Professionell övervakning, administration och sammanställning av solcellsanläggningar

Sunny Portal

Anläggningsövervakning enkelt och effektivt

Med Sunny Portal har anläggningens ägare och installatörer alltid åtkomst till anläggningens viktigaste data. Man kan analysera mätvärden, visualisera och jämföra avkastning på ett överskådligt sätt. Då hittar man små avvikelser snabbt och kan åtgärda dem.

Sunny Portal är den största solcellsövervakningsportalen* med över 330000 registrerade anläggningar i världen och fler än 20 GW övervakad solcellseffekt i över 160 länder.

*Jämförande studie GTM Research ”Global PV Monitoring: Technologies, Markets and Leading Players, 2014-2018”

Bra att veta

Sunny Portal Professional Package

Det kraftfulla tillägget för anläggningsövervakning

Se video här

Allt på ett överskådligt sätt

Sunny Portal visualiserar alla avkastningsuppgifter pedagogiskt och överskådligt:

 • Livedata om anläggningens status

 • Information om det aktuella energiflödet (uttag från elnätet, batteriladdning)

 • Övervakning av kommunikationen till portalen

 • Övervakning av växelriktarprestanda

 • Väderinformation för installationsplatsen

Visualisera energiproduktionen

Sunny Portal ger specialiserade vyer för energiproduktionen och tar hänsyn till olika anläggningstyper efter vad som krävs. Sunny Portal har optimala möjligheter när det gäller att analysera mätvärden eller att visualisera avkastning, oavsett om det är i tabellform eller diagram.

Alltid uppdaterad

Rapporterna informerar pålitligt via e-post och säkrar på så vis avkastningen ytterligare. Med jämna mellanrum (dagligen eller varje månad) får användaren automatiskt information om anläggningens avkastning och prestanda. Efter behov kan Sunny Portal-användare få händelser skickade såsom statusinformation för växelriktarna.

Rätt lösning för alla behov

Den centrala administrationen och övervakningen av solcellsanläggningar sparar tid och pengar, oavsett om det är en privat eller kommersiell solcellsanläggning. Med Sunny Portal och Sunny Portal Professional Package har anläggningsägare och installatörer alltid överallt åtkomst till viktiga data.

FunktionSunny PlacesSunny PortalProfessional Package
Bas avkastningsövervakning
Livedata ¹
Visualisering av energihanteringen
PV Community and System Comparison
Skapa en simulerad anläggning för solcellsintresserade
Administration av flera anläggningar
Övervakning och larmfunktion
Rapportering
Konfigurering och visualisering av inmatningshanteringen ¹
Visualisering av alla relevanta anläggningsmätvärden ¹
Data uppdateras var 5:e minut ¹
Målorienterad dataanalys via professionellt användargränssnitt
Uppdaterad statusöversikt för hela portföljen
x stöds helto stöds delvis¹ Beroende på använd portalgateway och parametrering av denna

Sunny Portal

Sunny Portal powered by ennexOS

Framtidssäker övervakning av solcellsanläggningar

Sunny Portal powered by ennexOS har redan idag många funktioner som gör professionell onlineövervakning av solcellsanläggningar ännu enklare, effektivare och snabbare.

Kombinerat med nya Data Manager M och baserat på den nya IoT-plattformen ennexOS har nya Sunny Portal powered by ennexOS ett innovativt användargränssnitt och optimerade funktioner för växande kundbehov. Anläggningsövervakning och -kommunikation är därmed rustade för kraven inom den framtida digitala energi- och kommunikationsvärlden.

Användare av nya Sunny Portal powered by ennexOS drar nytta av kostnadsfria basfunktioner för anläggningsövervakning online. Utöver detta kommer det i framtiden att finnas funktioner som kan väljas i form av moduler och med dem går det göra professionell övervakning av solcellsanläggningar ännu effektivare.

Sunny Portal powered by ennexOS

Alltid uppdaterad översikt

Sunny Portal powered by ennexOS förenklar övervakningen av hela portföljen, samtidigt som det alltid finns översiktlig och aktuell statusinformation för de enskilda enheterna.

Det sparar tid och pengar.

 • Överskådliga överskådliga på alla nivåer: hela portföljen, anläggningsgrupper, anläggning, delanläggning, enskild enhet

 • Centrala övervakningsöversikter för felidentifiering och snabb navigering

 • Visning av anläggningsspecifik statusinformation

Alltid uppdaterad översikt

Maximalt överskådlig

Sunny Portal powered by ennexOS optimerar med intuitiv användarstyrning och översiktlig visualisering hanteringen av hela anläggningsportföljen.

 • Informativa dashboards på alla hierarkinivåer för enkel och effektiv översikt

 • Intuitiv länkning av olika hierarkinivåer för snabbare informationsflöde

 • Innovativ navigeringsstruktur för en effektivare administrering och konfigurering i en heterogen anläggningsportfölj

Maximalt överskådlig

Omfattande analyser

Det nya användargränssnittet för Sunny Portal powered by ennexOS möjliggör en utförlig, enkel och exakt portfölj- och anläggningsanalys.

 • Snabb felanalys sparar tid och minskar produktionsförlusterna

 • Analysen av historiska systemdata är till hjälp för att identifiera oönskade anläggningsreaktioner

 • En jämförelse mellan olika anläggningar ger dessutom möjlighet att identifiera avvikelser och åtgärda dem snabbt

Omfattande analyser

Perfekt partner för framtidsorienterad övervakning

Data Manager M från SMA kombinerad med nya Sunny Portal powered by ennexOS optimerar kommunikationen för modern övervakning av solcellsanläggningar.

Data Manager M och nya Sunny Portal arbetar perfekt tillsammans. Det nästan identiska intuitiva användargränssnittet bidrar lika mycket till detta som den sömlösa fjärrparametreringen.

Nya Data Manager M tillsammans med nya Sunny Portal powered by ennexOS underlättar arbetsprocesser och möjliggör på så vis den framtidskompatibla onlineövervakningen för hela anläggningsportföljen.

Mer information om Data Manager M
Data Manager M - Perfekt partner för framtidsorienterad övervakning

Vilken portal?

Sunny Portal är den globalt framgångsrika övervakningsportalen online med funktioner för övervakning med SMA Cluster Controller, Sunny Home Manager 2.0 för växelriktare med integrerad Webconnect-teknik och föregångaren till dessa med Sunny WebBox.

Både privata slutanvändare och professionella anläggningsövervakare och installatörer använder de många funktionerna i Sunny Portal för att övervaka allt från anläggningar på hustak till stora solkraftverk.

Sunny Portal powered by ennexOS powered by ennexOS är vidareutvecklingen av Sunny Portal med fokus på de krav som professionella användare och installatörer har. Detta för att ge kunderna bästa möjliga service och vara redo för framtida krav. Den finns till att börja med i kombination med SMA Data Manager M och kommer undan för undan att vara tillgänglig för ytterligare teknologier. De befintliga anläggningarna som är registrerade i Sunny Portal överförs sömlöst till det nya systemet.

SMA Sunny Portal

Sunny Portal

Professional Package

Maxat tillägg

Med Sunny Portal Professional Package drar anläggningens ägare nytta av optimalt driftsförlopp:

 • Översiktlig statusindikering gör att flera anläggningar kan övervakas samtidigt

 • Uppdatering och arkivering av systemdata var 5:e minut visar snabbt avvikelser

 • Omfattande analysmöjligheter möjliggör perfekt serviceplanering

Sunny Portal Professional Package

Mer översikt med Status Monitor

STATUS MONITOR förenklar övervakningen av flera anläggningar och visar överskådligt deras viktigaste data. Det går då att övervaka hela anläggningsportföljen effektivt - det sparar värdefull arbetstid varje dag.

 • Central övervakningsplattform för felsökning

 • Användarorienterade anläggningsfilter

 • Snabba sök- och filterfunktioner

 • Separat översikt av anläggningsinformation

Mer översikt med Status Monitor

Fler detaljer med Analysis Pro

Med det innovativa användargränssnittet går det att göra en utförlig, enkel och exakt anläggningsanalys med ANALYSE PRO:

 • Snabb felanalys

 • Analys av historiska systemdata

 • Användardefinierade favoriter för snabbare åtkomst

Fler detaljer med Analysis Pro

Mer data i energibalansen

Systemdata uppdateras var 5:e minut och ger på så vis användarna ännu mer detaljerad information.

Via den detaljerade energibalansen kan anläggningens ägare då analysera den dagliga energianvändningen ännu mer exakt och lära sig mycket om den egna förbrukningen.

Mer data i energibalansen

Perfekt partner för professionell övervakning

Kombinationen av Sunny Portal Professional Package och Sunny Home Manager 2.0 passar perfekt för professionell övervakning av anläggningar i effektintervallet mellan 5 kWp och 50 kWp.

Det går då dessutom att läsa av de mest relevanta DC- och AC-mätvärdena för växelriktarna och dra slutsatser om effekt och avkastning.

Den nya generationen SMA-växelriktare ger med Professional Package via Webconnect detaljerad information om anläggningen på ett sätt som annars endast dataloggare kan ge.

Köp Sunny Portal Professional Package eller prova kostnadsfritt under 4 veckor

Sunny Portal Professional Package
Perfekt partner för professionell övervakning - Sunny Home Manager 2.0

Sunny Portal powered by ennexOS

Versionsinformation

Versioner av SMA Data Manager M

Uppdatering augusti 2023

Ny funktion:

 • Energiflödesvisning på dashboarden, känt från SMA Energy-appen

Förbättringar

 • Enklare registrering av SMA Smart Connected
 • Buggfixar

Uppdatering mars 2023

Förbättringar

 • Felavhjälpningar

Uppdatering januari 2023

Ny funktion:

 • Modulytor
  • Solcellsanläggningen kan nu skapas med flera riktningar/lutningar
  • Modulytorna anges när anläggningen skapas eller senare under Konfigurering > Anläggningsegenskaper > Solcellsmoduler
  • Varje modulyta kan tilldelas sensorer för solinstrålning, modultemperatur och utomhustemperatur separat för att förbättra beräkningen av verkningsgraden

Förbättringar

 • Virtuella förbrukare
  • Förbättrad användarstyrning när förbrukare skapas
  • Nu möjligt att radera förbrukare
 • Buggfixar
  • Fel skalning i fältet med förhandsgranskning

Uppdatering september 2022

Förbättringar

 • Felavhjälpningar

Uppdatering juni 2022

Förbättringar

 • Analyse Pro-vy:
  • enklare att välja flera enheter
  • tydligare visning av enheterna
  • effektoptimeringar vid anläggningar med många enheter

Uppdatering april 2022

Nya funktioner

 • Ladda upp en anläggningsbild och visa på dashboarden
 • Kronologisk visning av ändringar av enhetsparametrar

Förbättringar

 • Stöd för ytterligare språk: svenska

Uppdatering januari 2022

Förbättringar

 • Stöd för ytterligare språk: danska, ungerska och rumänska (senare Q1 - svenska)
 • Enklare att använda våra formulär tack vare nyutformade inmatningsfält
 • Konfigurering av en individuell CO2-faktor för att anpassa till energileverantörens energimix

Uppdatering september 2021

Nya funktioner

 • Övervakning av förbrukare
  • Baserat på smartmätare (t.ex. SMA Energy Meter) och deras mätvärden kan virtuella förbrukare skapas och övervakas i systemet
  • Förbrukarna visas grupperade efter särskilda förbrukningstyper (t.ex. ljus, värme och varmvatten) i "Energibalans"-vyn
  • Konfigureringen sker via "Enhetshanteringen" och tilläggsmenyn (3 punkter), vid elmätare som ännu ej tilldelats

Förbättringar

 • Optimerad meny med textunderskrifter och uppdaterade ikoner

Uppdatering juni 2021

Förbättringar

 • Ny vy "Årsjämförelse" under analysen
 • Många dashboard-widgets har nu en direktlänk till motsvarande undersidor för snabbare navigering
 • Optimerad läsbarhet av diagrammen i vyn "Analyse Pro"
 • Nytt alternativ för att aktivera "Automatisk uppdatering" för kommunikationsutrustning och underordnade växelriktare i menypunkten Konfigurering > Anläggningsegenskaper
 • Meddelanden kan från och med nu endast skickas till registrerade användare (detta har ej registrerade användare uppmärksammats på under de senaste veckorna)

Uppdatering januari 2021

Förbättringar

 • Utökning av rapportering för kompatibilitet med IEC 62109-2 och AS 5033
 • Felavhjälpningar

Uppdatering september 2020

Förbättringar

 • Under Konfigurering > Enhetshantering visas nu hierarkin mellan dataloggare och underordnade enheter
 • Händelserapporten kan nu skickas varje timme
 • Statuslistan visar även den totala avkastningen

Uppdatering juli 2020

Jämförelse av solcellsväxelriktare

Med den här uppdateringen har vi integrerat vår "Detaljrapport" som interaktiv vy i sektionen "Analys".
Det är då mycket enkelt att jämföra solcellsväxelriktare med varandra. Att dessutom markera enheter som ligger utanför toleranströskeln gör det mycket enkelt att hitta den perfekta toleransen för övervakningen.

Fler förbättringar

 • Inuti diagrammen finns nu en zoom-funktion.
 • Under Konfigurering > Enhetshantering går det nu att göra en detaljerad filtrering. Detta är till stor hjälp framför allt för stora anläggningar.
 • Händelserapporter övervakar nu alla tillgängliga händelsekategorier.
 • Beräkningen av direktförbrukningen inom energibalansen har optimerats.

Uppdatering april 2020

Information om sensorer på dashboarden

Med den här utgåvan kommer det att vara möjligt att visualisera aktuella mätvärden från sensorer som finns i en solcellsanläggning direkt på dashboarden. Hittills har det bara gått att hämta mätvärdena via vyn "Analyse Pro".

På anläggningsnivån visas automatiskt de sensorer som har konfigurerats under menypunkten Konfigurering > Sensortilldelning.
Även på enhetsnivån, t.ex. en Moxa-I/O, avbildas all sensorinformation. Här kan även tillbakarapporterade procentvärden visas för att t.ex. avbilda en nivå.

Visningen av enskilda sensor-widgets kan konfigureras i detalj för varje dashboard.


Förenklad navigering

Vi har anpassat detaljer för funktionerna för navigeringsraden. Hittills kunde man genom att klicka antingen gå direkt till en statuslista eller, om man bara hade klickat på symbolen, direkt välja enskilda element i navigeringen via en undermeny. Det var svårbegripligt och svårt att se. Nu öppnar ett klick alltid en undermeny, där kan man alltid direkt välja aktuell delanläggning eller aktuell enhet. Man slipper omvägen via statuslistan. Man kommer nu till statuslistan både via en extra post i funktionssektionen "Övervakning" och via undermenyn på navigeringsraden.

Undermenyn, som öppnas via navigeringsraden, har vi städat upp ännu mer. I övre delen finns nu alla grupperade element direkt under varandra. De kan dessutom markeras med sin symbol. Det gör det mycket enklare att skilja mellan de enskilda posterna.


Uppdatering september 2019

Förenkling av anläggningsregistreringen

 • Lagom är bäst
  Med den här utgåvan förenklar vi registreringen av en anläggning.
  Nu behöver man inte längre ange adressuppgifterna för installatören och en anläggningsägare för den inledande konfigurationen.
  När anläggningen registreras väljer du bara om du registrerar anläggningen som installatör för någon utomstående eller själv är anläggningens ägare.
 • Bjud in fler användare direkt
  Hittills var det nödvändigt att användare som skulle få åtkomst till anläggningen redan hade ett registrerat användarkonto för Sunny Portal. Det var krångligt. Nu går det att bjuda in nya användare till ennexOS-plattformen både direkt vid anläggningsregistreringen och utifrån en anläggnings användarhantering så att användarna får åtkomst till anläggningen i Sunny Portal.


Införande av användarroller

Hittills har man kunnat tilldela varje användare i en anläggning specifika behörigheter. Det gick då att bestämma vilken typ av information en användare kan se och redigera. Men behörigheterna sa inget om en persons funktion i en anläggning. Med den här uppdateringen inför vi följande användarroller:

 • Anläggningsägare
 • Installatör
 • Anläggningsoperatör

Tilldelningen av rollerna har just nu ingen ytterligare påverkan. Den är snarare dels tänkt som dokumentation i anläggningen och dels att göra det möjligt för oss att kontakta rätt personer när det gäller serviceärenden.


Fler anpassningar

 • Tidsintervaller i dashboard-widgets
  Med den här uppdateringen har vi anpassat de visade tidsintervallerna i dashboard-widgets. Hittills har de senaste 24 timmarna, de senaste 7 dagarna och de senaste 30 dagarna visats. Det var uppenbarligen inte optimalt.
  Våra widgets visar nu den aktuella dagen, den aktuella månaden och det aktuella året.
 • Nytt "Meddelandecenter"
  På den övre navigeringsraden finns nu en ny ikon, en "klocka". Bakom den finns vårt nya meddelandecenter. Här uppmärksammar vi användaren på viktiga händelser i portalen och i dennes anläggningar.
 • Ny menystruktur
  Vi har sorterat om ordningsföljden för menyposterna och anpassat via de olika anläggningshierarkierna så att de är lättare att hitta.
 • Ny rapport med detaljerad enhetsinformation
  Inom rapporteringen finns i den här utgåvan en ny rapport tillgänglig. Här sammanställs detaljerad information om solcellsväxelriktarna i anläggningen i tabellform. Är växelriktarjämförelse aktiverat görs dessutom en färgmarkering för enheter som ligger utanför toleransen.

Uppdatering juni 2019

Sunny Portal powered by ennexOS finns nu på ryska.

Nya funktioner för "Analyse Pro"

 • Jämförelse av avkastning
  Förutom fliken "Detaljanalys" finns nu ytterligare en flik "Energi och effekt" att välja. I den nya vyn kan man mycket enkelt jämföra både absolut och specifik avkastning för enskilda växelriktare över dagar, månader och år med varandra. Dessutom finns då även möjlighet att genomföra avkastningsjämförelser anläggningsövergripande.
 • Personligt val av mätningskanaler
  På den vänstra filterraden kan användaren nu använda sig av den nya funktionen "kanalprofiler". Man får då åtkomst till standardkombinationer för mätningskanaler. Förutom några profiler som har specificerats av SMA, kan varje användare spara ett eget urval av mätningskanaler som profil. Dessa finns då tillgängliga övergripande för användarens alla anläggningar.

Uppdatering mars 2019

Nya funktioner för Sunny Portal powered by ennexOS

 • Stöd vid byte av SUNNY WEBBOX till SMA Data Manager
  Energi- och effektuppgifter från en befintlig anläggning med en eller flera Sunny WebBoxar i Sunny Portal Classic kan nu läggas in direkt när en ny anläggning skapas i Sunny Portal powered by ennexOS.
  Hittills var man tvungen att lägga in från anläggningar med en SMA Cluster Controller.
 • Stöd för flera SMA Data Manager i en anläggning (konfigurering master/slav)
  Nu går det att registrera flera SMA Data Manager tillsammans i en portalanläggning. Detta kan vara nödvändigt om solcellsanläggningen omfattar fler än det antal på 50 underenheter som SMA Data Manager tillåter eller om t.ex. större befintliga anläggningar med flera Sunny WebBoxar eller SMA Cluster Controller konverteras till SMA DATA Manager.
  Vid idrifttagningen av SMA Data Manager bestäms då driftläget och därmed bestäms vilken roll den spelar i den totala anläggningen. Den är antingen en master kan därmed reglera hela systemet och vidarebefordra styrkommandon till underordnade SMA Data Manager och växelriktare, eller så konfigureras den som slav och kan då endast ta emot styrkommandon från överordnade enheter (t.ex. en master) och skicka dem vidare till växelriktarna.
  Inuti en total anläggning kan det till att börja med endast finnas en master och en nätanslutningspunkt.
 • Virtuella enheter baserade på smartmätare
  Med den här uppdateringen är det nu möjlig att, förutom solenergin, presentera fler energikällor inuti det totala systemet. Därmed är det möjligt att skapa följande virtuella enheter och övervaka dem energetiskt:
  • Kraftvärmeverk
  • Dieselgenerator
  • Vattenkraftverk
  I portalanläggningen skapas de här enheterna manuellt. Antingen kan mätdata hanteras manuellt eller så tilldelas de aktuella enheterna en smartmätare som är integrerad via SMA Data Manager.
  Förutom de här nya energikällorna kan nu också virtuella växelriktare (t.ex. för kumulerad avbildning av icke-SMA-enheter) integreras med hjälp av smartmätare i det totala systemet.
 • Vy med energikällor i energibalansen
  Om fler energikällor förutom solenergi övervakas i en portalanläggning, finns nu möjligheten i vyn med energibalans att se alla energikällor som en helhet och därmed identifiera växelverkan.
 • Datamigration från anläggningar med en SUNNY WEBBOX från Sunny Portal Classic till Sunny Portal powered by ennexOS:
  Data från WebBox-anläggningar från Classic Portal kan kopieras till ennexOS Portal om en EDMM (och COM GW) används istället för WebBoxen.
 • Stöd för större anläggningar med fler än en Data Manager M i en portalanläggning:
  EDMM stöder upp till 50 enheter. Om det finns flera enheter i en anläggning (t.ex. en gammal WebBox-anläggning), kan EDMM läggas ihop till EN anläggning. Observera: Lägg endast ihop nya anläggningar, inga redan registrerade anläggningar.
 • Cross Sector Energy Monitoring
  För att utöka funktionerna för "Cross Sector Energy Monitoring" stöder vi nu förutom solenergi även andra alstrare. Visualisering av flera energialstrare i energibalansen, vilka är integrerade via elmätare (SMA Energy Meter eller valfria Modbus TCP-elmätare):
  • Kraftvärmeverk
  • Dieselgeneratorer
  • Vattenkraftverk

Sunny Portal

Nedladdningar

Om du skulle ha några frågor, skriv direkt  till oss!

Har du frågor?

Om du skulle ha några frågor, skriv direkt  till oss!

Kontakta oss
Med Sunny Design planerar du skräddarsydda solcellsanläggningar inklusive batterilagringssystem och elbilsfunktioner med några få klick.

Planera anläggningen med Sunny Design

Med Sunny Design planerar du skräddarsydda solcellsanläggningar inklusive batterilagringssystem och elbilsfunktioner med några få klick.

Projektera anläggningen här
Hitta en passande SMA-grossist

För installatörer och projektörer av solcellsanläggningar

Hitta en passande SMA-grossist

Hitta grossist