Sunny Tripower CORE2

Fler möjligheter – Högre integration – Mer effekt

Sunny Tripower CORE2

SMA ShadeFix

Fler möjligheter

Högsta flexibilitet vid projektering av stora kommersiella lösningar, både för markanläggningar och takmonterade.

Nyhet

Nu med integrerat ljusbågsskydd AFCI och DC-överspänningsskydd typ 1/2

Högsta säkerhet på växelriktare

Maximal flexibilitet upp till megawatt-kapacitet

 • 12 MPPT:er

 • 24 strängar med Sunclix-kontakter

 • Upp till 150 % överdimensionering av strängarna

 • Upp till 1100 V DC

 • Passar även för bifacial paneler

Mer integration

Kärnelement i SMA Commercial Energy Solution​ och redo för framtida utökningar och nya krav.

Redo för omgående och framtida tillägg

 • Sunny Design: intuitiv planering och konstruktion

 • Storage Business* kommersiell batterilagring: sömlöst tillägg med exempelvis lagringskapacitet

 • SMA Data Manager M: fullständig integration av ennexOS och enkel idrifttagning av anläggningen

 • Sunny Portal: omfattande övervakning

Hög prestanda

Lösning utanför boxen med integrerad optimering av solelproduktionen för enkel installation och effektiv service

Maximal avkastning

 • Ingen DC Combiner krävs

 • 110 kW med 400 V AC som standard

 • Enkel montering tack vare bärhandtag

 • Hög tålighet mot påfrestande omgivningar

 • SMA ShadeFix för optimal avkastning

Integrerade smarta funktioner

SMA ShadeFix

SMA Shadefix

ShadeFix är en helhetslösning från SMA som i varje situation optimerar solcellsanläggningarnas prestanda på strängnivå. Även vid tillfällig skuggning. SMA ShadeFix är mycket bättre än de flesta konventionella maskinvarulösningarna för skugghantering i solcellsanläggningar.

Sunny Tripower CORE2

Versionsinformation

Sunny Tripower CORE2 och SMA Data Manager M

Anvisningar för idrifttagning

För störningsfri idrifttagning av systemet med en eller flera Sunny Tripower CORE2-växelriktare och ev SMA Data Manager M är det absolut nödvändigt att genomföra de följande stegen i den angivna ordningsföljden:

 1. 1. Driftsätt Sunny Tripower CORE2
 2. 2. Firmware-uppdatering Sunny Tripower CORE2-växelriktare till version >=1.00.04.R
 3. 3. Firmware-uppdatering Data Manager M till version >=1.09.06.R
 4. 4. Registrering av Sunny Tripower CORE2 i SMA Data Manager M
Firmware-uppdatering Sunny Tripower CORE2-växelriktare

Firmware-uppdatering Sunny Tripower CORE2-växelriktare

 • Ladda den aktuella uppdateringsfilen i avsnittet ”Programvara” i ”Nedladdningar”
 • Säkerställ att det finns solinstrålning i minst ytterligare 60 minuter. En ren AC-försörjning är inte tillräcklig.
 • Skapa anslutning till användargränssnittet
  Allmängiltig åtkomstadress: IP-adress vilken har tilldelats manuellt eller av DHCP-servern (routern) (fastställs med nätverksskannerprogram eller nätverkskonfiguration för routern).
  • Åtkomstadress för Apple-, Android-, Windows- och Linux-system:
  SMA[seriennummer].local (t.ex. SMAA2102031234.local)
  • Växelriktarens standard-IP-adress för direktanslutning via Ethernet:
  169.254.12.3
 • Skapa anslutning till användargränssnittet
  1. Välj [Inloggning] högst upp till höger.
  2. Skriv in lösenordet i fältet Lösenord
   Standardlösenordet för användargruppen Installatör är pw1111.
  3. [Inloggning] Välj
 • Du måste ställa in landskod
  1. Välj[Enhetsövervakning]] i menyn.
  2. Välj [Initiering]
  3. Välj önskad landskod i urvalslistan Grid-kod-inställningar
  4. Bekräfta den ändrade inställningen med [Spara inställningar]
 • Genomför uppdatering av firmware
  1. Välj [Enhet]i menyn.
  2. Välj [Uppdatering av firmware] wählen.
  3. Välj[Välj en firmware-fil]och välj uppdateringsfilen för växelriktaren.
  4. 4. Följ anvisningarna i dialogrutan.
 • Låt webbläsarens fönster vara öppet tills processen har slutförts.
 • Kontrollera att uppdateringen har lyckats i menypunkten [Om].

Firmware-uppdatering SMA Data Manager M för stöd av Sunny Tripower CORE2

Firmware-uppdatering SMA Data Manager M för stöd av Sunny Tripower CORE2

Läs mer

Registrering av Sunny Tripower CORE2 i SMA Data Manager M

Registrering av Sunny Tripower CORE2 i SMA Data Manager M

 • Sunny Tripower CORE2 aktiveras via Modbus Sunspec av Data Managern.
 • En eller flera växelriktare kan under idrifttagningen registreras som Modbus-enheter. Använd profilen ”Sunspec Modbus” och Unit ID ”1” landskoden i konfigurationssteget ”Modbus-registrering”. I det följande steget kan landskoden ställas in för samtliga enheter.
 • Till en Sunny Data Manager M som redan är konfigurerad kan Sunny Tripower CORE2 registreras i efterhand:

Registrera ny Modbus-enhet och tilldela Modbus-profil

Förutsättning:

 • Modbus-enheterna måste vara i drift och anslutna till Data Managern.

Tillvägagångssätt:

 1. Logga in i användargränssnittet för Data Managern.
 2. Välj i menyn Konfiguration menypunkten Enhetshantering.
 3. Klicka på knappen.
 4. Fyll i fälten och bekräfta med [Fortsätt].
 5. Fyll i fälten och bekräfta med [Fortsätt].
  • Välj Modbus-profilen ”SunSpec”.
  • Låt Unit ID vara ”1”.
  • Tillgängliga Modbus-enheter i anläggningen söks och visas.
 6. Välj de Modbus-enheter som ska läggas till i anläggningen och klicka på [Spara].

Sunny Tripower CORE2

Nedladdningar

Operativ manual

Operativ manual

Nu finns den operativa manualen tillgänglig som E-manual (på engelska)

E-manual
Om du skulle ha några frågor, skriv direkt  till oss!

Har du frågor?

Om du skulle ha några frågor, skriv direkt  till oss!

Kontakta oss
Med Sunny Design planerar du skräddarsydda solcellsanläggningar inklusive batterilagringssystem och elbilsfunktioner med några få klick.

Planera anläggningen med Sunny Design

Med Sunny Design planerar du skräddarsydda solcellsanläggningar inklusive batterilagringssystem och elbilsfunktioner med några få klick.

Projektera anläggningen här
Hitta en passande SMA-grossist

För installatörer och projektörer av solcellsanläggningar

Hitta en passande SMA-grossist

Hitta grossist