SMA Sunny Portal powered by ennexOS

Den unika plattformen för alla dina solcellsanläggningar

Sunny Portal powered by ennexOS

Sunny Portal powered by ennexOS – vad säger namnet dig?

ennexOS en sektorövergripande plattform för övervakning av energiflöden via Sunny Portal powered by ennexOS.

Ursprungligen var den tänkt för kommersiella och industriella applikationer i kombination med SMA Data Manager.

Från och med nu tillhandahåller SMA ennexOS-funktionerna för alla nya solcellsanläggningar. Från och med idag kan du använda alla funktioner på den här unika plattformen.

Sunny Portal byter till ennexOS

De senaste fem åren har SMA arbetat för att framtidssäkra plattformen Sunny Portal powered by ennexOS. Nu är vi redo att ta nästa steg tillsammans med dig.

Fördelar med registrering

 • En ny modern design

 • Den unika plattformen för registreringen av alla dina solcellsanläggningar

 • Fjärrkonfiguration av parametrar för SMA-växelriktare

 • Detaljerade AC/DC-data för växelriktare i den nya generationen

 • Data i 5-minutersupplösning för en noggrannare blick på din solcellsanläggning och ditt hushåll

 • Uppdaterade data utan fördröjning

Fördelar för användare

 • En ny modern design

 • Data i 5-minutersupplösning för en noggrannare blick på din solcellsanläggning och ditt hushåll

 • Uppdaterade data utan fördröjning

Mer om funktionerna hos Sunny Portal powered by ennexOS

Fördelar och funktioner

En integrering i två faser

I den första fasen uppmanas du att registrera dina nya solcellsanläggningar i Sunny Portal powered by ennexOS. Dina inloggningsdata för Sunny Portal Classic fungerar även för Sunny Portal powered by ennexOS.

I nästa fas integreras dina befintliga solcellsanläggningar i ennexOS.* Innan integreringen får du e-post från oss om när det sker. Sen får du en ytterligare e-post då SMA slutfört integreringen. Sedan kan du hämta data för alla dina anläggningar i Sunny Portal powered by ennexOS och använda alla fördelarna som den här unika plattformen innebär för en smart energihushållning.

Anläggningar med Sunny WebBox och SMA Cluster Controller är kvar i Sunny Portal Classic.

Alla användare för varje solcellsanläggning tillfogas den nya solcellsanläggningen med ursprungliga åtkomsträttigheter.

Strax efter integreringen uppdateras anläggningens data inte längre i realtid i Sunny Portal Classic. Alla energidata för anläggningens kompletta körtid och effektdata för de senaste 60 dagarna överförs till den nya anläggningen. Från och med denna tidpunkt uppdateras sedan nya data i den nya anläggningen.

Tigo stöds inte längre. Därefter är din panellayout med enskilda moduldata inte synlig längre i Sunny Portal powered by ennexOS. Om du har Cloud Connect Advanced kan du logga in i Tigo Portal för att se moduldata för din anläggning.

Om du använder appen SMA Energy som installatör eller slutanvändare ser du den nya solcellsanläggningens data så fort den lagts till i ditt Sunny Portal-konto.

Komma igång

Komma igång

Är det första gången som du använder Sunny Portal powered by ennexOS? Här hittar du mer information

Läs mer
Sunny Home Manager

Sunny Home Manager

Har din anläggning en Sunny Home Manager? Då klickar du här för få fler användarval

Läs mer

Sunny Portal powered by ennexOS

Anläggningsövervakning enkelt och effektivt

Med Sunny Portal powered by ennexOS har anläggningens ägare och installatörer alltid åtkomst till anläggningens viktigaste data, var de än befinner sig. Man kan analysera mätvärden, visualisera och jämföra avkastning på ett överskådligt sätt. Då hittar man små avvikelser snabbt och kan åtgärda dem.

Sunny Portal powered by ennexOS finns i över 200 länder och stödjer över 900 000 registrerade anläggningar med över 40 gigawatt fotovoltaikeffekt.

Enkelt och överskådligt

Sunny Portal Powered by ennexOS visualiserar alla avkastningsdata översiktligt och smidigt.

 • Live-data för anläggningsstatus*

 • Information om energiflödet

 • Statusinformation om anläggningens alla enheter

 • Enkel översikt över fotovoltaikeffekt och avkastning

 • Kompletterande information beroende på anläggningskonfigurationen

*Live-data är inte tillgängliga för solcellsanläggningar med en Data Manager M.

Enkelt och överskådligt - Sunny Portal powered by ennexOS

Din energibalans i realtid

Sunny Portal ger fackmässiga vyer över energiavkastningen och tar hänsyn till kraven för de olika anläggningstyperna.

Få detaljerad information om energiflödena för din privata eller kommersiella solcellsanläggning.

Din energibalans i realtid - Sunny Portal powered by ennexOS

Alla data – endast ett klick ifrån

 • Snabb felanalys spar tid och minskar avkastningsförluster

 • Analysen av anläggningsdata hjälper till att hitta oönskat anläggningsbeteende

 • Detaljerade AC/DC- och batteridata i 5-minutersupplösning

Alla data – endast ett klick ifrån - Sunny Portal powered by ennexOS

Samtliga system på ett och samma konto

 • Enkel överblick över alla anläggningar som registrerats på ditt konto

 • Organisera din portfölj efter grupper för att kunna koncentrera dig på de viktigaste anläggningarna

Samtliga system på ett och samma konto - Sunny Portal powered by ennexOS

Fler fördelar

Rapporter och larm

Rapporter och larm

 • Larm för kommunikationsövervakningen

 • Dagliga och månatliga standardrapporter

SMA Smart Connected

SMA Smart Connected

 • Automatisk växelriktarövervakning av SMA

 • Utbytesservice

 • Proaktiv kommunikation

Moln-API

Moln-API

Appar

Appar

 • Enkel idrifttagning av solcellsanläggningar med appen SMA 360°

 • Visualisera energi med appen SMA Energy

Sunny Portal powered by ennexOS

De tre första stegen

1. Registrera den nya anläggningen

 • Gå till: https://ennexos.sunnyportal.com

 • Logga in med ditt befintliga Sunny Portal-användarkonto. Om du är ny användare registrerar du dig för ett användarkonto.

 • Välj "Konfigurering" i menyn på vänster sida och därefter väljer du "Upprätta anläggning".

 • Följ assistentens anvisningar.

 • De påföljande stegen skiljer sig åt beroende på vilken typ av solcellsanläggning som du vill registrera. Efter anläggningsregistreringen kan det dröja några minuter tills allt är synkroniserat.

2. Navigering

I Sunny Portal powered by ennexOS har du huvudsakligen två navigationsmöjligheter. I menyn (A) kan du, beroende på vilken nivå din portfölj är på för tillfället, få åtkomst till olika vy- och konfigurationsval. I I rubrikraden (B) kan du växla mellan olika nivåer: portfölj, anläggningsgrupper, anläggningar, undersystem och enheter.

Navigering - Sunny Portal powered by ennexOS

3. Slutför registeringen av din anläggning!

Aktivera av aviseringar för standardmeddelanden och larm

 • Till vänster i menyn klickar du på "Konfigurering”.

 • I anläggningsnivån väljer du "Aviseringar".

 • Om du har registrerat flera anläggningar på ditt konto kan du dessutom skapa aviseringar för högre nivåer (t.ex. din totala portfölj). Därmed får du statusaviseringar för flera anläggningar samtidigt.

 • Du kan aktivera aviseringar för övervakning av kommunikationen med portalen, meddelanden till växelriktarbalanseringen eller månadsrapporter per e-post.

Skapa övervakningsalternativ

 • Till vänster i menyn klickar du på "Konfigurering”.

 • Välj "Anläggningsövervakning".

 • Välj ett av de olika övervakningsalternativen:

  • SMA Smart Connected

  • Växelriktarjämförelse

  • Verkningsgrad (finns inte för alla anläggningar)

Lägg till fler användare

 • Till vänster i menyn klickar du på "Konfigurering”.

 • Välj "Användarhantering".

 • Skapa användare och välj mellan olika åtkomstnivåer. Om en ny användare inte är registrerad i Sunny Portal skickas en inbjudan till användaren.

Slutför registeringen av din anläggning! - Sunny Portal powered by ennexOS

Sunny Portal powered by ennexOS

Solcellsanläggningar med Sunny Home Manager 2.0

Om du ska registrera en ny solcellsanläggning med en Sunny Home Manager 2.0 är den här informationen viktig för dig.

Eftersom Sunny Portal powered by ennexOS ännu inte stödjer alla funktioner för Sunny Home Manager 2.0 kan du välja om du vill registrera din solcellsanläggning i Sunny Portal eller i Sunny Portal powered by ennexOS.

Funktionerna nedan från Sunny Portal powered by ennexOS aktiveras under första halvåret 2024:

 • Förbrukarbalans: Visar planeringen, kopplingen av förbrukare, visar energimixen

 • Stöd för Niko Home Control

 • Konfigurering av eltariffer

 • Prognosbaserad batteriladdning

 • Tidsstyrd batteriladdning (Time-of-Charge)

Solcellsanläggningar med Sunny Home Manager 2.0

Du har ett val

För att hjälpa dig att välja har vi listat aktuella fördelar och begränsningar för båda alternativen beroende på din anläggning.

Sunny Portal powered by ennexOS

Om det gäller en standardsolcellsanläggning med batteri eller EV Charger ska du välja Sunny Portal powered by ennexOS och dra nytta av fördelarna.


Dina fördelar

 • Alla dina solcellsanläggningar är registrerade på en plattform

 • Hög dataupplösning (5 min)

 • Integrerad Analyse Pro-vy med utökade AC/DC-mätvärden

 • Modernt och enhetligt gränssnitt

 • Tillkommande nya funktioner

Sunny Portal

Om din anläggning har laster som behöver övervakas och förvaltas exakt ska du registrera din anläggning i Sunny Portal.


Begränsningar

 • Din solcellsanläggning är fördelad på två plattformar.

 • Lägre dataupplösning (15 min)

 • Avgiftsbelagd Analyse Pro-vy

 • Ingen vidareutveckling av nya funktioner

Kommentar: Integreringen i Sunny Portal powered by ennexOS utförs vid en senare tidpunkt.

Sunny Portal powered by ennexOS

FAQ

Sunny Portal Migration

Vad är egentligen Sunny Portal-migrationen?

Sunny Portal, som först lanserades 2003 av SMA för övervakning av solcellsanläggningar överförs stegvis till vår ennexOS-plattform. Nästan alla befintliga anläggningar migreras då till Sunny Portal powered by ennexOS. Anläggningar med Sunny WebBox, SMA Cluster Controller och SMA Inverter Manager migreras inte.


När kommer migrationen att äga rum?

Användare i befintliga anläggningar informeras i god tid när deras anläggning migreras till ennexOS-plattformen. Uppdateringar om nästa steg hittar du här.


Vilka länder berörs av migrationen?

Alla länder berörs av migrationen. I framtiden kommer övervakningen endast att vara möjlig via Sunny Portal powered by ennexOS.


Måste jag göra något vid migrationen av min anläggning från Sunny Portal till Sunny Portal powered by ennexOS-portalen?

Nej, migrationen görs automatiskt efter länder och uppdelat efter anläggningstyp. Du informeras i god tid om en kommande migration av din anläggning.


Måste jag registrera mig på nytt i Sunny Portal powered by ennexOS?

Nej, det är samma inloggningsuppgifter för https://sunnyportal.com och https://ennexOS.sunnyportal.com. Det är endast visning och inställningsmöjligheter som ändras.


Hur vet jag i vilken portal jag måste lägga in min solcellsanläggning?

Omställningen till Sunny Portal powered by ennexOS görs i olika faser och inte samtidigt i världen från och med början av 2024. Det finns dessutom olika scenarier beroende på SMA-produkt som kommunicerar med Sunny Portal. Vid registreringen i Sunny Portal Classic förs du i vissa fall vidare till ennexOS-sidan.

 • Anläggningar med en SMA Data Manager registreras uteslutande i Sunny Portal powered by ennexOS.

 • Anläggningar där en SMA-växelriktare i Sunny Portal powered by ennexOS kommunicerar direkt med portalen, registreras uteslutande i Sunny Portal powered by ennexOS.

 • Anläggningar med en Sunny Home Manager 2.0 kan i många länder registreras både i Sunny Portal Classic och Sunny Portal powered by ennexOS.

 • Anläggningar med växelriktare med Webconnect-funktion kan endast registreras i Sunny Portal Classic i följande länder: Tyskland, Österrike, Schweiz, Italien, Spanien, Portugal, Belgien, Nederländerna, Luxemburg, San Marino, Vatikanen, Monaco, Andorra, Lichtenstein, Malta. I alla andra länder görs anläggningsregistreringen uteslutande i Sunny Portal powered by ennexOS.


Hur vet jag när min solcellsanläggning har migrerats?

Kunder får information med e-post så snart migrationen är avslutad.


Vilka enheter och system berörs av migrationen av Sunny Portal powered by ennexOS?

Befintliga anläggningar med följande portalkommunikation migreras efter land till ennexOS-plattformen:

 • Anläggningar med växelriktare med Webconnect-funktion

 • Anläggningar med Sunny Home Manager 2.0


Finns det enheter eller system som inte migreras?

Ja, följande enheter migreras inte till ennexOS-plattformen:

 • Anläggningar med Sunny WebBox

 • Anläggningar med SMA Cluster Controller

 • Anläggningar med SMA Inverter Manager

 • Anläggningar med Sunny Home Manager 1.0


Raderas mina data från Sunny Portal under migrationen?

Nej, alla inställningar som t.ex. extra användare, rapporter eller inställningar om Smart Connected överförs till Sunny Portal powered by ennexOS. Även energidata från anläggningens hela livscykel överförs komplett. Från tidpunkten för migrationen läggs endast effektkurvorna från de senaste 60 dagarna in i ennexOS-plattformen. Äldre data kan endast anropas under en kort tid i Sunny Portal Classic.


Överförs mina inställningar som jag har gjort för min anläggning till Sunny Portal powered by ennexOS?

Ja, alla inställningar överförs.


Måste jag ändra något i SMA Energy-appen efter migrationen?

Nej, efter migrationen visas din anläggning automatiskt från Sunny Portal powered by ennexOS.


Vad händer med anläggningar med Sunny WebBox?

Anläggningar med Sunny WebBox migreras inte till Sunny Portal powered by ennexOS.


Varför ser jag ingen modullayout för min anläggning med Tigo-komponenter efter migrationen av min anläggning?

Tigo stöds inte längre i Sunny Portal powered by ennexOS.


Sunny Portal powered by ennexOS

Nedladdningar

Sunny Portal powered by ennexOS

Versionsinformation

Versioner av SMA Data Manager M

Uppdatering oktober 2023

Nya funktioner

 • Vy med förbrukningsbalans med väder- och fotovoltaikprognos

Förbättringar

 • Ökad robusthet för energiflödeswidget

Uppdatering augusti 2023

Ny funktion:

 • Energiflödesvisning på dashboarden, känt från SMA Energy-appen

Förbättringar

 • Enklare registrering av SMA Smart Connected
 • Buggfixar

Uppdatering mars 2023

Förbättringar

 • Felavhjälpningar

Uppdatering januari 2023

Ny funktion:

 • Modulytor
  • Solcellsanläggningen kan nu skapas med flera riktningar/lutningar
  • Modulytorna anges när anläggningen skapas eller senare under Konfigurering > Anläggningsegenskaper > Solcellsmoduler
  • Varje modulyta kan tilldelas sensorer för solinstrålning, modultemperatur och utomhustemperatur separat för att förbättra beräkningen av verkningsgraden

Förbättringar

 • Virtuella förbrukare
  • Förbättrad användarstyrning när förbrukare skapas
  • Nu möjligt att radera förbrukare
 • Buggfixar
  • Fel skalning i fältet med förhandsgranskning

Uppdatering september 2022

Förbättringar

 • Felavhjälpningar

Uppdatering juni 2022

Förbättringar

 • Analyse Pro-vy:
  • enklare att välja flera enheter
  • tydligare visning av enheterna
  • effektoptimeringar vid anläggningar med många enheter

Uppdatering april 2022

Nya funktioner

 • Ladda upp en anläggningsbild och visa på dashboarden
 • Kronologisk visning av ändringar av enhetsparametrar

Förbättringar

 • Stöd för ytterligare språk: svenska

Uppdatering januari 2022

Förbättringar

 • Stöd för ytterligare språk: danska, ungerska och rumänska (senare Q1 - svenska)
 • Enklare att använda våra formulär tack vare nyutformade inmatningsfält
 • Konfigurering av en individuell CO2-faktor för att anpassa till energileverantörens energimix

Uppdatering september 2021

Nya funktioner

 • Övervakning av förbrukare
  • Baserat på smartmätare (t.ex. SMA Energy Meter) och deras mätvärden kan virtuella förbrukare skapas och övervakas i systemet
  • Förbrukarna visas grupperade efter särskilda förbrukningstyper (t.ex. ljus, värme och varmvatten) i "Energibalans"-vyn
  • Konfigureringen sker via "Enhetshanteringen" och tilläggsmenyn (3 punkter), vid elmätare som ännu ej tilldelats

Förbättringar

 • Optimerad meny med textunderskrifter och uppdaterade ikoner

Uppdatering juni 2021

Förbättringar

 • Ny vy "Årsjämförelse" under analysen
 • Många dashboard-widgets har nu en direktlänk till motsvarande undersidor för snabbare navigering
 • Optimerad läsbarhet av diagrammen i vyn "Analyse Pro"
 • Nytt alternativ för att aktivera "Automatisk uppdatering" för kommunikationsutrustning och underordnade växelriktare i menypunkten Konfigurering > Anläggningsegenskaper
 • Meddelanden kan från och med nu endast skickas till registrerade användare (detta har ej registrerade användare uppmärksammats på under de senaste veckorna)

Uppdatering januari 2021

Förbättringar

 • Utökning av rapportering för kompatibilitet med IEC 62109-2 och AS 5033
 • Felavhjälpningar

Uppdatering september 2020

Förbättringar

 • Under Konfigurering > Enhetshantering visas nu hierarkin mellan dataloggare och underordnade enheter
 • Händelserapporten kan nu skickas varje timme
 • Statuslistan visar även den totala avkastningen

Uppdatering juli 2020

Jämförelse av solcellsväxelriktare

Med den här uppdateringen har vi integrerat vår "Detaljrapport" som interaktiv vy i sektionen "Analys".
Det är då mycket enkelt att jämföra solcellsväxelriktare med varandra. Att dessutom markera enheter som ligger utanför toleranströskeln gör det mycket enkelt att hitta den perfekta toleransen för övervakningen.

Fler förbättringar

 • Inuti diagrammen finns nu en zoom-funktion.
 • Under Konfigurering > Enhetshantering går det nu att göra en detaljerad filtrering. Detta är till stor hjälp framför allt för stora anläggningar.
 • Händelserapporter övervakar nu alla tillgängliga händelsekategorier.
 • Beräkningen av direktförbrukningen inom energibalansen har optimerats.

Uppdatering april 2020

Information om sensorer på dashboarden

Med den här utgåvan kommer det att vara möjligt att visualisera aktuella mätvärden från sensorer som finns i en solcellsanläggning direkt på dashboarden. Hittills har det bara gått att hämta mätvärdena via vyn "Analyse Pro".

På anläggningsnivån visas automatiskt de sensorer som har konfigurerats under menypunkten Konfigurering > Sensortilldelning.
Även på enhetsnivån, t.ex. en Moxa-I/O, avbildas all sensorinformation. Här kan även tillbakarapporterade procentvärden visas för att t.ex. avbilda en nivå.

Visningen av enskilda sensor-widgets kan konfigureras i detalj för varje dashboard.


Förenklad navigering

Vi har anpassat detaljer för funktionerna för navigeringsraden. Hittills kunde man genom att klicka antingen gå direkt till en statuslista eller, om man bara hade klickat på symbolen, direkt välja enskilda element i navigeringen via en undermeny. Det var svårbegripligt och svårt att se. Nu öppnar ett klick alltid en undermeny, där kan man alltid direkt välja aktuell delanläggning eller aktuell enhet. Man slipper omvägen via statuslistan. Man kommer nu till statuslistan både via en extra post i funktionssektionen "Övervakning" och via undermenyn på navigeringsraden.

Undermenyn, som öppnas via navigeringsraden, har vi städat upp ännu mer. I övre delen finns nu alla grupperade element direkt under varandra. De kan dessutom markeras med sin symbol. Det gör det mycket enklare att skilja mellan de enskilda posterna.


Uppdatering september 2019

Förenkling av anläggningsregistreringen

 • Lagom är bäst
  Med den här utgåvan förenklar vi registreringen av en anläggning.
  Nu behöver man inte längre ange adressuppgifterna för installatören och en anläggningsägare för den inledande konfigurationen.
  När anläggningen registreras väljer du bara om du registrerar anläggningen som installatör för någon utomstående eller själv är anläggningens ägare.
 • Bjud in fler användare direkt
  Hittills var det nödvändigt att användare som skulle få åtkomst till anläggningen redan hade ett registrerat användarkonto för Sunny Portal. Det var krångligt. Nu går det att bjuda in nya användare till ennexOS-plattformen både direkt vid anläggningsregistreringen och utifrån en anläggnings användarhantering så att användarna får åtkomst till anläggningen i Sunny Portal.


Införande av användarroller

Hittills har man kunnat tilldela varje användare i en anläggning specifika behörigheter. Det gick då att bestämma vilken typ av information en användare kan se och redigera. Men behörigheterna sa inget om en persons funktion i en anläggning. Med den här uppdateringen inför vi följande användarroller:

 • Anläggningsägare
 • Installatör
 • Anläggningsoperatör

Tilldelningen av rollerna har just nu ingen ytterligare påverkan. Den är snarare dels tänkt som dokumentation i anläggningen och dels att göra det möjligt för oss att kontakta rätt personer när det gäller serviceärenden.


Fler anpassningar

 • Tidsintervaller i dashboard-widgets
  Med den här uppdateringen har vi anpassat de visade tidsintervallerna i dashboard-widgets. Hittills har de senaste 24 timmarna, de senaste 7 dagarna och de senaste 30 dagarna visats. Det var uppenbarligen inte optimalt.
  Våra widgets visar nu den aktuella dagen, den aktuella månaden och det aktuella året.
 • Nytt "Meddelandecenter"
  På den övre navigeringsraden finns nu en ny ikon, en "klocka". Bakom den finns vårt nya meddelandecenter. Här uppmärksammar vi användaren på viktiga händelser i portalen och i dennes anläggningar.
 • Ny menystruktur
  Vi har sorterat om ordningsföljden för menyposterna och anpassat via de olika anläggningshierarkierna så att de är lättare att hitta.
 • Ny rapport med detaljerad enhetsinformation
  Inom rapporteringen finns i den här utgåvan en ny rapport tillgänglig. Här sammanställs detaljerad information om solcellsväxelriktarna i anläggningen i tabellform. Är växelriktarjämförelse aktiverat görs dessutom en färgmarkering för enheter som ligger utanför toleransen.

Uppdatering juni 2019

Sunny Portal powered by ennexOS finns nu på ryska.

Nya funktioner för "Analyse Pro"

 • Jämförelse av avkastning
  Förutom fliken "Detaljanalys" finns nu ytterligare en flik "Energi och effekt" att välja. I den nya vyn kan man mycket enkelt jämföra både absolut och specifik avkastning för enskilda växelriktare över dagar, månader och år med varandra. Dessutom finns då även möjlighet att genomföra avkastningsjämförelser anläggningsövergripande.
 • Personligt val av mätningskanaler
  På den vänstra filterraden kan användaren nu använda sig av den nya funktionen "kanalprofiler". Man får då åtkomst till standardkombinationer för mätningskanaler. Förutom några profiler som har specificerats av SMA, kan varje användare spara ett eget urval av mätningskanaler som profil. Dessa finns då tillgängliga övergripande för användarens alla anläggningar.

Uppdatering mars 2019

Nya funktioner för Sunny Portal powered by ennexOS

 • Stöd vid byte av SUNNY WEBBOX till SMA Data Manager
  Energi- och effektuppgifter från en befintlig anläggning med en eller flera Sunny WebBoxar i Sunny Portal Classic kan nu läggas in direkt när en ny anläggning skapas i Sunny Portal powered by ennexOS.
  Hittills var man tvungen att lägga in från anläggningar med en SMA Cluster Controller.
 • Stöd för flera SMA Data Manager i en anläggning (konfigurering master/slav)
  Nu går det att registrera flera SMA Data Manager tillsammans i en portalanläggning. Detta kan vara nödvändigt om solcellsanläggningen omfattar fler än det antal på 50 underenheter som SMA Data Manager tillåter eller om t.ex. större befintliga anläggningar med flera Sunny WebBoxar eller SMA Cluster Controller konverteras till SMA DATA Manager.
  Vid idrifttagningen av SMA Data Manager bestäms då driftläget och därmed bestäms vilken roll den spelar i den totala anläggningen. Den är antingen en master kan därmed reglera hela systemet och vidarebefordra styrkommandon till underordnade SMA Data Manager och växelriktare, eller så konfigureras den som slav och kan då endast ta emot styrkommandon från överordnade enheter (t.ex. en master) och skicka dem vidare till växelriktarna.
  Inuti en total anläggning kan det till att börja med endast finnas en master och en nätanslutningspunkt.
 • Virtuella enheter baserade på smartmätare
  Med den här uppdateringen är det nu möjlig att, förutom solenergin, presentera fler energikällor inuti det totala systemet. Därmed är det möjligt att skapa följande virtuella enheter och övervaka dem energetiskt:
  • Kraftvärmeverk
  • Dieselgenerator
  • Vattenkraftverk
  I portalanläggningen skapas de här enheterna manuellt. Antingen kan mätdata hanteras manuellt eller så tilldelas de aktuella enheterna en smartmätare som är integrerad via SMA Data Manager.
  Förutom de här nya energikällorna kan nu också virtuella växelriktare (t.ex. för kumulerad avbildning av icke-SMA-enheter) integreras med hjälp av smartmätare i det totala systemet.
 • Vy med energikällor i energibalansen
  Om fler energikällor förutom solenergi övervakas i en portalanläggning, finns nu möjligheten i vyn med energibalans att se alla energikällor som en helhet och därmed identifiera växelverkan.
 • Datamigration från anläggningar med en SUNNY WEBBOX från Sunny Portal Classic till Sunny Portal powered by ennexOS:
  Data från WebBox-anläggningar från Classic Portal kan kopieras till ennexOS Portal om en EDMM (och COM GW) används istället för WebBoxen.
 • Stöd för större anläggningar med fler än en Data Manager M i en portalanläggning:
  EDMM stöder upp till 50 enheter. Om det finns flera enheter i en anläggning (t.ex. en gammal WebBox-anläggning), kan EDMM läggas ihop till EN anläggning. Observera: Lägg endast ihop nya anläggningar, inga redan registrerade anläggningar.
 • Cross Sector Energy Monitoring
  För att utöka funktionerna för "Cross Sector Energy Monitoring" stöder vi nu förutom solenergi även andra alstrare. Visualisering av flera energialstrare i energibalansen, vilka är integrerade via elmätare (SMA Energy Meter eller valfria Modbus TCP-elmätare):
  • Kraftvärmeverk
  • Dieselgeneratorer
  • Vattenkraftverk
Om du skulle ha några frågor, skriv direkt  till oss!

Har du frågor?

Om du skulle ha några frågor, skriv direkt  till oss!

Kontakta oss
Med Sunny Design planerar du skräddarsydda solcellsanläggningar inklusive batterilagringssystem och elbilsfunktioner med några få klick.

Planera anläggningen med Sunny Design

Med Sunny Design planerar du skräddarsydda solcellsanläggningar inklusive batterilagringssystem och elbilsfunktioner med några få klick.

Projektera anläggningen här
Hitta en passande SMA-grossist

För installatörer och projektörer av solcellsanläggningar

Hitta en passande SMA-grossist

Hitta grossist