Alltid pålitlig strömförsörjning

Mikronät för regionen Bordesholm: strömförsörjning även vid strömavbrott.

Med SMA Large Scale Energy Solution​ tillhandahåller Bordesholmer Versorgungsbetriebe regelenergi för det europeiska allmänna elnätet – en lukrativ affärsmodell. Samtidigt säkerställer denna energileverantör en helt säker strömförsörjning i regionen. Om det blir strömavbrott i det allmänna elnätet ställer SMA:s systemteknik nämligen automatiskt om till ödrift. Och levererar ström till 100 procent från förnybar energi.

Orten Bordesholm ligger mellan Kiel och Neumünster i den nordtyska delstaten Schleswig-Holstein. Namnet betyder ”vid öns strand”. Med SMA Large Scale Energy Solution​ gör Bordesholm sitt namn rättvisa och sätter en ny standard med sin batterilagring på 15 megawatt. SMA-lagringssystemet med en kapacitet på 15 MWh ger primär effektreserv, levererar ström för direktmarknadsföring och säkrar vid strömavbrott strömförsörjningen för hela regionen Bordesholm.

Lukrativ affärsmodell med primär effektreserv

Med SMA Large Scale Energy Solution​ – en avstämd systemlösning med sju Sunny Central Storage-batteriväxelriktare och en SMA Hybrid Controller XL – tillhandahåller Versorgungsbetriebe Bordesholm (VBB) viktig regelenergi för det allmänna europeiska elnätet. Batterilagringssystemet anses vara ett av världens modernaste kraftverk för driftsreserver.

Om det uppstår känsliga frekvensvariationer i det allmänna elnätet, tillhandahåller SMA-systemet inom bråkdelar av en sekund energi från batterilagringssystemet. På så sätt bidrar energileverantören till en stabil strömfrekvens på exakt 50 Hz – och skapar sig lukrativa affärsmöjligheter genom att delta på marknaden för primär effektreserv.

Mål

Ställ primär effektreserv till förfogande och alltid säker strömförsörjning.

Lösning

Ett SMA Large Scale Energy Solution​ för att generera och lagra grön el samt styrning och övervakning av energiflödet både i det allmänna elnätet och i ödrift.

Resultat

  1. Bidra till stabil nätfrekvens i det allmänna europeiska elnätet

  2. Lukrativ affärsmodell med primär effektreserv

  3. Ödrift och dödnätsstart-funktion säkrar strömförsörjning dygnet runt

  4. Strömförsörjning med 100 procent från förnybar energi

SMA Large Scale Energy Solution​

Alltid säker försörjning i mikronät

SMA Large Scale Energy Solution​ kan mycket mer: Vid strömavbrott bildar det inom bråkdelar av en sekund ett mikronät. Och försörjer fortsättningsvis de anslutna förbrukarna till 100 procent regenerativt från solcellsanläggningar, biomassa- och kraftvärmeverk.

I ett forskningsprojekt simulerade Versorgungsbetriebe Bordesholm i slutet av 2019 tillsammans med Technische Hochschule Köln ett stort strömavbrott. För detta kopplades Bordesholm bort en timme från det allmänna europeiska elnätet med hjälp av synkron-kopplingsbrytaren. Men de 8000 invånarna i Bordesholm märkte inget av detta. Alla hushåll, företag och institutioner försörjdes nämligen med ström, utan avbrott. Men strömmen kom inte från det allmänna europeiska elnätet, utan från Bordesholms mikronät. Och därmed till 100 procent från förnybar energi. SMA Large Scale Energy Solution​ är nämligen så intelligent att det inom några få sekunder kan bygga upp ett eget mikronät med europeisk nätkvalitet. Strömmen kommer då från de anslutna regenerativa elproducenterna solcellsanläggningar, biomassa- och kraftvärmeverk. Då säkerställer fibernätet KNÖV-NetT en stabil och snabb kommunikation mellan de olika produktionsanläggningarna, förbrukarna och batterilagringssystemet.

Så snart det allmänna elnätet åter är tillgängligt synkroniserar SMA Large Scale Energy Solution​ automatiskt mikronätet igen med den allmänna europeiska elnätet och sätts på igen.

SMA Large Scale Energy Solution​

Skydd mot eventuella strömavbrott

Och det bästa är att SMA-batteriväxelriktaren vid ett oplanerat strömavbrott i det allmänna elnätet med SMA Hybrid Controller vare funktionen dödnätsstart automatiskt kan sätta på nätet igen inom några sekunder, tack. Med energi från batteriet och de regenerativa producenterna. När det allmänna elnätet åter är tillgängligt kan orten direkt koppla in sig på det allmänna elnätet igen med SMA-systemet.

Oavsett om det handlar om planerade eller oplanerade strömavbrott – med SMA Large Scale Energy Solution​ säkerställer Versorgungsbetriebe Bordesholm dygnet runt strömförsörjningen på hela orten. Bordesholms mikronät är ett bevis på att hela regioner kan försörjas med 100 procent förnybar energi. Bordesholm är verkligen ett lysande exempel – både för Tyskland, Europa och hela världen.

En milstolpe för energiomställningen.

Titta på dokumentationen nu

”Med SMA Large Scale Energy Solution​ visar vi att det går att driva ett allmänt elnät helt med förnybar energi och bibehålla stabila frekvenser. På så sätt har vi skapat en startpunkt för utvecklingen av stora självförsörjande elnät. I en större skala kan världen en vacker dag ha en energiförsörjning som inte är det minsta beroende av fossila bränslen eller kärnkraft.”

Frank Günther

VD för Versorgungsbetriebe Bordesholm GmbH

”I form av SMA får vi hjälp av en tillförlitlig och erfaren tysk partner. Tillsammans har vi skrivit ett stycke energihistoria. Vi är en föregångare när det gäller energiomställningen till enbart förnybar energi.”

Dr Jörg Niedersberg

Ordförande i det organ som övervakar Versorgungsbetriebe Bordesholm GmbH

För att hela tiden kunna bibehålla den normala frekvensen på 50 Hz i det tyska allmänna elnätet måste de fyra tyska elnätsägarna kunna jämna ut oförutsedda svängningar inom någon sekund. Detta möjliggörs med hjälp av den så kallade primära effektreserven. Den måste vara tillgänglig inom 30 sekunder för att kunna förhindra ett strömavbrott.

Har du frågor?

Om du skulle ha några frågor, skriv direkt  till oss!

Kontakta oss