Bondgård i Allgäu använder ren solel dygnet runt

Bondgård i Allgäu använder ren solel dygnet runt

Med SMA Commercial Energy Solution​ sparar denna mjölkbonde i Allgäu energikostnader och är självförsörjande dygnet runt med ren solel. Ytterligare besparingar kan göras med optimerad energiförbrukning.

Bondgården i sydtyska Allgäu förbrukar cirka 40000 kWh ström per år. Förutom mjölkmaskinen och utfodringsroboten finns det ytterligare elförbrukare i kostallet och angränsande lokaler. För att spara energikostnader och försörja sig med ren solel beslutade sig bonden för ett SMA Commercial Energy Solution​ med två Sunny Tripower CORE1-växelriktare samt det kommersiella lagringssystemet SMA Storage Business.

Nästan ingen inköpt el tack vare 97 procent oberoende

I tillägg till en solcellsanläggning på 100 kW, vars solpaneler har monterats på kostallet, är gårdens Energy System även utrustat med batterilagringssystemet SMA Storage med en effekt på 67 kWh och en Sunny Tripower Storage 60-batteriväxelriktare. Den ser till att den solenergi som genereras på taket lagras i batteriet och vid behov kan tillhandahållas dygnet runt. På så sätt är gården självförsörjande med cirka 97 procent.  Uttaget från det allmänna elnätet ligger på nästan 0 procent. Hela systemet har monterats av SMA-partnern Vetter.

Mål

Att uteslutande använda egenproducerad el och på så sätt bli oberoende av nätägaren på lång sikt.

Lösning

Ett SMA Commercial Energy Solution​ för att generera och lagra grön el samt styrning och övervakning av energiflödet på gården som tillval.

Resultat

  1. Nästan 100 % av försörjningen sker med egen el
  2. Ytterligare kostnadsbesparingar tack vare optimerade förbrukningsflöden
  3. Översiktlig, enkel indikering av energiflödena i Sunny Portal powered by ennexOS eller i SMA Energy-appen
SMA Commercial Energy Solution​
SMA Sunny Tripower CORE1
SMA Data Manager M
SMA Inverter Manager

Även SMA Data Manager M ingår i SMA Commercial Energy Solution​. Energihanteraren övervakar och analyserar energiflödena på gården och visualiserar dem på ett översiktligt sätt i Sunny Portal powered by ennexOS eller i SMA Energy-appen på mobilen eller surfplattan. På så sätt vet man nu att det inte är mjölkningen som förbrukar mest energi, utan det är blandningen av fodret och rengöringen av mjölkningsanläggningen. Dessa båda dagliga rutiner genomförs nu på morgonen eller på eftermiddagen, när det finns grön el från den egna solcellsanläggningen. På så sätt undviker de dyra effekttoppar och behöver inte köpa in extra el från det allmänna elnätet.

”Denna installation lönar sig för mig. Det förväntade sig inte ens min installatör. När jag har betalat av anläggningen är min energiförsörjning helt gratis.”

Michael Nägele

Mjölkbonde

På natten kommer elen från batterilagringssystemet

På natten är elbehovet i stallet, med ungefär 80 mjölkkor lågt och kan därmed täckas till 100 procent med den energi som har lagrats på dagen.  ”Det förväntade sig inte ens min installatör.”
Michael Nägele

Solel ger stora möjligheter för lantbruket

De tider när solcellsanläggningen på taket enbart användes för att mata in el i det allmänna elnätet är sedan länge förbi. Med avstämda system som SMA Commercial Energy Solution​ kan lantbrukarna både generera solel och även optimalt styra, lagra och därmed använda den på ett flexibelt sätt.

Om du skulle ha några frågor, skriv direkt  till oss!

Har du frågor?

Om du skulle ha några frågor, skriv direkt  till oss!

Kontakta oss
Spara upp till 80 % i energikostnader med solel

SMA Commercial Energy Solution​

Spara upp till 80 % i energikostnader med solel

Läs mer