåll för tillfället tar ut från batteriet.


Batteriets laddstatus

Här får du information om aktuell laddstatus för batteriet i procent av batterikapaciteten.


Självförsörjningskvot

Självförsörjningskvoten anger det aktuella förhållandet mellan egenförsörjning och total förbrukning. Egenförsörjningen står då för den effekt som ditt hushåll tar ut direkt från din solcellsanläggning (direktförbrukning) och batteriet (batteriurladdning).


Egenförbrukningskvot

Denna kvot anger det aktuella förhållandet mellan egenförbrukning och solelsproduktion. Egenförbrukningen står då för den effekt som ditt hushåll tar ut direkt från din solcellsanläggning (direktförbrukning) och den effekt som din solcellsanläggning laddar in i batteriet (batteriladdning).


Besparingar

De ekonomiska besparingar som du uppnår med hjälp av din egenproducerade solel – de beräknas av
((självförbrukning + batteriurladdning) x elinköpspris) + (utmatning till elnätet x utmatningstariff).


Dashboard

Hur kan jag ändra diagrammens skala så att jag ser den valda perioden på en gång?

Om du vrider din mobil till tvärformat ser du respektive diagram i full skala över den önskade perioden. Se till att funktionen ”auto-rotera” är aktiverad på din mobil.


Kan jag se mina enskilda förbrukare i diagrammen (historik/översikt)?

För tillfället kan du endast se din totala förbrukning i Energy-appen. För att få en detaljerad vy över dina enskilda förbrukare kan du logga in i Sunny Portal – där kan du se dem. Vi arbetar för tillfället med att skapa en sådan vy även i appen.


Hur kan jag i dashboardens historik ställa in vilka data som ska visas?

Historikvyn kan ändras genom att klicka på den lilla pilen bredvid ”Produktion och förbrukning”. Där hittar du de detaljerade analyserna för produktion och förbrukning. Dessutom kan du direkt därunder ställa in vyn på dag, vecka, månad, år eller hela tidsperioden sedan anläggningen togs i drift.


Vad betyder utropstecknet bredvid statusen i min översikt?

När du ser ett utropstecken bredvid statusen betyder det att anläggningen har ett fel. Om problemet inte har lösts av sig självt efter ett tag ska du kontakta din installatör. Vi arbetar för närvarande på att i framtiden visa feltypen bredvid felmeddelandet.


Hur beräknas mina prognosdata?

Energy-appen kommer åt platsberoende väderprognoser och beräknar baserat på dessa dina prognosdata. Dessutom tas hänsyn till inriktningen för de moduler som du har konfigurerat i Sunny Portal.


Elbilsfunktioner

Vilka olika laddningslägen finns det?

Dels finns alternativet ”Ladda med överskott från solcellerna”.

Dessutom kan du vid ”Ladda med målangivelse” antingen ange en sluttid (t.ex. klockan 14–16) eller ett laddningsmål (kWh eller räckvidd).

Det finns även läget ”Snabbladdning”, som dock inte ställs in via appen, utan med hjälp av en brytare direkt på EV Charger.


Kan jag lägga till flera EV Charger?

Upp till tre SMA EV Charger kan läggas till. Dessa måste dock också konfigureras via Sunny Portal.


Vad kan jag göra om ett felmeddelande (t.ex. kommunikationsfel) visas i elbilsöversikten?

Du kan först försöka stänga hela appen och sedan starta om den. Om felmeddelandet fortfarande visas ska du vända dig till: SMA Online Service Center.


Förbrukare

Hur kan jag lägga till fler förbrukare?

Du kan konfigurera dina förbrukare i Sunny Portal.


Hur kan jag sätta på och stänga av mina förbrukare?

Så fort förbrukarna har konfigurerats i Sunny Portal visas de på fliken ”Förbrukare”. Där kan du nu styra förbrukarna.


Varför kan vissa förbrukare inte sättas på (styrbara och ej styrbara förbrukare)?

Styrbara förbrukare måste konfigureras via ett trådlöst uttag i Sunny Portal. Ej styrbara förbrukare, som har konfigurerats via SEM eller EEBUS, styrs automatiskt av Sunny Home Manager på det sätt som är konfigurerat i Sunny Portal.


Inställningar

Vilka enheter kan läggas till med snabbåtkomsten via QR-kod?

De växelriktare som har en QR-kod på locket kan visualisera växelriktarens webbgränssnitt via Energy-appen.


Var kan jag ställa in mina individuella data (strömtariff, inmatningstariff eller information om elbilen som t.ex. energiförbrukningen)?

Du kan anpassa alla dessa uppgifter i appens inställningar. Strömtariffen och din inmatningstariff kan anges i formatet 0,0000 SEK/kWh. Din bils energiförbrukning kräver formatet 1,0000 kWh/100 km.


Nedladdning för Android

Nedladdning för Android

Ladda ned Energy-appen från Google Play Store

Till nedladdningen
Nedladdning för iOS

Nedladdning för iOS

Ladda ned Energy-appen från Apple App Store

Till nedladdningen