Ditt projekteringsverktyg för solcellsanläggningar och kompletta energisystem

Sunny Design

Snabb och enkel dimensionering av solcellsanläggningar

Sunny Design

Med programvaran Sunny Design planerar du skräddarsydda solcellsanläggningar för dina kunder. Oavsett om det handlar om en nätansluten solcellsanläggning med eller utan batterilagringssystem, intelligent energihantering eller elbilsfunktioner eller ett mikro- eller hybridsystem som inte är kopplat till nätet – Sunny Design tar hänsyn till alla tekniska föreskrifter för de enskilda komponenterna och ger dig relevanta uppgifter för en ekonomisk bedömning av anläggningen. På så sätt kan du konfigurera solcellsanläggningarna optimalt för de särskilda förhållandena på platsen.

Det är bara att göra så här: Öppna helt enkelt Sunny Design i webbläsaren, på din iPad eller Android-surfplatta och ange de nödvändiga uppgifterna i det användarvänliga gränssnittet. Inom några minuter genererar Sunny Design den optimala solcellsanläggningen för din kund.

Du kan använda Sunny Design helt utan kostnad.

Testa Sunny Design här

Bra att veta

Nyhet

Nu kan du planera ännu effektivare med integrerat planeringsverktyg från Renusol

Komplett

 •  Planera nätanslutna solcellsanläggningar och sådana som är off-grid

 •  Få individuella designförslag

 •  Visa optimeringsmöjligheter

 • Visuell panellayout inklusive skuggningsanalys

Nära kunden

 • De vanligaste solpanelerna är valbara

 • Ta hänsyn till högupplösta väderdata

 • Energirelaterad och ekonomisk bedömning av systemet

 • Prognos för självförbrukningen

Flexibel

 • Välj platser över hela världen

 • Import av egna väderdata och förbrukningsprofiler

 • Åtkomst med webbläsare, iPad eller Android-surfplatta

 • Integrera elbilsfunktioner för privathushåll

Projektera och simulera hela energisystem

Sunny Design PRO

Sunny Design PRO tar även hänsyn till, vid projektering av solcellsanläggningen, batterilagringssystem och termiska komponenter såsom kraftvärmeverk eller värmepumpar. På så sätt kan du projektera och simulera kompletta sektorkopplade energisystem. Med individuella uttags- och utmatningstariffer samt en detaljerad uträkning av projekt- och kapitalkostnaderna tar du fram tillförlitliga lönsamhetsprognoser för hela systemet. Den utförliga projektdokumentationen är till hjälp vid säljsamtalet på plats och gör det enklare att sedan förverkliga energisystemet.

Så här fungerar det: Testa Sunny Design PRO gratis i en månad. Knappa in alla data så får du snabbt en komplett och professionell visualisering av energisystemet.

Du kan läsa mer om fördelarna med Sunny Design PRO i artikeln ”Planera energisystem i alla sektorer”.

Testa Sunny Design PRO här
Sunny Design PRO - Projektera och simulera hela energisystem

Komplett

 • Alla sektorer i en applikation

 • Simulering av hela systemet

 • Integrerad energihantering för solceller, batterilagringssystem och termiska system

 • Planering av elbilar och laddstolpar, även för kommersiella anläggningar

Överskådlig

 • Indikering av alla viktiga energirelaterade och ekonomiska nyckeltal

 • Detaljerad förbruknings- och lastprofilanalys

 • Avancerad projektdokumentation

 • Projektmallar för kommersiella energisystem och privathushåll

Praktisk

 • Dataexport för snabb idrifttagning av SMA Data Manager

 • Flexibel administration av uttags- och inmatningstariffer

 • Simulering av batterilagringssystem för att kapa effekttoppar

Överblick över funktionerna i Sunny Design

Funktion

Sunny Design (utan inloggning)

Sunny Design (inloggad)

Sunny Design PRO

Dimensionering av nätanslutna solenergisystem
Visuell panellayout inklusive skuggningsanalys
Dimensionering av off-grid-system och hybridsystem
Spara och hantera projekt
Egna solpaneler, platser och förbrukningsprofiler
Planera energisystem med sektorkoppling
Import och export av 3D-modeller
Tariffhantering
Analys av förbrukningsdata och förbrukningsprofiler
Avancerad projektdokumentation
Export av tidsserier
Kostnad per år (netto) 600 €

Sunny Design

Versionsinformation

Versionsinformation Sunny Design 5.70

Nya funktioner

 • För den planerade solcellsanläggningen kan nu ett schematiskt kopplingsschema laddas ner som innehåller alla väsentliga systemkomponenter från solcellsmoduler till nätanslutning.
 • Flera olika Sunny Boy Smart Energy hybridväxelriktare är nu möjliga i en konfiguration.
 • Nu stöds även hybridväxelriktare med batteri, men utan solcellsmoduler i anläggningar.
 • I utmatningssektionen finns en ny flik "Fler projektfiler". Där kan man bekvämt ladda ner tillgängliga dokument och filer. Bland annat finns nu även enhetslistan tillgänglig som CSV-fil.
 • I området värmepump går det nu också att ange halva våningsplan för byggnaden.
 • I inställningarna går det nu att välja mellan olika Azimut-definitioner.
 • Länken till produktsidan för Sunny Design är nu språkberoende.
 • Förbättrad information att sessionen har gått ut och att man är i sektionen takplanering.
 • En video om verktygen för parameterinställningarna enligt VDE AR-N 4110 har integrerats.
 • Utformningen i Belgien enligt RGIE, art. 48 (750 V DC) har reviderats.

Visuell takplanering

 • Beräkning av den årliga skuggningen av ytorna och solcellsmodulerna kan göras manuellt i servern eller efter möjlighet även simultant med den nya metoden i webbläsaren (automatiskt läge). Vid enkla scener är detta betydlig snabbare.
 • I ett modulfält går det nu att rotera enskilda moduler eller modulgrupper.
 • Platta tak kan ritas med valfri planlösning.
 • Vid platta takkupor och trapetsformiga takkupor går det att ändra på huvudytans lutningsvinkel.
 • För byggnaden går det nu att visualisera diverse takbeläggningar och väggmaterial för fasaden.
 • På fasaden går det att placera olika objekt (dörr, fönster, ventilationsgaller och balkong).
 • Vid modulbyte är utformningen kvar om modulerna har identisk bredd och längd.
 • Kartutskärningen kan anpassas manuellt med ett skjutreglage.
 • Takplaneringar kan nu sparas enklare temporärt.
 • Att dölja solcellsmoduler med skugga har förbättrats.
 • En varning visas om maximalt antal delanläggningar överskrids.
 • Solhöjdsangivelsen är nu aktiverad som standard och kan stängas av med menyn nere till vänster.

Sunny Design PRO

 • Importen av 3D-modeller har förbättrats. Modellfilerna kan importeras med dra och släpp, här stöds upp till 10 filer per modell.
 • Vid energisystemprojekten finns nu på sidan Resultat/lönsamhet funktionen "Öppna översikt eluttagskostnader". Med denna går det att öppna en detaljerad analys med eluttagskostnaderna.

Versionsinformation Sunny Design 5.61

Nya funktioner

 • På startsidan visas toppeffekten och en takplaneringssymbol för projekten.
 • Det går att välja mellan en enhetlig laddningstariff för alla laddstolpar eller olika laddningstariffer beroende på laddstolpstyp.
 • Simuleringen av energisystemprojekt med endast fotovoltaik och batterier görs nu med samma beräkningskomponenter som vid fotovoltaikprojekten och är därmed betydligt snabbare.
 • Radering av egna platser har förbättrats.
 • I versionen visas en anmärkning om certifieringsutbudet från SMA (endast för Tyskland).

Takplanering

 • I takplaneringen kan scenen exporteras som 3D-modell (endast Sunny Design Pro)
 • Moduler kan placeras på två angränsande och lätt lutande ytor.
 • Strängorienteringen har nu alternativet att fastställa optimal strängorientering och startpunkten automatiskt.
 • När störande objekt förskjuts tas befintliga solcellsmoduler automatiskt bort eller läggs till.
 • Vid längdändring av ett valmat tak bibehålls lutningen på valmningen. Lutningen på valmningen kan ställas in via en vinkeluppgift.
 • Kollisionsidentifieringen vid stora modulfält har optimerats.

Versionsinformation Sunny Design 5.60

Nya funktioner

 • Ny projekttyp för "Large Scale"-anläggningar inklusive DC-Combiner-utförande
 • Verktyg för parametrering av anläggningar enligt VDE AR-N 4110 (Sunny Design Pro)
 • Alternativ kartdata från Bing
 • Bifacial Gain-faktor för bifaciala PV-moduler
 • Meddelanden vid överskridande av den maximala nätanslutningseffekten
 • Utökning av platsinställningar för Australien för överdimensionering av likströmsingångar (AS/NZS 5033)
 • Utökad databas med lågspänningsbatterier för Sunny Island
 • Många nya elfordon och tillverkare

Takplanering

 • Stöd för fasadanläggningar
 • Takytor med samma orientering och lutning kan grupperas
 • Specifikation av en föredragen stränglängd för stränginställningar
 • Förbättrat val av solens läge
 • I steg 3 kan nu alla takytor väljas bort
 • Vid förändringar av byggnaden kommer PV-modulerna om möjligt att behållas

Versionsinformation Sunny Design 5.50

Nya funktioner

 • Multi-Use-driftläget för STPS X har integrerats.
 • I versionen kan nu en enhetslista med de planerade SMA-systemkomponenterna laddas ner.
 • Det går nu att beräkna det optimala radavståndet för solcellsmoduler på stativ.
 • På sadeltak, pulpettak och valmade tak är nu även moduler på stativ möjligt.
 • På takkupor och störande objekt visas nu mått.
 • Hänsyn tas nu till solcellsmodulernas maximala systemspänning per MPP-tracker.
 • Infotexter i takplaneringen om inmatningar inte kan läggas in.
 • Filtren i dialogen "Lägga till kommunikationsprodukt har optimerats".


Sunny Design PRO

 • Importerade 3D-modeller kan nu också skalas genom mätning.
 • Visningen av kategorin för nyckeltal har optimerats i användargränssnittet och i produktdokumentationen.

Versionsinformation Sunny Design 5.40

Nya funktioner (allmänt)

 • Ny, förbättrad projektdokumentation
 • Också elmobilitet möjligt med snabbplaneringen
 • Skillnad mellan AC- och DC-laddning vid laddstolpar och elbilar
 • Batterisystem nu som egen post i de detaljerade projektkostnaderna
 • Egna kostnadsposter kan redigeras i efterhand
 • Hantering av prislista för batterisystem
 • Takplan som vektorgrafik i projektdokumentationen
 • Förbättrad radering av förbrukningsprofiler och projektuppgifter
 • Generatorer raderas inte när den visuella takplaneringen tas bort
 • Funktion för att optimera modulutformningen vid skuggning
 • Visning av Ground Coverage Ratio vid utformning med ställning
 • Optimerad dialog för att välja byggnader och störande objekt
 • Optimering av beteckningen för växelriktaringångar
 • Automatisk konfiguration av polystrings vid växelriktarvalet
 • Nytt resultatvärde för begränsning av aktiv effekt
 • Takplaneringen kan påbörjas i 2D
 • Stapelindikering vid visuell strängutformning
 • Skarv kan konfigureras vid ställningssystem öst/väst
 • Störande objekt kan riktas med dialog
 • Inställbar synlighet och transparens för solcellsmodulerna


Sunny Design PRO

 • Import av 3D modeller

Versionsinformation Sunny Design 5.30

Nya funktioner (allmänt)

 • Den visuella panellayouten har utökats med elektrisk dimensionering inklusive strängplanering.
 • Det går att skapa monteringsöversikter för strängarna.
 • Batterisystemen kan nu konfigureras för kombinerad drift med kapning av effekttoppar (peak-load-shaving) och optimering av självförbrukningen (multi-use).
 • I solcellsprojekt går det att spara ett effektpris.
 • Sunny Design har nu även stöd för energikostnadsberäkning enligt Capacity Tarif för Belgien.
 • Kommunikationen har optimerats och är nu dimensionerad för växelriktare med integrerad System Manager.
 • I den visuella takplaneringen kan solpanelerna nu inte enbart placeras parvis i östlig-västlig riktning, utan också oberoende av varandra.
 • Befintliga byggnader kan kopieras, inklusive störande objekt.
 • Solpaneler och takobjekt finns kvar när byggnadens höjd ändras.
 • Produktionsförlusten på grund av skuggning beräknas nu på strängnivå med hänsyn till ShadeFix.
 • I webbgränssnittet finns nu även svenska och ungerska som nya språk att välja mellan.
 • Ett stort antal andra förbättringar.


Sunny Design PRO

 • I energisystemprojekt kan nu hybridväxelriktarna simuleras med batteri
 • Det är nu möjligt att exportera lastcykler för värmestavar.
 • Det tidigare energibehovet för elbilsfunktioner kan nu anges i form av körsträcka

Versionsinformation Sunny Design 5.22

Nya funktioner (allmänt)

 • I solcellsprojekt med egenförbrukning kan upp till tre laddstolpar och elbilar konfigureras.
 • På området elbilsfunktioner i detaljplaneringen visas nu en varning när elbilarnas energibehov inte täcks.
 • Beräkningen för att belägga att övertonströmmarna uppfylls kan nu också ske med mellanspänning i enlighet med VDE-AR-N 4110.
 • För platta tak kan en takkant läggas till runtom.
 • Indikeringen och informationen om våra laddlösningar har optimerats.
 • I projektuppgifterna har vi skapat en möjlighet att ange föreskrifter för det önskade märkeffektsförhållandet resp. DC/AC-förhållandet.
 • Inom området lönsamhet kan nu upp till tio specialtariffer definieras.
 • Inflytandet på skuggningen beaktas nu också i produktionsprognosen.
 • Vid förskjutning av solpaneler i panellayouten riktas dessa in enligt ett mönster (snap-to-grid-funktion).
 • I panellayouten visas nu ytterligare mått.

Sunny Design PRO

 • I energisystem-projekt kan nu värmestavar för optimering av självförbrukningen beaktas.
 • Värmepumparna har nu alternativet ”SG-ready” för solcellsoptimerad drift.

Versionsinformation Sunny Design 5.20

Nya funktioner (allmänt)

 • Skuggningsanalys: Indikering av den årliga skuggningen av takytor
 • Indikering av procentuell panelskuggning
 • Indikering av skuggningsprocessen för en vald tidpunkt
 • Du kan välja så många byggnader i en panellayout som du vill
 • Ökad panellayout med externa objekt (träd, murar, skorstenar)
 • Upp till sex solpanelsaggregat i ett delprojekt
 • Förbättrade dimensioneringsförslag
 • Kompatibilitetslista över batteriväxelriktare och batterier
 • Nyckeltal om självförbrukning och oberoende i jämförelse av alternativ
 • Skapa egna solpaneler mycket enklare
 • Optimerad nätmätning i solcellsprojekt
 • Utökad beräkning av maximal solcellsspänning och maximal kortslutningsström för solceller enligt NEC 2017
 • Förberedelse för SMA JOIN

Sunny Design PRO

 • Nytt nyckeltal för avgift för självförbrukning
 • Visning av ytterligare information om egna tariffer
 • Koldioxid tillgodo även vid direktmarknadsföring

Versionsinformation Sunny Design 5.10

Nya funktioner (allmänt)

 • Panelplacering på takkupor
 • Skapa underhållsgångar i panelsjok
 • Utökad projektdokumentation med en takplan
 • Skapa offerter
 • Tilldela en projektstatus
 • Användning av värmepumptariffer
 • Nätmätning för solcellsprojekt
 • Hänsyn tas till avgiften för självförbrukning vid direktmarknadsföring
 • Nytt nyhetsområde i Sunny Design
 • Utökad kundadministration
 • Förbättrade dimensioneringsförslag vid växelriktare med många MPP-tracker

Sunny Design PRO

 • Beräkning av uttagsgränsen för kapning av effekttoppar
 • Koldioxid tillgodo vid export av energi
 • Utökad export av tidsserier
 • Du kan välja om laddstationer ska synas
 • Optimerad användning av alternativ

Versionsinformation Sunny Design 5.0

Fler möjligheter för projektörer: I den nya versionen Sunny Design 5.0 är SMA-projekteringsprogramvaran ännu mer användarvänlig. Installatörer drar nytta av en professionell projektering med minsta möjliga arbetsinsats. Översikt över alla nyheter:

Visuell takplanering i 2D och 3D

 • Skapa byggnadsmodeller baserat på kartan
 • Många byggnadstyper och former
 • Infoga enkelt störande objekt
 • Flera panelfält per byggnad
 • Skärmbildsfunktion, ångra/gör om
 • Användarvänlig

Optimerade arbetsförlopp

 • Snabb planering med dimensionering i några få steg
 • Endast de viktigaste in- och utgifterna
 • Växla mellan snabb planering och expertläge

Avancerade projektdata

 • Mata in adressen i fritext och automatiskt val av väderdata
 • Kartvy (Google Maps)
 • Ladda upp flera objektfoton
 • Kundadministration

Gränssnitt till SMA 360°-appen

 • Skapa Sunny Design-projekt med appen
 • Administrera PDF-mallar

Fler förbättringar

 • Nytt faktablad för energisystem i hus
 • Detaljerad registrering av projektkostnaderna
 • Integrerat projekteringsverktyg för Sunny Central Storage-system
 • Stödjer Sunny Boy Storage med flera batterier
 • Export av last- och produktionstidsserier (Sunny Design Pro)
 • Ryskt användargränssnitt

Versionsinformation Sunny Design 4.20

Sunny Design

 • Databas mer kompatibla litiumbatterier med högspänning för snabb konfigurering av batterisystemet.
 • Du kan dimensionera solcellsanläggningar utan att tidigare ha valt nät.
 • Värmepumparnas COP-värde kan nu anpassas manuellt.
 • Elbilens förbrukning kan nu redigeras.
 • Förval av användningsprofilen för elbilar.
 • Enklare att skapa nya tidsfönster för användningsprofiler för elbilar.


Sunny Design Pro

 • Planera energisystem utan solceller och/eller termiska komponenter.
 • Vid kapning av effekttoppar kan nu en uttagsgräns för effekten anges vid batterisystem.
 • Export av alla energetiska och ekonomiska nyckeltal som csv-fil.
 • Automatisk beräkning av tidigare energiuttagskostnader via förbrukningsprofil och uttagstariff.
 • Online-aktivering av Sunny Design Pro-aktiveringskoder.
 • Skapa alternativ på ett bättre sätt.
 • Utökad visning av de termiska systemkomponenternas egenskaper.
 • Många fler mindre produktförbättringar.

Versionsinformation Sunny Design Web 4.10

Från och med nu kan laddstolpar för elbilar integreras.

 • I solcellsprojekt med egenförbrukning kan en elbil och en laddstation konfigureras som särskild last.
  • Mallar för typiska scenarier ingår
  • Det gäller även presentation av viktiga nyckeltal
 • Elbilsfunktioner för det kommersiella området:
  • Stöd för flera laddstationer ingår i systemet
  • Två alternativ för att ange elbilsfunktionernas energibehov inkl. mallar:
   1. Fast användargrupp och kända fordonstyper (som vid flerfamiljshus eller definierade fordonsparker)
   2. Statisk användning av laddstationen vid okända användargrupper (stormarknader, hotell)
 • Fler förbättringar
  • Enfamiljshus för energisystemprojekt tillgängliga
  • Stöd för många fördefinierade byggnadstyper
  • Möjligt att uppskatta det termiska energibehovet om den faktiska förbrukningen inte är känd
  • Manuell dimensionering av värmelagringen
  • Även Sunny Tripower Storage 60 täcks

Versionsinformation Sunny Design Web 4.0

 • Den första Sunny Design-versionen med Sunny Design Pro-funktioner:
  • Sektorövergripande simulering av energisystem
  • Integrerad energihantering för solceller, batterilagringssystem och termiska system
  • Simulering av batterilagringssystem för applikationer för kapning av effekttoppar
  • Administration av uttags- och inmatningstariffer
  • Detaljerad förbruknings- och lastgånganalys
  • Avancerad projektdokumentation
 • Ange batteriladdningsfönster med Sunny Home Manager 2.0
 • Nya solcellsväxelriktare: STP33-US-41, STP50-US-41, STP62US-41

Versionsinformation Sunny Design 3.55 (webb/skrivbord)

 • Förbättrad behandling av begränsningen av aktiv effekt med Sunny Boy 1.5 till 5.0.
 • Nu kan även förbrukningsprofiler med en omfattning på 7 dagar importeras. Uppgifterna kompletteras då automatiskt för ett helt år.
 • Även vid off-grid-projekt kan nu lagringssystemets användbara batterikapacitet ändras.
 • Vid beräkningen av övertonen kontrolleras värdet för den inmatningsledning som kan anslutas vad gäller giltigheten för att förhindra felaktiga beräkningar.
 • Vid hybridprojekt visas nu bränslegeneratorernas hela minimiförbrukning i projektdokumentationen.
 • De specifika föreskrifterna i USA vad gäller UL 1741_SA/Rule 21 kan beaktas som landspecifika krav.
 • Råden om solcellsväxelriktarnas kompatibilitet med standarden AS-NZS5033 har förbättrats.
 • På startsidan har nya Sunny Design Tutorial-videor integrerats.
 • Ett fel vid beräkningen av solcellstäckningen för värmepumpar har åtgärdats.
 • Importen av förbrukningsprofiler från csv-filer har förbättrats.
 • I projektdokumentationen har en överflödig status-ikon vid märkeffektförhållandet tagits bort.
 • Ytterligare mindre fel som har åtgärdats och produktförbättringar.
 • Databasändringar:
  • Ny solcellsväxelriktare: SHP75-10
  • Nya platser: San Diego (CA, USA) och regionen ”Eifel” (Tyskland)
  • Uppdatering av solcellsmoduluppgifterna (nu 123 017 solcellsmoduler och 1 348 tillverkare).

Versionsinformation Sunny Design 3.51 (webb/skrivbord)

 • Sunny Design tillåter nu dimensionering av solcellsanläggningar med Smart-modultekniken TS4-Retrofit från Tigo Energy.
 • Sunny Design stödjer nu också Smart-moduler med Tigo TS4-komponenter.
 • De olika TS4-produkternas inverkan på dimensioneringen och energiutbytet beaktas.
 • Nya överförings-systemkomponenter: SMA Com Gateway, Tigo Gateway, Tigo Cloud Connect Advanced.
 • Nya växelriktare: SB3.0/3.6/4.0/5.0-1AV-40, SC 1850-US-10
 • Uppdaterad solcellsmoduldatabas, nu även med modulens kontakttyp.
 • Den nya versionen innehåller även olika smärre korrigeringar och ytterligare förbättringar.

Versionsinformation Sunny Design 3.50 (webb/skrivbord)

 • Fullt produktstöd för Sunny Boy 5.0/6.0-1SP-US-40 (parallellkoppling av ingångar).
 • Off-grid-system: integration av Sunny Island 4548/6048-US samt Multicluster-boxen 12U.
 • Inmatningsbegränsningen av aktiv effekt vid nätanslutningspunkten stöds nu av SMA Cluster Controller.
 • Integrationen av en värmepump i Sunny Home Managers energihantering kan nu simuleras.
 • En alternativ dimensioneringsfaktor (växelriktarens solcellstoppeffekt/max. aktiv AC-effekt) kan nu väljas i användarinställningarna.
 • Dimensioneringar med centrala växelriktare innehåller nu även information om SMA:s systemteknik.
 • Uppdaterad hänsyn till tyskt statligt stöd för ”Batterilagringssystem” (50 % kapning).
 • Projektdokumentationen har utökats med en sida om ledningsdimensioneringen.
 • Lönsamhetsbedömningen innehåller nu även kostnaderna för lagringssystemet, avkastning och elproduktionskostnaderna.
 • Med hjälp av användarinställningarna kan projekt döljas på startsidan, exempelvis vid presentationer.
 • Förbättrad visning av solpanelernas effekttolerans.
 • Manuell inmatning av batteriets effektgrad.
 • Förbättrad uppdateringsdialogruta för Sunny Design i skrivbordsversionen.
 • Olika smärre förbättringar och korrigeringar.

Versionsinformation Sunny Design 3.40 (webb/skrivbord)

 • Sunny Design möjliggör nu dimensionering av fristående system (”off-grid”)
  • Ny projekttyp ”Solcellsprojekt utan nätanslutning” med off-grid-specifikt arbetsförlopp
  • Systemöversikt med visning av anläggningens status och bedömning av dimensioneringens detaljer
  • Systemassistent för snabb och enkel generering av ett individuellt systemförslag.
  • Stöd av off-grid-Multicluster-boxar vid dimensionering av batterisystem
  • Stöd av en bränslegenerator som tillval som extra energikälla
  • Nyutformad visning av energiflödena i systemet
  • Diagram för att visa solkraftsandelen av förbrukningen på månadsbasis
  • Off-grid-specifik projektdokumentation
 • Avancerade personliga inställningar
 • Många smärre förbättringar och åtgärdade fel

Versionsinformation Sunny Design 3.30 (webb/skrivbord)

 • Beräkning av övertonerna (THD-kalkylator)
  • Projektdata överförs enkelt till beräkningen
  • Rapport som uppfyller VDE-AR-N-4105
  • Rapportens utförandespråk kan väljas
  • Avlöser befintligt EXCEL-verktyg för lågspänningsprojekt
 • Utökning av beräkningen av egenförbrukningen
  • 12 nya förbrukningsprofiler för privathushåll
  • Möjlighet att samtidigt välja flera förbrukningsprofiler i ett projekt
  • Värmepumpens märkeffekt kan väljas fritt
  • Nya diagram visar förbrukningsprofilen för en vecka per säsong
 • Individuell benämning av anläggningsdelar för enklare tilldelning av växelriktarna i ledningsdimensioneringen
 • Omarbetad assistent för solcellshybridsystem
 • Utmatning av ytterligare simuleringsresultat som diagram och som csv-fil
 • Stöd av Multicluster-lagringssystem med upp till 24 Sunny Island
 • Valbart antal olika växelriktartyper i dimensioneringsförslagen
 • Skalning av instrålningsdata på projektnivå
 • Dimensioneringsjämförelse som kan skrivas ut
 • Ett nytt arkivformat (.SDPA) har införts för samtidig export resp. import av flera projekt
 • Förbättrad datasynkronisering
 • Många fler förbättringar och åtgärdade fel

Versionsinformation Sunny Design 3.20 (webb/skrivbord)

 • Utökning för beräkningen av egenförbrukningen
  • Stöd för system med värmepumpar för uppvärmning samt varmvatten
  • Import av förbrukningsprofiler från Sunny Home Manager-anläggningar
  • Automatisk ifyllning av dataluckor
  • Förbrukningsanalys för kommersiella förbrukningsprofiler
 • Beräkning av lönsamhet för alla projekttyper
  • Ta hänsyn till upp till tre olika strömuttagstariffer
  • Prisadministration för solcellsmoduler och växelriktare
 • Dimensionering av decentraliserade mellanspänningsprojekt
  • Välj anläggningstyp vid mellanspänning mellan central eller decentraliserad
  • Omarbetad ledningsdimensionering för decentraliserade mellanspänningsprojekt möjliggör parameterfastställning för Integrated Plant Control
 • Avancerade personliga inställningar
  • Minsta tvärsnitt vid ledningsdimensioneringen kan väljas fritt
  • Förinställd projekttyp på startsidan kan konfigureras fritt
 • Optimeringar för solcellshybridprojekt
 • Detaljerad observation av generatorströmmarna
 • Enkel export av flera projekt som zip-arkiv
 • Stöd för parallellkoppling av flera växelriktaringångar för växelriktarna FLX PRO 15 och FLX PRO 17
 • Många fler förbättringar och åtgärdade fel

Versionsinformation Sunny Design 3.10 (webbversion)

 • I Sunny Design finns det nu tre olika projekttyper som är särskilt anpassade till de specifika kraven: solcellsanläggning utan självförbrukning, solcellsanläggning med självförbrukning och solcellshybridsystem. Projekten är markerade med motsvarande symboler i översikterna.
 • I projektuppgifterna kan en begränsning av aktiv effekt nu anges manuellt i ett brett inställningsintervall.
 • I projekt med egenförbrukning kan Sunny Home Manager användas för begränsning av aktiv effekt, t.ex. vid 70 %-kapning i enlighet med EEG (tyska lagen om förnybar energi). Detta beaktas nu också i produktionsprognosen.
 • I projekt med egenförbrukning har det dessutom lagts till ett nytt planeringssteg som kallas ”Definiera självförbrukning”, som förutom en grafisk indikering av genomsnittliga dagsprofiler även innehåller en editor för att skapa individuella förbrukningsprofiler.
 • Vid dimensioneringen tas nu hänsyn till kraven i landspecifika standarder i Belgien (RGIE), Australien (AS/NZS 5033) och Italien (CEI-021).
 • I det nya området ”Planering av anläggningsövervakningen” kan man lägga till kommunikationsprodukter (maskin- och programvara) för anläggningsövervakning, anläggningsadministration och visualisering av viktiga systemdata till solcellsanläggningen. Den nya funktionen ger även dimensioneringsförslag baserat på de individuella kraven till anläggningsövervakningen.
 • AC-ledningsdimensioneringen stödjer nu även nät med separerade faser.
 • Projektdokumentationen kan nu också skapas snabbt och enkelt för dimensioneringsalternativ.
 • Dialogrutan för att skapa egna solpaneler har optimerats. Alla obligatoriska uppgifter har sammanfattats för att underlätta inmatningen.
 • Solpanelsdata som saknas kan nu överföras via e-post via en länk på startsidan.
 • Användargränssnittet och dokumentationen finns nu också på japanska.
 • Den nya versionen har förberetts för växelriktare med integrerat batterilagringssystem. Deras egenskaper beaktas i framtiden vid dimensionering, simulering av produktion och prognos av egenförbrukning.

Versionsinformation Sunny Design 3.02 (webbversion)

 • Förutom att dimensionera normala solcellsanläggningar kan registrerade användare i webbversionen av Sunny Design Web även dimensionera solcellshybridsystem. Programgränssnittet har dessutom utökade inmatningsmöjligheter, bland annat för lönsamhetsaspekter, samt en visualisering av förbrukningsprofiler och inmatning och konfigurering av bränslegeneratorer. Programmet ger stöd när den solcellsandel som är ekonomiskt optimal för projektet beräknas. Potentialen för att spara in bränsle och emissioner beräknas och visas i gränssnittet och i den utökade projektdokumentationen. För de färdigkonfigurerade projekten genomförs en lönsamhetsanalys, som bland annat omfattar kassaflöde och avbetalningstid.
 • Uppställningshöjden beaktas vid dimensioneringen.
 • Vid anläggningar med Sunny Central-växelriktare tas hänsyn till höjdberoendet vid produktionsberäkningen.
 • Med hjälp av en ny editor kan egna förbrukningsprofiler bekvämt skapas direkt i Sunny Design Web.
 • Väderdata visas i nya diagram. I diagrammen kan bandbredd för solinstrålningen och temperaturen för den valda platsen enkelt registreras.

Versionsinformation Sunny Design 3.01 (webbversion)

 • • Dimensioneringsreglerna har setts över och möjliggör nu en flexiblare dimensionering av panelsträngarna. Den baseras på en ny bedömning av den minimala dimensioneringsrelevanta strängspänningen och hänsyn till växelriktarens startspänning. Du hittar mer information här: Dimensionering av ekonomiskt optimerade solcellsanläggningar – teknisk information
 • • Vid dimensioneringsförslagen har sorteringen efter lönsamhet förbättrats.
 • • Optimering av egenförbrukningen med batterilagringssystem är nu möjlig med Sunny Island 6.0H. Användargränssnittet har utökats och visar nu oberoendegraden och batteriets årliga energiflöde. Dessutom finns det en filtreringsmöjlighet för lagringssystem.
 • • För Sunny Tripower TL-20 visas nu information om tillgängliga kommunikationsgränssnitt.
 • Im String-Editor wird jetzt das aktuelle Nennleistungsverhältnis der Auslegung grafisch dargestellt. Auch wird die angeschlossene Peakleistung und Modulanzahl angezeigt.
 • • I sträng-editorn visas nu dimensioneringens märkeffektförhållande grafiskt. Även den anslutna toppeffekten och modulantalet visas.
 • • Växelriktardimensioneringens detaljvy har utökats med fler nyttiga verktygstips.
 • • Nya platser: Chile: Arica, Copiapó, La Serena, Concepcion, Temuco. Schweiz: St. Gallen, Frauenfeld. Indonesien: Surabaya, Jakarta, Kuching, Medan, Padang, Palembang, Samarinda. Sydkorea: Busan, Daejeon, Gwangju

Sunny Design

Nedladdningar

Operativ manual

Operativ manual

Nu finns den operativa manualen tillgänglig som E-manual

E-manual
Om du skulle ha några frågor, skriv direkt  till oss!

Har du frågor?

Om du skulle ha några frågor, skriv direkt  till oss!

Kontakta oss
Med Sunny Design planerar du skräddarsydda solcellsanläggningar inklusive batterilagringssystem och elbilsfunktioner med några få klick.

Planera anläggningen med Sunny Design

Med Sunny Design planerar du skräddarsydda solcellsanläggningar inklusive batterilagringssystem och elbilsfunktioner med några få klick.

Projektera anläggningen här
Hitta en passande SMA-grossist

För installatörer och projektörer av solcellsanläggningar

Hitta en passande SMA-grossist

Hitta grossist