Framtidskompatibel kommunikation för decentraliserade solcellsanläggningar

Data Manager M powered by ennexOS

Ett system - Många möjligheter - För individuella krav

Kombinerat med Sunny Portal powered by ennexOS övertar Data Manager M övervakning, styrning samt nätkompatibel effektreglering i decentraliserade solcellsanläggningar. Tack vare flexibla tillval är Data Manager M redan idag rustad för affärsmodellerna på framtidens energimarknad. Data Manager M är det professionella systemgränssnittet för energileverantörer, direktleverantörer, servicetekniker och anläggningsägare.

Avstämda användargränssnitt och intuitiva assistentfunktioner underlättar styrning, parametrering och idrifttagning. Båda varianterna kan utökas i modulform med många fler funktioner och gränssnitt.

Bra att veta

Från och med nu med förenklat O&M-stöd och idrifttagning

ennexOS

Hantera alla energiflöden på en plattform

Läs mer

Enkelt och snabbt

 • Enkel integration av enheter

 • Central idrifttagning av alla integrerade komponenter

Framtidssäker och flexibel

 • Kompatibel med SMA-växelriktarna Sunny Boy och Sunny Tripower i den nya generationen

 • För nya och befintliga system med upp till tre växelriktare

 • Individuella avstängningstider enligt energileverantörens uppgifter

Funktionell

 • Uppfyller internationella nätintegreringskrav

 • Kombinera lagringssystem, energigeneratorer och elbilsfunktioner

Pålitlig och bekväm

 • Fjärrövervakning och parametrering möjlig

 • Detaljerad analys, felmeddelanden och rapporter via Sunny Portal

Professionell övervakning och styrning av decentraliserade energisystem upp till megawattnivå.

Data Manager M är övervaknings- och styrningslösningen för decentraliserade storskaliga solcellsanläggningar upp till 2,5 MVA med upp till 50 enheter. Tack vare gränssnitten RS485 och Ethernet samt analoga och digitala in- och utsystem får användare tillgång till mångsidiga integreringsmöjligheter. Data Manager M är det professionella systemgränssnittet för energileverantörer, direktleverantörer, servicetekniker och anläggningsinnehavare.

Upptäck fördelarna

 • Central hantering av decentraliserade storskaliga solcellsanläggningar tack vare data med satellitstöd, clusterlösning med flera Data Manager möjlig (master-slave-användning)

 • Fjärrparametrering sparar tid och pengar

 • Flexibla integreringsmöjligheter för batterilagringssystem

Övervakning och styrning powered by ennexOS

Data Manager M och den nya Sunny Portal powered by ennexOS passar perfekt tillsammans. Det underlättar övervakningen, analysen och parameterinställningen samt administrationen av solcellsanläggningar och sparar tid och kostnader.

 • Enhetligt användargränssnitt

 • Smidig fjärrparametrering

 • Enkel överblick över hela sortimentet

 • Snabb och enkel online-identifiering och åtgärdande av fel

 • Enkel strukturering av solcellsanläggningar enligt individuella behov

Oavsett om det handlar om hela sortimentet, anläggningsgrupper, anläggningar, delanläggningar eller enskilda enheter hittar du på varje nivå i dina dashboards översiktligt strukturerad viktig information för respektive användarroll.

Standardtider för övervakning, analys och parameterinställning möjliggör effektivt arbete och sparar tid vid administrationen av dina anläggningar.

Läs mer
Data Manager M powered by ennexOS

I/O-system från MOXA och Wago

De förkonfigurerade I/O-system från MOXA och Wago som du kan få hos SMA är perfekt anpassade för den nya IoT-energihanteringsplattformen ennexOS och är enkla att integrera. Även när kundkraven ändras exempelvis på grund av anpassning av standarder eller lagar, kan systemet tack vare den höga flexibiliteten, hela tiden utökas på motsvarande sätt

Läs mer

Kort om enheten och systemdiagram

Data Manager M

Versionsinformation

Versioner av Sunny Portal powered by ennexOS

Du hittar en översikt av funktionerna i Data Manager M och Sunny Portal i databladet och även i den detaljerade funktionsöversikten (ovan under NEDLADDNINGAR)

Funktionsuppdatering juli 2023
för EDMM-10

Här hittar du alla detaljer om den senaste funktionsuppdateringen


Du hittar mer information här
Versionsinformation ennexOS Data Manager M

Differences between the previous version 1.14.12.R and 1.14.16.R
Skillnader mellan den tidigare versionen 1.13.21.R och 1.14.12.R
Skillnader mellan den tidigare versionen 1.12.07.R och 1.13.21.R
Skillnader mellan den tidigare versionen 1.10.06.R och 1.12.07.R
Skillnader mellan den tidigare versionen 1.9.6.R och 1.10.06.R
Skillnader mellan den tidigare versionen 1.07.08.R och 1.08.9.R
Skillnader mellan den tidigare versionen 1.06.16.R och 1.07.8.R
 


Funktionsuppdatering juni 2020
för EDMM-10 och EDMM-US-10


Utökade Modbus-funktioner

 • Visning av fler batterivärden via Modbus
 • Via Modbus kan nu följande batterivärden visas:
  • Genomsnittlig laddstatus för flera batteriväxelriktare i [%]
  • Aktuell total laddeffekt för samtliga batteriväxelriktare i [W]
  • Aktuell total urladdningseffekt för samtliga batteriväxelriktare i [W]
  • Aktuell total laddeffekt för samtliga batteriväxelriktare i [Wh]
  • Aktuell total urladdningseffekt för samtliga batteriväxelriktare i [Wh]
 • Permanent implementering av ytterligare Modbus-profiler
  Listan över tidigare permanent integrerade Modbus-profiler, har utökats med följande enheter:
  • Siemens PAC 2200 (Modbus/TCP-mätare med MID-certifiering)

På så sätt kan användaren enklare integrera denna enhet i solcellsanläggningen, eftersom de redan sparade Modbus-profilerna säkerställer en tillförlitlig läsning av de nödvändiga mätvärdena

 • Import och export av Modbus-profiler
  I och med Modbus-stödet kan olika enheter som växelriktare, elmätare eller sensorer flexibelt anslutas till SMA Data Manager M. Med firmware-versionen 1.8 är det nu möjligt att exportera och importera skapade Modbus-profiler på Data Manager M. På så sätt går idrifttagningen av enheter av samma typ snabbare.

Implementering av olika kommunikationsprofiler

 

 • För att möjliggöra en optimal överblick över anläggningen överförs regelbundet data från SMA Data Manager M till Sunny Portal. Vid anslutning via mobilnätet kan dataomfattningen vara för stor för den valda datamängden.
  För mer flexibilitet kan man i framtiden välja mellan tre olika kommunikationsprofiler. Dessa kan aktiveras i Sunny Portal.


Ökade stödtjänster

 • Visning av cos φ via Modbus
  Värden för cos φ kan nu visas via Modbus. Detta innefattar både de föreskrivna värdena och det cos φ-värde som just har mätts upp vid nätanslutningspunkten. För detta krävs det en smartmätare vid nätanslutningspunkten.
 • Föreskriven aktiv effekt via externa digitala ingångarFöreskrifter om aktiv effekt kan nu också bearbetas via externa digitala ingångar som t ex Wago 750 Bundle eller Moxa ioLogic

Funktionsuppdatering februari 2020

Ökat stöd för anslutna enheter

 • Koppling av digitala utgångar baserat på tröskelvärde
  Med denna release kan värden för reaktiv effekt och aktiv effekt användas för att koppla digitala utgångar. Det innebär att en digital signal kan skickas till en förbrukare som en värmestav, en värmepump etc för att starta dessa förbrukare vid t ex ett överskott av aktiv effekt. På så sätt kan förluster på grund av ”regleringskommandon” minskas och energin användas mer effektivt.
  Följande värden eller parametrar kan användas för att koppla de digitala utgångarna:
  • Larm vid varning eller fel
  • Larm vid fel
  • Anläggningens aktiva effekt
  • Anläggningens reaktiva effekt
  • Anläggningens aktiva effekt på nätanslutningspunkten
  • Anläggningens reaktiva effekt på nätanslutningspunkten
  • Begränsning av aktiv effekt börvärde
  • Specifikation reaktiv effekt börvärde
 • Utökade anslutningsmöjligheter för sensorer
  För att bättre och enklare kunna ansluta sensorer som exempelvis väderstationer till SMA Data Manager M, har området med sparade Modbus-enhetstyper utökats med profilen ”Sensorenhet”. Under denna menypunkt kan manuella Modbus-profiler skapas för att exempelvis ansluta väderstationer som PVMet 200 från Rainwise. Mätvärdena är tillgängliga lokalt på SMA Data Manager M som momentvärden och i Sunny Portal powered by ennexOS som data för analys i analysverktyget Pro (ATP). Även en nivågivare kan anslutas med denna profil (nivå i procent). Dessa mätvärden är för tillfället endast tillgängliga lokalt på SMA Data Manager M som momentvärden.
 • Anslutning av växelriktare av typerna Danfoss TLX och FLX
  Tack vare implementeringen av EtherLynx-protokollet kan man med denna version ansluta Danfoss-växelriktare av typerna TLX och FLX till SMA Data Manager M med hjälp av Ethernet-kabeldragning, läsa av värden och skicka dem till Sunny Portal powered by ennexOS.
  Det går även att styra och reglera dessa växelriktare.
 • Permanent implementering av ytterligare Modbus-profiler
  Listan över tidigare permanent integrerade Modbus-profiler, har utökats med följande enheter:
  • PQ-Plus UMD-705 (3-fas-nätanalysator)
  • Rainwise PVMet 200 (väderstation)

På så sätt kan användaren enklare integrera dessa enheter i solcellsanläggningen, eftersom de redan sparade Modbus-profilerna säkerställer en tillförlitlig läsning av de nödvändiga mätvärdena

Ökade stödtjänster

 • Stöd av börvärden för reaktiv effekt via digitala ingångar
  Börvärden för reaktiv effekt kan även bearbetas via externa digitala ingångar (t ex Wago 750-systemet eller MOXA ioLogik E1242). På så sätt kan fördelningsnätets ägares föreskrifter förverkligas mer flexibelt till anläggningarnas ägare. Även en installation av SMA Data Manager M och I/O-moduler på separata platser förenklas ytterligare.

Uppdateringar november 2019

Ökat stöd för anslutna enheter

 • Utökning av Integration Inverter Manager
  • Med denna version kan förutom STPS-60 som redan stöds även SMA-växelriktarna av typerna STP-60 och SHP 75 anslutas till SMA Data Manager M och till Sunny Portal powered by ennexOS. På så sätt visas de enheter som är anslutna till Inverter Manager som en hel enhet.
 • Central uppdatering av anslutna SMA-växelriktare
  • Fram tills nu behövde de anslutna SMA-växelriktarna ladda ned tillgängliga firmware-uppdateringar separat. Men nu kan uppdateringarna laddas ned en gång centralt av SMA Data Manager M och fördelas i solcellsanläggningen. På så sätt minskas den datavolym som krävs för anläggningar som är anslutna till Sunny Portal powered by ennexOS via mobilnätet.

Ökat stöd för anslutna enheter

 • Anslutning av växelriktare från andra tillverkare
  • Tack vare implementeringen av Modbus Sunspec-gränssnittet är det nu möjligt att övervaka och styra växelriktare från andra tillverkare med EDMM och visualisera dem i Sunny Portal. För att stödja olika funktioner har nu mer än 15 så kallade Sunspec-data-modeller integrerats i SMA Data Manager M. Anslutningen kan ske antingen via Modbus/TCP eller Modbus/RTU.
 • Stöd av billiga Modbus/RTU-elmätare
  • För att även här utöka antalet enheter som stöds kan nu förutom de tidigare Modbus/TCP-elmätarna även Modbus/RTU-elmätare anslutas till SMA Data Manager M. Användningen av ofta billigare Modbus/RTU-elmätare är ännu en möjlighet att optimera kostnaderna.
   Följande enheter stöds direkt:
   • measurlogic-DTS-307
   • WattNode WNC-3Y XXX-MB

Ökad anläggningssäkerhet

 • Speedwire Encrypted Communication (SEC)
  • För att öka våra enheters och därmed hela solcellsanläggningens säkerhet är det nu möjligt att kryptera det lokala SMA-anläggningsnätverket på ett säkert sätt. SMA Data Manager M stödjer automatiskt aktiveringen av SEC i nya anläggningar.

Uppdatering maj 2019

Stödtjänster

 • Stöd av digitala ingångar samt analoga in- och utgångar (via MOXA- & WAGO-I/O-system från SMA) för att förverkliga föreskrifter för cos φ, aktiv och reaktiv effekt samt återkoppling av kontrollvärden.
 • Reaktiv effekt: Styrning och reglering av cos φ via konstanta börvärden är redan möjlig. Nu är även föreskrifter via Modbus och/eller föreskrifter via analoga ingångar möjliga.
 • Aktiv effekt: Nu är även föreskrifter via Modbus och/eller föreskrifter via analoga ingångar möjliga.
 • Ny MOXA I/O (ioLogik 1241) med fyra analoga utgångar. Finns inom kort även direkt via SMA. (SMA-beställningsnummer: eIO-E1241)
 • Nytt Wago 750 I/O-paket med fyra analoga utgångar (utgångssignal 0…20 mA.(SMA-beställningsnummer: 115214-00.01)
 • Master-slave-funktionalitet: För reglering av stora anläggningar resp. anläggningar med många enheter kan en master-EDMM styra flera underordnade slave-EDMM. Som tidigare stöds upp till 50 enheter resp. en anläggningsstorlek på max. 2,5 MW.

Observera

På grund av de många olika kraven om stödtjänster rekommenderar vi att kontrollera om det är möjligt innan du installerar solcellsanläggningen.


För detta får du de tekniska anslutningsvillkoren från din nätoperatör.

För frågor om hur du förverkligar dessa tekniska anslutningsvillkor med SMA-enheter kan du kontakta SMA-medarbetare på följande e-postadress:
netzsystemdienstleistungen.info@sma.de

Data Manager M

FAQ

Senaste uppdatering: 2022-08-05

Allmän information

Jag har återställt Data Managerns lösenord och administratörskonto. Måste jag vid nästa inloggning gå igenom hela installationsassistenten och ange alla uppgifter igen?

Nej. Ange användarnamn och lösenord och avbryt sedan installationsassistenten. Dina ursprungliga systemdata finns kvar och övertas automatiskt.

(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)


Kan flera Data Managers användas i en anläggning för att exempelvis bilda delanläggningar?

Delanläggningar kan förverkligas med överordnade och underordnade System Manager. Då visas alla Data Managers (överordnade och underordnade) i Sunny Portal powered by ennexOS som en anläggning. I Sunny Portal powered by ennexOS kan anläggningen delas in i delanläggningar.

(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)


Måste nya enheter ha samma lösenord för att automatiskt registreras av Data Managern?

Nej. För att kunna registrera nya enheter måste du starta Data Managerns installationsassistent. I installationsassistenten kan även enheter med olika lösenord registreras. På så sätt får du samma anläggningslösenord (installatörslösenord).

(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)


Hur kan jag i nätverk med en Intercepting proxy-server bygga upp kommunikationen till Sunny Portal powered by ennexOS?

Av tekniska skäl används endast egna certifikat. Certifikat som kan bytas ut av en Intercepting proxy-server kan inte verifieras. Vänd dig till nätverksadministratören för att ställa in undantag för brandväggen. Ta då hänsyn till uppgifterna om portar i dessa vanliga frågor.

(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)


Varför visas inga data i Data Managerns användargränssnitt?

En längre tid utan spänningsförsörjning kan ha lett till att realtidsklockans kondensator på Data Managern är urladdad. Säkerställ att Data Managern har åtkomst till en tidsserver på internet för att få den aktuella tiden. Det är även möjligt att tilldela den aktuella tiden i en ansluten webbläsare till Data Managern. Då jämförs tiden inte regelbundet med en tidsserver. På så sätt uppstår på lång sikt avvikelser (några sekunder per dag).

(Data Manager M Lite, Data Manager M)


Vilka ytterligare nätdelar kan jag använda för Data Managern?

För Data Manager M och Data Manager M Lite kan du använda nätdelen för Sunny WebBox, SMA Cluster Controller, SMA Com Gateway eller SMA Inverter Manager. Generellt kan du för alla Data Managers använda alla nätdelar som uppfyller specifikationen i Data Managerns datablad och anvisning.

(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)


Kan jag ansluta Data Managern till en SMA Cluster Controller?

Både SMA Cluster Controller och Data Managern är dataloggare. Parallell drift av båda produkterna är inte lämplig.

(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)


Kan jag visa fler än 50 enheter i en anläggning?

För det måste flera Data Managers M vara installerade i anläggningen. Varje Data Manager M stöder upp till 50 enheter. En Data Manager M måste vara konfigurerad som överordnad System Manager. Övriga Data Managers M måste vara konfigurerade som underordnad System Manager.
I Sunny Portal powered by ennexOS måste varje Data Manager M registreras separat i anläggningen. Alla Data Managers M visas gemensamt i anläggningen. I enhetsöversikten kan det för varje enhet visas vilken Data Manager M den är tilldelad.
Anmärkning:

 • Elmätaren vid nätanslutningspunkten måste tilldelas till den överordnade Data Manager M.
 • Endast Data Manager M som överordnad System Manager kan reglera. Data Manager M som underordnade System Manager används i styrläge.
 • I/O-system via vilka regleringsföreskrifter genomförs måste vara inloggade på den överordnade Data Manager M.
 • På den underordnade Data Manager M måste Modbus-gränssnitten aktiveras.
 • På den överordnade Data Manager M måste de underordnade Data Manager M integreras som Modbus-enheter.
 • Enhetstillhörigheten måste vara entydig – annars visas inte balans-, effekt- och produktionsvärdena korrekt.
 • Anläggningens totala effekt får inte uppgå till mer än 2,5 MVA. Vid större anläggningar måste en Data Manager L användas som överordnad System Manager.
 • Om Data Manager M endast används för övervakning och styrning (Open-Loop-Control) (utan stödtjänster) kan anläggningseffekten uppgå till upp till 7,5 MVA.

(Data Manager M)


Varför tar det en stund innan Data Managerns startsida byggs upp vid idrifttagningen?

På grund av interna konfigurationsprocesser tar det lite längre tid att starta användargränssnittet vid idrifttagningen.

(Data Manager M Lite, Data Manager M)


Data Manager M stödjer 50 enheter, Data Manager M Lite stödjer 5 enheter, Data Manager L stödjer 200 enheter. Vad anses vara en enhet?

Följande enheter stöds och är definierade som enheter:

 • Solcellsväxelriktare
 • Batteriväxelriktare
 • Smartmätare/nätanalysator
 • Externt I/O-system
 • Extern, direktkommunicerande sensor
 • Väderstation
 • Laddstation för elbilar
 • Underordnade Data Managers
 • SMA Hybrid Controller (endast Data Manager L)

(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)


Vad händer om jag sedan en tidigare idrifttagning av en Data Managern har fler än 50 enheter i anläggningen och på grund av en firmware-uppdatering från version 1.6.14.R plötsligt begränsas till 50 enheter?

Anläggningen med de extra enheterna förblir till en början som den är. När anläggningen utökas eller en enhet byts ut träder det begränsade enhetsantalet i kraft. I sådana fall rekommenderar vi att du utökar anläggningen med en underordnad Data Managern. Anläggningens totala effekt får inte uppgå till mer än 2,5 MVA (7,5 MVA för övervakning och styrning (Open-Loop-Control)).

(Data Manager M)


Kommunikation

Jag har anslutit Data Managern korrekt. Varför kan jag inte komma åt Data Managern med SMA[serienummer]?

Kontrollera i routerns inställningar om DHCP är aktiverad. Om ingen DHCP kan aktiveras måste en statisk IP-adress delas ut till Data Managern.

Bygg då upp en direktanslutning till Data Managern via WLAN och genomför idrifttagningen (se produktanvisningarna). Dela då ut en korrekt statisk IP-adress till Data Managern (fråga din nätverksadministratör).

eller

Anslut Data Managern till en DHCP-kompatibel router utanför anläggningen och genomför idrifttagningen. Dela då ut en korrekt statisk IP-adress till Data Managern (fråga din nätverksadministratör).

Anslut sedan Data Managern till routern i anläggningen. Nu kan Data Managern nås via den statiska IP-adressen. Följ stegen i installationsassistenten och gör inställningarna för din anläggning.

(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)
 


Jag har anslutit Data Managern korrekt och aktiverat DHCP i routern. Varför tilldelas Data Managern inte alltid samma IP-adress?

När DHCP-giltighetstiden har gått ut genomförs en ny DHCP-begäran. Då kan det hända att Data Managern och de anslutna enheterna tilldelas en ny IP-adress. Vi rekommenderar användning av statisk DHCP. Då tilldelas enheter med känd MAC-adress alltid samma IP-adress.

(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)
 


Jag har aktiverat en router som bygger upp ett nätverk i klass C i området 192.168.12.xxx. Varför uppstår nätverksproblem?

Varje Data Manager har till en början tilldelats den statiska IP-adressen 192.168.12.3. Denna adress kan inte ändras. Då kan det uppstå konflikter i nätverket vid användning av nätverksklassen i området 192.168.12.xxx. Undvik detta nätverksområde.

(Data Manager M Lite, Data Manager M)


Jag har anslutit Data Managern korrekt och aktiverat DHCP i routern. Varför kan jag inte komma åt Data Managern med SMA[serienummer]?

Beroende på webbläsaren kan det hända att inmatningen tolkas som sökinmatning. Ange i webbläsarens adressrad före Data Managerns åtkomstadress ”https://”.

(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)


Jag har återställt Data Manager till fabriksinställningen. Varför får jag ett felmeddelande om ett ogiltigt certifikat när jag vill komma åt Data Managern med webbläsaren?

För att spara det egensignerade certifikatet för Data Managern i webbläsaren måste det till en början accepteras som tillförlitligt i webbläsaren. När Data Manager har återställts till fabriksinställningen identifieras detta certifikat av webbläsaren som gammalt eller ogiltigt. Radera det gamla certifikatet i webbläsarens säkerhetsinställningar. Anslut på nytt till Data Managern och acceptera det nya certifikat som erbjuds.

(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)


Kan varje RS485-enhet som är ansluten till en SMA Com Gateway användas med Data Managern?

Alla RS485-enheter som är anslutna till och kompatibla med SMA Com Gateway kan användas med Data Managern. Ta då hänsyn till de begränsningar som anges i avsnittet ”Stödtjänster” i dessa vanliga frågor.

(Data Manager M Lite, Data Manager M)


Vilken datavolym behöver jag om Data Manager M eller Data Manager M Lite ansluts via LTE till Sunny Portal powered by ennexOS?

I Sunny Portal powered by ennexOS kan du under Konfiguration > Anläggningsegenskaper > Extern åtkomst > Datakommunikation ange de överförda uppgifternas frekvens och mängd i tre steg (standardinställningen är ”hög”).

Följande tabell visar den nödvändiga datavolymen för två exempelanläggningar (förutom vid uppdateringar, Webconnect, FTP-Push):

AnläggningProfilFirmware-version < 1.10.6.R
10 x Sunny Tripower CORE1
1 x SMA Energy Meter (@ 200 ms)
hög400 MB/månad
mediumm140 MB/månad
låg10 MB/månad
49 x Sunny Tripower CORE1
1 x SMA Energy Meter (@ 200 ms)
hög410 MB/månad
medium150 MB/månad
låg10 MB/månad


Om dataöverföringshastigheten är lägre än en standard LTE-anslutning (t.ex. på grund av en förbrukad datavolym) kan inte alla Data Manager-tjänster garanteras. Följande tjänster kan påverkas: FTP-push, kommunikation till Sunny Portal, uppdateringar, diagnosdata, SMA SPOT.


(Data Manager M Lite, Data Manager M)


Vilka datavolymer kan maximalt förväntas vid solcellsparker?

Data Manager L/SMA Power Plant Manager överför Anläggningens data var 5:e minut till Sunny Portal powered by ennexOS. Den förväntade datavolymen för 60 växelriktare uppgår till ca 500 MB/månad. För 9 växelriktare uppgår den förväntade datavolymen till ca 200 MB/månad.


Om dataöverföringshastigheten är lägre än en standard LTE-anslutning (t.ex. på grund av en förbrukad datavolym) kan inte alla Data Manager-tjänster garanteras. Följande tjänster kan påverkas: FTP-push, kommunikation till Sunny Portal, uppdateringar, diagnosdata, SMA SPOT.


(Data Manager L)


Har Field Data Management resp. Remote Service särskilda krav när det gäller internetanslutningen?

När Field Data Management är aktiverad måste man utgå från en högre datavolym på ca 200–600 MB/dag. Mycket detaljerade uppgifter överförs i hög tidsmässig upplösning. Vi rekommenderar bredband med en uppladdningshastighet på minst 1 MBit/sekund. När en firmware-uppdatering laddas ned via Remote Service är det ca 150 MB per uppdateringsfil.

(Data Manager L)


Vilka portar måste vara öppna för att kunna använda Data Managern med Sunny Portal powered by ennexOS?
 • FTP-push: port 21 (FTP)
 • Uppdateringar: port 443 (TLS)/update.sunnyportal.de
 • Tidssynkronisering med Sunny Portal (om den inte tillhandahålls av internetroutern): port 123 (NTP)/ntp.sunny-portal.com
 • Dataöverföring: port 443 (https/TLS)/ldm-devapi.sunnyportal.com
 • Användargränssnitt: port 443 (https/TLS)/ennexos.sunnyportal.com
 • SMA Webconnect 1.5 och: port 9524 (TCP)/wco.sunnyportal.com

(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)


Hur kan jag upprätta en VPN-anslutning?

Vänd dig vid problem till din nätverksadministratör, eftersom det vid VPN-anslutningar ofta uppstår visningsfel och funktionsbegränsningar.

(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)


Vilken IP-konfigurering ska jag använda för Modbus-enheter?

För Modbus-enheter rekommenderas antingen statisk DHCP eller statiska IP-adresser för att IP-adresserna inte ska ändras under löpande drift. Statisk DHCP kan ställas in i routern (MAC-adressen får alltid samma DHCP-adress). En statisk IP-adress kan anges i respektive enhet (får inte vara i routerns DHCP-adressområde).

(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)


Vilka uppdateringshastigheter används för övervakning av anslutna enheter?

För läsning av enheter som är anslutna till en Data Manager M gäller följande läsningshastigheter:

Speedwire-enheter
5 sekunder för mätvärden, 30 minuter för parametrar, 100 millisekunder för börvärden
Modbus-/TCP-växelriktare
5 sekunder för mätvärden, 30 minuter för parametrar, 100 millisekunder för börvärden
SMA Data1-växelriktare (RS485)
10 sekunder till några minuter för mätvärden (beroende på anläggningens storlek), 10 sekunder till 30 sekunder för börvärden (beroende på anläggningens storlek), 30 minuter för parametrar
Modbus TCP-elmätare/-nätanalysatorer
200 millisekunder resp. 1000 millisekunder för P/Q-mätvärden (beroende på enhetens typ), 5 sekunder för ytterligare mätvärden
Interna digitala ingångar (Data Manager)
100 millisekunder
Externa I/O-system
1 sekund för mätvärden, 100 millisekunder för utmatningsvärden (Wago, Moxa per Modbus TCP)

(Data Manager M Lite, Data Manager M)
 


Elmätare/nätanalysatorer

Jag vill ändra dataöverföringshastigheten för SMA Energy Meter från 1000 ms till 200 ms för att få en högre regeldynamik. Kan Data Managern hantera det?

Ja. För att anpassa dataöverföringshastigheten för SMA Energy Meter måste du logga in med användargruppen Installatör i SMA Energy Meters användargränssnitt (se SMA Energy Meters anvisningar). Fjärrkonfiguration av SMA Energy Meter är inte möjlig på grund av säkerhetsskäl.

(Data Manager M Lite, Data Manager M)


Jag har anslutit en nätanalysator UMG 604-PRO från Janitza electronics GmbH till Data Managern. Överförs även data för ytterligare nätanalysatorer som är anslutna via RS485 (som underordnade enheter)?

Nej, och det är inte heller planerat.

(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)


Hur kan jag konfigurera en elmätare/nätanalysator vid nätanslutningspunkten?

För att lägga till nya enheter i Data Managern måste enheterna vara i drift och befinna sig i det lokala nätverket. Genomför i användargränssnittet för Data Managern följande inställningar:

 • Välj i menyn Konfigurering menypunkten Enhetsadministration.
 • Klicka på knappen [+].
 • Välj Modbus-enheter och bekräfta med [Fortsätt].
 • Mata in enhetsdata och bekräfta med [Fortsätt].
 • Välj enheter och klicka på [Spara].
 • Gå till menypunkten Mätarkonfigurering i menyn Konfigurering.
 • Välj den nya enheten som inmatnings- och nätuttagsmätare.
 • Klicka på [Spara].


(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)
 


Vilka elmätare/nätanalysatorer kan jag ansluta till Data Managern?

Du kan ansluta lämpade elmätare/nätanalysatorer till Data Manager via det lokala nätverket. Därutöver kan alla elmätare/nätanalysatorer anslutas som har ett Modbus TCP-gränssnitt (du hittar enheter som stöds i Data Managerns anvisningar och i tillverkardeklarationen på www.SMA-Solar.com). Uppmätta data visas i realtid som listvy i Data Managern. Datan kan med fördröjning visas som kurvor i Sunny Portal powered by ennexOS.

(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)


Hur många smartmätare stöds vid nätanslutningspunkten?

Exakt en smartmätare stöds vid nätanslutningspunkten. Den används för både övervakning, energibalans och styrning/reglering vid nätanslutningspunkten.

(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)


Var ansluts smartmätaren/nätanalysatorn?

Smartmätaren/nätanalysatorn ansluts vid överlämningsstället till nätägaren:

 • vid lågspänningsanläggningar (t ex enligt VDE AR-N 4105) vid nätanslutningspunkten för lågspänning
 • vid mellanspänningsanläggningar (t ex enligt VDE AR-N 4110) på transformatorns mellanspänningssida (ström- och spänningstransformatorer måste vara anslutna på mellanspänningssidan med samma kopplingsschema)

(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)
 


Kan en datakoncentrator användas för flera smartmätare?

Nej, det är inte möjligt i nuläget. Varje enhet kan bara representera en systemenhet. Modbus-TCP-datakoncentratorer som t ex utgör flera smartmätare i olika Modbus-registerområden eller enhets-ID:er kan endast användas för en enskild systemenhet.

Datakoncentratorer som är anslutna via Modbus-RTU och utgör flera enheter över olika enhets-ID:er kan användas för denna funktion. För tillfället finns det inga kända datakoncentratorer som arbetar i detta läge.

(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)


Ext. I/O-system

Jag har anslutit ett kompatibelt I/O-system från WAGO korrekt till routern. Varför syns inte I/O-systemet från WAGO i routerns enhetsöversikt?

Eventuellt kan I/O-systemets IP-adress inte identifieras. Kontrollera i routerns inställningar om DHCP är aktiverad och aktivera DHCP vid behov. Säkerställ att I/O-systemet är inställt på DHCP. För detta måste alla DIP-brytare på I/O-systemet stå på ON (se tillverkarens anvisning eller anvisning ”WAGO-I/O-SYSTEM 750 med SMA Data Manager M” på www.SMA-Solar.com).

När DHCP-giltighetstiden har gått ut genomförs en ny DHCP-begäran. Då kan det hända att en ny IP-adress tilldelas. För Modbus-enheter rekommenderas antingen statisk DHCP eller statiska IP-adresser för att IP-adresserna inte ska ändras under löpande drift.

(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)


Jag har anslutit ett kompatibelt I/O-system korrekt till routern men kommer inte åt routerns inställningar. Hur kan jag identifiera I/O-systemets IP-adress?

För att använda I/O-systemet med Data Managern måste I/O-systemet med dess IP-adress tillkännages i Data Manager. Gör så här för att identifiera I/O-systemets IP-adress:

 • Öppna kommandoraden på en lämplig enhet och ange kommandot ”arp -a”.
  • Det visas en lista över alla gränssnitt med IP-adress, fysisk adress och typ.
 • Läs av IP-adressen vid den fysiska adressen.
  • I/O-system från WAGO använder fysiska adresser i området 00-30-de.
  • I/O-system från Moxa använder fysiska adresser i området 00-90-E8.

(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)
 


Jag har redan ett WAGO-I/O-SYSTEM 750 och vill använda det i Data Managern. Hur måste I/O-systemet vara konfigurerat?

Säkerställ att I/O-systemet är inställt på DHCP eller en giltig IP-adress (se tillverkarens anvisning eller anvisning ”WAGO-I/O-SYSTEM 750 med SMA Data Manager M” på www.SMA-Solar.com).

I/O-systemet måste vara konfigurerat så här (från vänster):

 • 750-352: fältbusskopplare/-controller
 • 750-602: potentialinmatning (24 V)
 • 750-1414: 8 digitala ingångar (24 V)
 • 750-1515: 8 digitala utgångar (24 V)
 • 750-464: 2/4 motståndsingångar (2 x Pt100)
 • 750-455: 4 analoga ingångar (4 till 20 mA)
 • 750-559: 4 analoga utgångar (0 till 10 V)
 • 750-600: ändplint

Hur måste Pt100-temperaturgivare anslutas till mitt WAGO-I/O-SYSTEM 750?

WAGO-I/O-SYSTEM 750 är lämpat för anslutning av Pt100-temperaturgivare med 2, 3 eller 4 ledare. SMA stödjer dock endast anslutning av Pt100-temperaturgivare med 2 ledare, eftersom motsvarande bussplint 750-464 är förinställd på 2-kanalmätteknik (se Fig. 1). Ingångar som inte används måste kortslutas (se Fig. 2).

För kortslutna mätkanaler visas i Data Managerns användargränssnitt värdet -200 °C. Vid defekta sensorer eller ett kabelbrott visas inga värden (se tillverkarens anvisning eller anvisning ”WAGO-I/O-SYSTEM 750 med SMA Data Manager M” på www.SMA-Solar.com).

(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)


Jag har redan I/O-systemet ioLogik E1214, E1260, E1241 eller E1242 från Moxa och vill använda det i Data Managern. Hur ska I/O-systemet vara konfigurerat?

Säkerställ att I/O-systemet är inställt på DHCP eller en giltig IP-adress. För Modbus-enheter rekommenderas statisk DHCP eller statiska IP-adresser för att IP-adresserna inte ska ändras under löpande drift. Säkerställ vid I/O-system att de analoga ingångarnas läge är anpassat. I/O-systemets bygling måste vara motsvarande konfigurerad (se tillverkarens anvisning).

IP-adress:

IP-adresserna för I/O-systemen från Moxa kan ställas in via webbgränssnittet eller via programmet ioSearch från Moxa.

Byglingsställning (endast för E1242):

För att kunna använda de analoga ingångarna på I/O-systemet med Data Managern måste de analoga ingångarna på I/O-systemet vara inställda på 4 mA till 20 mA med hjälp av byglingen (se tillverkarens anvisning).

Byglingsställning för spänningsläge:

Byglingsställning för spänningsläge

Byglingsställning för strömläge:

Byglingsställning för strömläge

(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)


Sensorsystem

Vilka sensorer kan jag ansluta till Data Managern?

Du kan ansluta temperatur-, solinstrålnings- och vindsensorer på ett lämpat I/O-system. Uppmätta data visas i realtid som listvy i Data Managern. Dessutom kan datan med fördröjning visas som kurvor i Sunny Portal powered by ennexOS.

Linjäriseringen av temperaturgivarnas data görs i I/O-systemet. Solinstrålnings- och vindsensorerna måste däremot själva vara dimensionerade för att linjärisera data.

Du hittar sensorernas anslutningsmöjligheter i den tekniska informationen ”SMA Data Manager/Sunny Portal powered by ennexOS – funktionsöversikt” på www.SMA-Solar.de.

(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)


Hur måste Pt100-temperaturgivare anslutas till min ioLogik E1260 från Moxa?

ioLogik E1260 från Moxa är lämpad för anslutning av Pt100-temperaturgivare med 2 eller 3 ledare.
Anslutning 3 ledare:

Vid anslutning av Pt100-temperaturgivare med 3 ledare är mätningarna exaktare framför allt vid stora ledningslängder.

Anslutning 2 ledare:

Vid anslutning av Pt100-temperaturgivare med 2 ledare rekommenderar SMA att du ansluter en skärmad kabel med tre trådar till ioLogik E1260 från Moxa. Den tredje ledaren för du fram nära Pt100-temperaturgivarna och ansluter den till en av de båda Pt100-anslutningarna. Kabelskärmen ansluter du på ena sidan på skyddsledaren på ioLogik E1260 från Moxa. Själva ioLogik E1260 från Moxa har ingen anslutning för en skyddsledare. Därför ska kopplingsfördelarens skyddsledare användas (elskåpets DIN-skena eller hölje ska ha en skyddsledare).

Vid oexakta mätvärden kan ingångarna på ioLogik E1260 från Moxa kalibreras separat via användargränssnittet (se tillverkarens anvisning).

(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)


Modbus-klient

För några Modbus-enheter i min anläggning har DHCP-routern tilldelat giltiga IP-adresser och för dessa Modbus-enheter fungerade kommunikationen som den skulle ett tag. Sedan en kort tid har anslutningen till några av dessa Modbus-enheter avbrutits. Vad beror det på och vad kan jag göra åt det?

Det kan hända att några Modbus-enheter har startats om på grund av ett spänningsfall. Då har Modbus-enheterna fått nya, förändrade IP-adresser från DHCP-routern. Det kan hända när det inte har skapats någon MAC-adressanslutning i DHCP-routern. Det innebär att Modbus-enheterna inte nödvändigtvis får samma IP-adress.

Ställ in MAC-adressanslutningen i din DHCP-router eller förläng om möjligt DHCP-giltighetstiden till oändlig.

Om en Modbus-enhets IP-adress har förändrats, måste den anges i Data Managerns installationsassistent.

Tilldela om möjligt alltid Modbus-enheter fasta IP-adresser.

(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)


Vilka förutsättningar måste de enheter som är anslutna via RS485 (Modbus/RTU) uppfylla för att kunna använda egna Modbus-profiler?

I produkten är bytes inställda enligt nedan och kan behöva anpassas i RS485-enheten:

 • 8-bits överföring, ingen paritet (alternativ: odd/even)
 • Överföringshastighet: 1200, 9600 eller 19200
 • Stoppbitar: 1 (standard) eller 2

För Data Manager L krävs en RS232/RS485-omvandlare.

(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)


Modbus-server

Varför visas inga värden i registren för sensorsystemet (NaN)?

Värdena måste tilldelas som anläggningsvärden i sensorkonfigurationen.

(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)


Sunny Portal powered by ennexOS

Hur kan jag ladda ned data från Sunny Portal powered by ennexOS som CSV-fil?

Hur kan jag ladda ned data från Sunny Portal powered by ennexOS som CSV-fil?

 • Välj anläggningen i Sunny Portal powered by ennexOS.
 • Välj i menyn Analys menypunkten Analys Pro.
 • Välj önskade datapunkter och tidsområden.
 • Klicka på knappen Detaljer.
 • Klicka på knappen Nedladdning.
 • Välj lagringsplats och bekräfta.
  • Datan laddas ned som CSV-fil.

Kan jag med min Data Manager skapa delanläggningar för att exempelvis kunna dela in solcellsanläggningar efter riktningen?

Det går att göra i Sunny Portal powered by ennexOS. Där kan delanläggningar och anläggningsgrupper skapas och visualiseras.


Kan jag överföra min anläggning från den klassiska Sunny Portal till Sunny Portal powered by ennexOS?

Endast anläggningar med en Sunny WebBox eller en SMA Cluster Controller kan överföras från den klassiska Sunny Portal till Sunny Portal powered by ennexOS.


Vad måste jag tänka på när jag raderar en anläggning i Sunny Portal powered by ennexOS?

När en anläggning i Sunny Portal powered by ennexOS raderas, måste även den tillhörande Data Manager och eventuella befintliga underordnade Data Manager återställas till fabriksinställning. I annat fall kan dessa Data Manager inte registreras i andra anläggningar.

(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)


Stödtjänster

Hur kan jag ställa in 0 %-inmatning i Data Manager?

För att ställa in 0 %-inmatning måste det i anläggningen finnas en lämplig elmätare vid nätanslutningspunkten. Genomför i användargränssnittet för Data Managern följande inställningar:

 • Gå till menypunkten Stödtjänster i menyn Konfigurering.
 • Välj aktiv effekt.
  • Installationsassistenten öppnas.
 • Bekräfta varje steg med [Fortsätt].
 • Välj driftsättet Reglering.
 • Välj signalkällan Manuell styrning.
 • Ange värdet 0 i fältet Börvärde för aktiv effekt. För att säkerställa att verkligen inget matas in kan man här även mata in ett negativt värde. Även vid negativt värde sker alltid uttag från elnätet. Det negativa värdet bör i detta fall ligga på grundförbrukningens nivå.
 • Ange värdet 1 i fältet Tidsintervall.
 • Mata in värdet 100 i fältet Gradient för aktiv effekt.
 • Ange det önskade värdet i fältet Total anläggningseffekt.
 • Klicka på [Spara].

Det behövs inga fler inställningar. I anläggningens dashboard hittar du nu en ny widget för begränsning av aktiv effekt.
Läs för detta även tillverkardeklarationen på www.SMA-Solar.com.

(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)


Kan Data Managern även använda pulssignaler för begränsning av aktiv effekt?

Data Managern behöver på de externa ingångarna (I/O-system från Wago eller Moxa) vanligtvis statiska signaler. För att kunna använda pulssignaler krävs en förbehandling (t ex via en extra liten styrning). Du hittar mer information i Teknisk information “Förverkligande av effektföreskrifter via pulssignaler” på www.SMA-Solar.com.

Om de interna digitalingångarna på Data Manager M används, kan dessa även använda pulssignaler (pulstid >=1 s). Genomför då motsvarande fallback- och standardinställningar.

(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)


När använder jag driftsättet ”Reglering” och när använder jag ”Styrning”?

Här måste man skilja mellan aktiv och reaktiv effekt:

Aktiv effekt

När nätägaren föreskriver en aktiv effekt vid nätanslutningspunkten handlar det alltid om mätningen vid nätanslutningspunkten. Därför räcker det med driftsättet ”Styrning” (utan återkoppling av är-värdet) vid rena inmatningsanläggningar. Vid anläggningar med självförbrukning ska driftsättet ”Reglering” (med återkoppling av är-värdet) användas, eftersom överskottsenergi från solcellerna på så sätt omvandlas till egenförbrukning och effektvärdet vid nätanslutningspunkten ändå motsvarar nätägarens föreskrift.

Reaktiv effekt

Både i rena inmatningsanläggningar och i anläggningar med självförbrukning ska du välja driftsättet ”Reglering” (med återkoppling av mätvärdena från nätanslutningspunkten). På så sätt beaktas och regleras effekt- och eventuell transformatorinverkan av Data Managern.

Det kan i anläggningar med hög självförbrukning och högt behov av reaktiv effekt (t ex drift av elektriska maskiner i kommersiella och industriföretag utan extra kompensationsanläggning) hända att börvärdena vid nätanslutningspunkten (värde för reaktiv effekt, cos φ-värde) inte kan regleras av solcellsväxelriktaren.  I sådana anläggningar genererar solcellsväxelriktarna nästan enbart reaktiv effekt och knappt någon aktiv effekt. I sådana fall rekommenderar vi driftsättet ”Styrning”. Vänd dig till din lokala nätägare.

Beakta uppgifterna i dessa vanliga frågor för användning av växelriktare via RS485/SMA Data1.

För användning av FLX/TLX-växelriktare (kommunikationsprotokoll EtherLynx) rekommenderar vi för börvärdet för reaktiv effekt även styrningsläget (Open-Loop-Control).

(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)


Kan jag för reaktiv effekt (spänning) på mellanspänningssidan använda en smartmätare som endast mäter spänningen?

Nej, det är inte möjligt i nuläget. För fullständig reglering och styrning krävs mätvärden för aktiv och reaktiv effekt. Dessa värden tillhandahålls endast av en mätare när både spännings- och strömmätning är möjlig.

(Data Manager M Lite, Data Manager M)


Kan jag för reaktiv effekt (spänning) på mellanspänningssidan använda en smartmätare som endast mäter spänningen och använda ytterligare en elmätare på lågspänningssidan som mäter alla andra värden?

Nej, det är inte möjligt, eftersom Data Managern endast stödjer ett mätinstrument för nätanslutningspunkten.

(Data Manager M Lite, Data Manager M)


Kan jag för reaktiv effekt (spänning) på mellanspänningssidan använda en smartmätare som där endast mäter spänningen (via spänningstransformator) och som på lågspänningssidan mäter strömmen (via strömtransformator)?

Det bör undvikas eftersom värdena för aktiv och reaktiv effekt då inte stämmer överens med de faktiska värdena. Då leder både transformatorförlusterna och fasförskjutningen till felaktig mätning.

(Data Manager M Lite, Data Manager M)


När min anläggning enbart matar ut till det allmänna elnätet (ingen självförbrukning), behöver jag då en smartmätare vid nätanslutningspunkten?

Nej, i sådana fall kan man använda en ”virtuell” nätmätare i Data Manager. På så sätt kan ett externt cos φ-börvärde anges. Det föreskrivna börvärdet skiljer sig från det inställda värdet vid nätanslutningspunkten. En extern reglering av nätägaren krävs.

Genomför i användargränssnittet för Data Managern följande inställningar:

 • Aktivera Modbus-servern.
 • Konfigurera en Modbus-profil med enhetstypen dubbelriktad mätare med en effektkanal.
  • Välj för kanalbeteckningen mätarstatus nätuttagsmätare registeradressen 30513 och skalfaktorn 0.
  • Välj för kanalbeteckningen mätarstatus inmatningsmätare registeradressen 30513 och skalfaktorn 1.

(Data Manager M Lite, Data Manager M)


I vilken ordning ska en anläggning med överordnade och underordnade System Manager konfigureras?

Konfigurera först de underordnade Data Managern. Konfigurera därefter de överordnade Data Managern. Först när alla Data Managers är konfigurerade ska du skapa anläggningen i Sunny Portal powered by ennexOS.

(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)


Kan en underordnad Data Managers delanläggningar användas med driftsättet ”Reglering”?

En underordnad Data Manager kan endast användas i styrningsdrift. För regleringen ansvarar den överordnade Data Managern

(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)


Kan en underordnad Data Managers delanläggningar användas med driftsättet ”Reglering”?

Denna kommunikation övervakas med en fast timeout på 10 sekunder. Om kommunikationen avbryts indikeras en störning på enheten. Om en reglering (Closed-Loop-Control) är aktiv vid nätanslutningspunkten, växlas driftsättet till styrning (Open-Loop-Control). På så sätt överförs börvärdena till växelriktarna (utan reglering). Det innebär att en växelriktare inte identifierar denna störning som en sådan och att dess egna återfallsbeteende inte aktiveras vid kommunikationsavbrott. Växelriktaren fortsätter att få föreskrifterna från Data Managern.

(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)


Kan SMA-växelriktare som är anslutna via RS485 användas för stödtjänster?

Växelriktare som är anslutna via RS485 kommunicerar via det SMA-specifika protokollet SMA Data1. Via det kan man även överföra effektföreskrifter till växelriktarna. Men det finns begränsningar för anläggningar med sådana enheter (oberoende av om dessa enheter är anslutna direkt till Data Manager M via en SMA COM Gateway):

 • Om det finns SMA Data1-enheter i anläggningen är av stabilitetsskäl ingen reglerad drift (Closed-Loop-Control) möjlig. Endast styrd drift (Open-Loop-Control) är möjlig. Detta innebär att en eventuell självförbrukning inte beaktas vid en extern eller konstant föreskriven effektminskning.
 • Om detta ändå önskas, måste RS485-enheterna ersättas med enheter som kan kommunicera direkt via Ethernet (SMA Speedwire eller Modbus SunSpec).

Om det dessutom krävs ett börvärde för reaktiv effekt finns det också begränsningar:

 • Det är inte alla SMA-växelriktare som klarar reaktiv effekt (detta gäller i synnerhet SMA-växelriktare som har lanserats före 2007).
 • Om dessa växelriktare klarar reaktiv effekt och om börvärde ska anges, måste växelriktarna anslutas direkt till Data Manager M. Om växelriktarna är anslutna till en SMA COM Gateway kan man inte säkerställa att funktionen finns på alla växelriktare som klarar reaktiv effekt.
 • Även här är endast styrd drift (Open-Loop-Control) möjlig.

Vi rekommenderar att återställa inställda inmatningsbegränsningar i växelriktarna så att parametrarna ”P-Limit” och ”P-Max” är identiska med respektive växelriktares maximala effekt.

(Data Manager M Lite, Data Manager M)


Vad måste jag när det gäller stödtjänsterna tänka på när jag har lagt till eller tagit bort en eller flera växelriktare i enhetsadministrationen?

Kör installationsassistenten för stödtjänster. Kontrollera då värdena för AC-anläggningseffekten och återfallsvärdena. Anpassa värdena till den eventuellt förändrade AC-anläggningseffekten.

(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)


SMA Speedwire Encrypted Communication (SEC)

Vad är SMA Speedwire?

SMA Speedwire är en trådbunden, ethernetbaserad fältbuss för att förverkliga effektstarka kommunikationsnät i decentraliserade storskaliga solcellsanläggningar. SMA Speedwire använder den internationellt etablerade Ethernetstandarden, det IP-protokoll som baseras på den samt det för solcellsanläggningar optimerade kommunikationsprotokollet SMA Data2+. Detta möjliggör konstant 10/100 Mbit-dataöverföring till växelriktaren samt en tillförlitlig övervakning, styrning och reglering av anläggningen (se Teknisk information ”SMA SPEEDWIRE FÄLTBUSS” på www.SMA-Solar.com).

(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)


Varför ska jag använda SMA Speedwire Encrypted Communication ?

När datakommunikationen sker krypterat mellan Data Managern och växelriktare blir det mycket svårare att utföra cyberangrepp mot solcellsanläggningar.

(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)


Vilka enheter stödjer SMA Speedwire Encrypted Communication?
 • SMA Data Manager M
 • Växelriktare med SMA Speedwire med tillverkningsdatum efter 2010, som inte är anslutna via en SMA Com Gateway.


(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)


Hur fungerar ett enhetsbyte i en krypterad anläggning?
 • Ångra anläggningskryptering via Sunny Explorer.
 • Ta bort den gamla enheten från anläggningen.
 • Lägg till enheten i anläggningen.
 • Aktivera anläggningens kryptering med ett nytt lösenord.


(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)


Hur fungerar en utökning av en anläggning som är krypterad med SMA Speedwire Encrypted Communication?

Ångra anläggningskryptering via Sunny Explorer.
Lägg till enheten i anläggningen.
Aktivera anläggningens kryptering med ett nytt lösenord.

(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)


Data Manager M

TechTip

Idrifttagning av Data Manager i en off-grid-installation utan internetanslutning

Så här konfigurerar du en påfyllningsstatussensor för en dieseltank med Data Manager

Registrera Modbus-enheter i SMA Data Manager M

Data Manager M

Tillbehör

I/O-system från MOXA och WAGO

Kompakt system i MOXA E1200-serien för priskänsliga applikationer 

 • MOXA ioLogik E1241 (4 analoga utgångar) 

 • MOXA ioLogik E1242 (4 analoga ingångar, 4 digitala ingångar, 4 digitala utgångar) 

 • MOXA ioLogik E1260 (6 temperatur-ingångar)

Modulbaserat WAGO-I/O-System i 750-serien för mer flexibilitet 

 • Wago 750 (8 digitala ingångar, 8 digitala utgångar, 4 analoga ingångar, 4 analoga utgångar, 4 temperatur-ingångar) 

Hela tiden integreras ytterligare enheter och protokoll via Modbus/TCP (exempelvis: Janitza Power Analyser UMG 604) 

Data Manager M

Nedladdningar

Nu finns den operativa manualen tillgänglig som E-manual (på engelska)

Data Manger M

Nu finns den operativa manualen tillgänglig som E-manual (på engelska)

Operativ manual

Har du frågor?

Om du skulle ha några frågor, skriv direkt  till oss!

Kontakta oss
Hitta en passande SMA-grossist

För installatörer och projektörer av solcellsanläggningar

Hitta en passande SMA-grossist

Hitta grossist