Försörjningen säkrad med solel från det egna taket

Familjen Butterweck-Werner satsar på solel. Tack vare solcellsanläggningen, som de undan för undan har utökat med ett energihanteringssystem och ett batterilagringssystem, behöver familjen nästan inte köpa någon el från det allmänna elnätet längre.

När de planerade sitt nya hus i Kassel år 2009 stod det klart för familjen Butterweck-Werner att de behövde en solcellsanläggning. För familjen Butterweck-Werner är det nämligen viktigt att leva hållbart och belasta klimatet så lite som möjligt – en livsfilosofi som de även vill överföra till sonen. Målet för den lilla familjen var att använda så mycket som möjligt av den egenproducerade solelen i hemmet och på så sätt spara in rejält på energikostnaderna.

El från taket för tvättmaskin, diskmaskin etc

I det nya huset satsade de på miljövänlig och egen strömförsörjning. Solcellsanläggningen på 13455 kWp genererar årligen cirka 11033 kWh solel så att den kan användas till bland annat tvättmaskinen och diskmaskinen. Men den egenproducerade miljövänliga elen använd även för varmvatten och uppvärmning.

Mål

Att förse hushållet med klimatneutral och billig el i form av egenproducerad solel. Oberoende av elbolagen.

Lösning

Ett SMA Home Energy Solution, som modulbaserat har utökats med ett anpassat batterilagringssystem och intelligent energihantering.

Resultat

  1. Upp till 90 % av försörjningen sker med egen el.
  2. Elkostnaderna har sänkts till mindre än 20 euro per månad.
  3. De har skaffat en elbil, som laddas med solel, skonsamt för miljön och klimatet så att familjens miljöavtryck har minskat ytterligare.

Med ett batterilagringssystem och en elbil blir det hållbara livet (nästan) perfekt

Sedan ett par år är familjen Butterweck-Werners energisystem även försett med ett batterilagringssystem. Som klimatmedveten familj tyckte de inte om att solelen inte kunde användas efter solnedgången. När tiden var mogen för ett batterilagringssystem slog de genast till och köpte ett anpassat batteri till sin solcellsanläggning. Nu drivs tvättmaskinen även på kvällen med solel som har lagrats på dagen.

Och numera kör familjen till och med bilen med solel. En elbil gör dem nästan helt fossilfria – idag är familjens förbrukning av fossila bränslen så låg att de knappt själva kan tro att det är sant. Hushållets solelproduktion gör dem självförsörjande till 90 procent. Enbart med hjälp av solkraft.

Den smarta energihanteringen, med Sunny Home Manager 2.0 som intelligent hjärna, styr både de anslutna förbrukarna och laddningen av elbilen. Med hänsyn till den energi som finns tillgänglig, i enlighet med familjemedlemmarnas förbrukningsmönster och anpassat till användarnas önskemål. Alltid med målsättningen att största möjliga mängd solel används. En positiv bieffekt av lagringssystemet är att familjen Butterweck-Werner kan ha lamporna tända även vid ett strömavbrott.

“Vi använder solenergi för el, varmvatten, värme och elbilsfunktioner. Det innebär att vi är oberoende av fossila bränslen och ökande kostnader. På så sätt bidrar vi aktivt till energiomställningen.”

Familjen Butterweck-Werner

Eftersom familjen Butterweck-Werner är riktiga anhängare av solel har de gärna koll på sin solcellsanläggning. Det går bra oavsett var de är – hemma, ute och till och med på semestern. Det möjliggörs av mobilvyn av alla systemdata i övervakningsverktyget Sunny Portal på mobilen eller surfplattan. Där har de hela tiden koll på anläggningens viktigaste data och kan i realtid se hur mycket energi som produceras och vad som sker med den. Självförbrukningen är förstås viktig för och även den mängd koldioxid de sparar in med hjälp av sin solcellsanläggning är ett viktigt nyckeltal för familjen.

Har du frågor?

Om du skulle ha några frågor, skriv direkt  till oss!

Kontakta oss
SMA Home Energy Solution

SMA Home Energy Solution

Spara upp till 80 % energikostnader med solel

Läs mer