SMA Sverige

Medlem Svensk Solenergi

Medlem Svensk Solenergi | SMA Sverige

SMA Solar Technology är såklart medlemmar i branschorganisationen Svensk Solenergi.

Vi anser att en hälsosam branschorganisation är A och O för att dels driva solenergifrågan framåt på många nivåer och i flera led, men även att säkerställa för alla medlemmar, att branschen utvecklas på det mest optimala sättet.

Det ska vara säkert och pålitligt att vara verksam i denna bransch.

 

Svensk Solenergi:

”Vår vision är att privatpersoner och företag ska ha tillgång till solenergi på ett smidigt, smart och ekonomiskt sätt. Svenska solenergiföretag ska vara bland de ledande i Europa. Tillsammans bidrar vi till en klimatomställning där det är lätt att leva”

Den visionen är vi gärna med och implementerar!

Energy that Changes

Medlem Svensk Solenergi