Sunny Tripower X

Integrerad intelligens för framtidssäkrad systemdesign

Sunny Tripower X 12 / 15 / 20 / 25

SMA ShadeFixSMA ArcFix

Den senaste lösningen för kommersiell energiproduktion och energihantering

Den nya Sunny Tripower X är en innovativ systemlösning för solcellsanläggningar i kommersiella projekt och större privata solcellsanläggningar. Den integrerade System Manager-funktionen med direkt åtkomst till Sunny Portal powered by ennexOS övervakar upp till 5 SMA-växelriktare och en smartmätare. Aktiv och reaktiv effekt regleras dynamiskt via SMA Dynamic Power Control. Ett brett ingångsspänningsintervall och en hög ingångsströmförmåga gör den kompatibel med den nya generationens högeffektiva solpaneler. Höljet har fått en ny konstruktion som ger effektivare kylning av de elektroniska komponenterna, vilket bidrar till maximal livslängd av Sunny Tripower X.

Alla enheter i systemet kan tas i drift centralt på ett enkelt och snabbt sätt. Under drift är de integrerade programvarulösningarna en stor fördel: SMA ShadeFix ökar solcellernas produktion även vid partiell skuggning och SMA ArcFix identifierar ljusbågar och ger därmed ett säkert skydd mot bränder.

Bra att veta

I samband med lanseringen:

Gratis programvara för SMA Dynamic Power Control

SMA Dynamic Power Control

Fler fördelar

Integrerad System Manager

Integrerad System Manager

 • Övervakning och styrning av upp till 5 växelriktare (max. 135 kVA) ingår
 • Direkt åtkomst till Sunny Portal powered by ennexOS
 • SMA Dynamic Power Control
Inklusive säkerhetsfunktioner

Inklusive säkerhetsfunktioner

 • Ljusbågsskydd SMA ArcFix
 • DC-överspänningsskydd (valfritt)
 • Förenklat nät- och anläggningsskydd
Maximal avkastning

Maximal avkastning

 • Ökat solelproduktion med integrerad SMA ShadeFix 
Ökad flexibilitet

Ökad flexibilitet

 • 3 MPPT:er
 • Hög ingångsström för högeffektiva solpaneler
 • Kan utökas med fler tillägg för framtida energihanteringsfunktioner

Sunny Tripower X

FAQ

Allmänt

Är överspänningsskydden integrerade?

Överspänningsskydd kan integreras som tillval på DC-sidan. Som tillbehör för Sunny Tripower X erbjuds överspänningsskydden av typ 1+2 och typ 2.


Hur hög är ljudnivån från Sunny Tripower X?

Ljudnivån ligger under 59 dB(A). Se databladet för detaljer.


Finns det en garantiförlängning för Sunny Tripower X?

Ja, en förlängd garanti till 10, 15 och 20 år är möjlig och kan köpas hos SMA: https://my.sma-service.com/s/osc-30-warranty-extension


Hur länge gäller garantin för Sunny Tripower X?

Standardgarantin för Sunny Tripower X är 5 år.


Kompatibilitet

Kan Sunny Tripower X vara integrerad i ett system med Sunny Tripower Smart Energy?

Ja, Sunny Tripower X kan integreras i ett system med Sunny Tripower Smart Energy via Sunny Home Manager 2.0.


Kan Sunny Tripower X även kombineras med SMA EV Charger?

Ja, Sunny Tripower X kan via Sunny Home Manager 2.0 kombineras med SMA EV Charger.


Är Sunny Tripower X kompatibel med SMA Home Manager?

Ja, Sunny Tripower X kan användas i anläggningar med en SMA Home Manager. Förutsättning är att Sunny Tripower X konfigureras som underordnad växelriktare.


Är Sunny Tripower X kompatibel med SMA Sensor Module (MD.SEN-40)?

Ja, SMA Sensor Module finns som tillbehör till Sunny Tripower X. Följande tillämpningsbegränsningar gäller:

 • MD.SEN-40 är kompatibel med Sunny Tripower X 12/15/20/25 fr.o.m. hårdvaruversion A3. Hårdvaruversionen finns på förpackningsdekalen på SMA Sensor Module.

 • Om SMA Sensor Module används i Sunny Tripower X får du endast ansluta signalkällor (t.ex. solinstrålningsgivare) med strömsignal till den analoga ingången på SMA Sensor Module.

 • S0-gränssnittet på SMA Sensor Module kan inte användas för Sunny Tripower X. Därmed kan en vindmätare eller elmätare som är ansluten till S0-gränssnittet på SMA Sensor Module inte användas tillsammans med Sunny Tripower X.


System Manager

Efter idrifttagning och konfiguration av Sunny Tripower X, går Sunny Boy Storage som System Manager in i standby-läge (i anläggningar utan Sunny Home Manager). Vad måste jag göra för att Sunny Boy Storage ska tas i drift?

För att starta Sunny Boy Storage måste du ställa in parametern Driftsätt inställning av aktiv effekt från Extern inställning på Av i Sunny Boy Storage.


Vad är en System Manager?

En SMA System Manager sköter i kombination med en elmätare regleringen i nätanslutningspunkten och kan styra eller reglera underordnade växelriktare. Dessutom tar System Manager hand om anläggningsövervakningen och kommunikationen till Sunny Portal powered by ennexOS.

SMA Data Manager eller Sunny Tripower X kan för närvarande konfigureras som System Manager. Fler enheter kommer.

En Sunny Home Manager kan användas som överordnad enhet, men uppfyller inte i full omfattning funktionerna för en System Manager. Bland annat kan inte Sunny Home Manager användas för reglering av reaktiv effekt.


Hur kan jag konfigurera anläggningar med Sunny Tripower X enligt VDE-AR-N-4105?

Idrifttagningsassistenten för SMA System Manager är utformad för konfigurering av reglering av reaktiv effekt enligt VDE-AR-N-4110. VDE-AR-N-4110 anger nätanslutningspunkten som referenspunkt för nätsystemtjänsterna. Därför kan inte idrifttagningsassistenten och konfigurationsassistenten för nätsystemtjänster användas för konfigureringen av regleringen av reaktiv effekt av för anläggningar i lågspänningsnätet enligt VDE-AR-N-4105. Endast inställningarna för regleringen av aktiv effekt på nätanslutningspunkten kan göras via idrifttagningsassistenten eller konfigurationsassistenten för nätsystemtjänster.

Det detaljerade tillvägagångssättet för konfigureringen av anläggningar med och utan System Manager enligt VDE-AR-N-4105 beskrivs här: https://files.sma.de/assets/280451.pdf


Underordnad växelriktare

Hur gör jag för att ställa in en landsdatapost för en underordnad växelriktare?

För växelriktare med en firmwareversion ≤ 02.02.06.R måste landsdataposten ställas in med parametern Ställ in landsdatapost på enhetsnivå efter att driftsättningsassistenten har slutförts.

Från och med firmwareversion 03.02.08.R kan landsdataposten på underordnade växelriktare ställas in via driftsättningsassistenten.


Kommunikation

Varför kommer jag inte längre till Sunny Tripower X på http://SMA[serienummer] eller http://SMA[serienummer].local?

Från och med firmware-version 03.02.07.R har överföringsprotokollet för Sunny Tripower X ändrats från http till det säkra överföringsprotokollet https. Man kommer till användargränssnittet för Sunny Tripower X från och med firmware-version 03.02.07.R via https://SMA[serienummer] eller https://SMA[serienummer].local.


Externa I/O-system

Kan man för analoga signaler från nätägaren direkt ansluta en MOXA- eller WAGO-enhet via Modbus till Sunny Tripower X (utan Data Manager)?

Ja, det går utan problem.


Sunny Tripower X

Nedladdningar

Operativ manual

Operativ manual

Nu finns den operativa manualen tillgänglig som E-manual (på engelska)

E-manual
Om du skulle ha några frågor, skriv direkt  till oss!

Har du frågor?

Om du skulle ha några frågor, skriv direkt  till oss!

Kontakta oss
Med Sunny Design planerar du skräddarsydda solcellsanläggningar inklusive batterilagringssystem och elbilsfunktioner med några få klick.

Planera anläggningen med Sunny Design

Med Sunny Design planerar du skräddarsydda solcellsanläggningar inklusive batterilagringssystem och elbilsfunktioner med några få klick.

Projektera anläggningen här
Hitta en passande SMA-grossist

För installatörer och projektörer av solcellsanläggningar

Hitta en passande SMA-grossist

Hitta grossist